Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка з форм нетрудової власності названа неправильно?

Читайте также:
  1. Перехід права власності за договором купівлі-продажу
  2. ЧИ Є В УКРАЇНІ ЗЕМЛІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ?
  3. Який зв'язок між економічним і юридичним аспектами відносин власності?

а) рабовласницьке господарство;

б) феодальне господарство;

в) ремісниче господарство;

г) приватнокапіталістичне господарство.

4. Допишіть не названий спосіб приватизації:

а) викуп об’єктів малої приватизації;

б) викуп державного майна, зданого в оренду;

в) продаж акцій відкритих акціонерних товариств;

г) продаж на аукціоні та за конкурсом;

5. Розкриває процес формування і розвитку класів, соціальних верств та груп, взаємодію між ними залежно від ставлення до засобів виробництва, способів отримання певної частки національного багатства:

а) юридичний аспект власності;

б) політичний аспект;

в) соціальний аспект;

г) психологічний аспект.

6. Серед значної кількості прав власності виділяють три основні, а саме:

а) володіння, користування, відповідальність;

б) на відчуження, на безпеку, на безстроковість;

в) володіння, користування, розпорядження;

г) на придбання, користування, оренду.

7. Якщо виробництво здійснюється в інтересах окремого індивіда, то це:

а) колективна власність і колективне присвоєння;

б) приватна власність і приватне присвоєння;

в) суспільна власність і суспільне присвоєння;

г) державна власність.

8. Що найповніше визначає власність як економічну категорію:

а) ставлення людини до природних ресурсів;

б) ставлення людини до засобів виробництва;

в) відносини між людьми щодо привласнення засобів і результатів виробництва;

г) ставлення людини до продуктивних сил суспільства?

9. Що є причиною різноманітності форм власності:

а) поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологіч­ної бази виробництва;

б) необхідність мати власність усім громадянам певної країни;

в) необхідність ефективного функціонування економіки;

г) наявність капіталів різних розмірів?

10. Економічна форма реалізації прав власності - це:

а) здавання об’єкта власності в оренду;

б) продаж об’єкта власності;

в) економічні відносини, що забезпечують власнику отримання до­ходу від об’єкта власності;

г) передання об’єкта власності у спадок.

11. Який спосіб закріплення прав власності за суб’єктами в сучас­них умовах є основним:

а) релігійні постулати;

б) звичаї, традиції;

в) моральні засади;

г) юридичні норми?

Що не може бути змінено при оренді підприємства?

а) власника;

б) користувача;

в) технології виробництва;

г) ринку збуту продукції?

13. Щоб виникли відносини власності до будь-якого об'єкта, потрібні:

а) наявність необмеженої кількості цього об'єкта;

б) обмежена кількість блага і наявність інших суб'єктів;

в) наявність корисних властивостей цього об'єкта;

г) правильна відповідь відсутня.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 256 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ | Теми доповідей | Тестові завдання до теми | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАВНЯТТЯ № 2 | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4 | Тестові завдання до теми | Як називається така економічна ситуація, коли покупцем пев­ного товару є лише один економічний суб’єкт? | СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5 | Теми доповідей та рефератів | Чим зумовлюється циклічність економічного розвитку? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання до теми| Який зв'язок між економічним і юридичним аспектами відносин власності?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)