Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості формування ціни на туристичні послуги

Читайте также:
  1. Біологічні особливості поросят у перші міс
  2. Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб
  3. Визначення послуги, загальна класифікація послуг на підприємствах індустрії гостинності.
  4. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  5. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  6. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  7. Деталі машин. Особливості розрахунку.

Ціна — це результат функціональної взаємодії комплексу ціноутворюючих факторів.

Особливості цін на тур послуги:

· послуги туризму орієнтуються на індивідуальні характеристики споживачів, тому ці послуги мають роздрібні ціни;

· ціни на тур послуги посідають вагоме місце у розподіленні доходів між різними верствами населення (багаті суп. групи витрачають значні кошти на тур послуги, тим самим підвищується рівень економіки країни, в якій розташована тур фірма);

· ціни на тур послуги не повинні бути занадто високими і викликати негативні емоції у споживачів. Для кожної групи мають бути розроблені такі ціни, щоб задовольняти їх потреби і в той же час, щоб вони не сприймались негативно;

· послуги туризму мають сезонний характер, тому застосовується сезонна диференціація ціни на тур послуги;

· Ціна на послуги туризму більш вища для іноземців і менша для своїх жителів.

· тур послуги включають в себе вартість того, що не приймає товарної форми.

Визначення цін залежить від факторів:

Якщо згрупувати всі фактори, одержимо три групи факторів орієнтованих на: попит, витрати, конкуренція. Відносно цих основних груп факторів формулюються стратегії ціноутворення.

Усі зазначені ціноутворювальні фактори повинні враховуватися в методах формування цін на туристичні послуги, а саме:
- врахування собівартості і маржинальної націнки визначається як витратний метод;
- врахування рівня конкуруючих цін розглядається як конкурентний метод;
- врахування співвідношення попиту та пропозиції вважається кон'юнктурним методом.

Цінова політика підприємства.

Цінова політика – комплекс стратегій та тактичних прийомів щодо ініціативної зміни цін на товари, послуги підприємства.

Завдання підприємства щодо розробки цінової політики:

1) визначення зв’язку ціни із життєвим циклом товарів, послуг;

2) моделювання ставлення покупців до ціни товару чи послуги, вивчення цінової і нецінової еластичності попиту та характеру попиту окремих прошарків населення;

3) визначення місця ціни в системі конкуренції на ринку та ринкових позицій конкретних товарів чи послуг;

4) вивчення характеру цінової адаптації нових товарів, послуг на ринку;

5) визначення можливого діапазону зміни ціни, від мінімальної до максимальної величини;

6) вибір методу розрахунку вихідної ціни товару.

В основі політики цін лежить врахування еластичності, коливань попиту, а її головною метою є стимулювання цього попиту і збільшення доходів і прибутку.
Основними засобами політики цін служать диференційовані ціни і різні знижки та націнки.

1. Диференційовані ціни на послуги для індивідуальних і групових туристів.
2. Сезонна диференціація цін.
3. Диференціація цін на обслуговування за різними туристичними центрами.
4. Диференціація цін залежно від якості послуг.
5. Диференціація цін залежно від кількості послуг, включених у пакет.
Політика цін проводиться також через довідкові, базисні чи конфіденційні, контрактні ціни.
Довідкові ціни - ціни, що публікуються і широко розрекламовані в тарифних довідниках, каталогах та інших інформаційно-довідкових виданнях. Це максимальні ціни, що використовуються для роздрібного продажу готельних і інших туристичних послуг.
Базисні, чи конфіденційні, ціни- ціни, пропоновані приймаючими туристичними фірмами при заключенні угод з фірмами-туроператорами на продаж туристичних послуг.
Контрактні ціни - це ціни, зафіксовані в конкретній угоді. Залежно від обсягу і характеру операції з купівлі-продажу туристичних послуг базисні ціни можуть бути зменшенні в процесі переговорів сторін до ще нижчого рівня. Саме на їхній основі формуються продажні ціни туристичних подорожей іноземних туристів в Україні.

Уніфікованою класифікацією стратегій ціноутворення є: витратна та орієнтована на попит


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 243 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Рекреаційне середовище як сукупність природних і матеріальних ресурсів | Сервіс в індустрії гостинності. Принципи сервісу. | Функції туризму | Види рекреаційних районів. Оцінювання рекреаційного потенціалу регіонів. | Умовно підприємства фуд-корти можна поділити на вуличні і стаціонарні. | Види грилів | Типи туристів | Вторинні дослідження | Туристичний продукт та його складові | Закусочна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пішохідні туристичні маршрути та їх характеристика| Орієнтовані на витрати

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.021 сек.)