Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Унітарні підприємства

Читайте также:
  1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
  2. Взаємозв’язок факторів, які визначають середньорічне вироблення продукції працівником підприємства
  3. Визначення послуги, загальна класифікація послуг на підприємствах індустрії гостинності.
  4. Визначення районів примикання транспортного підприємства
  5. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном
  6. Дохід підприємства характеризує.
  7. Завдання та функції комерційної служби підприємства оптового ринку

1. Приватне підприємство з одним засновником.

Приватне підприємство (як з одним, так і з декількома можливими засновниками) - підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

2. Підприємство, засноване на власності об'єднання громадян - унітарне підприємство, засноване на власності об'єднання громадян (громадської організації, політичної партії) для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань.

3. Підприємство, засноване на власності релігійної організації - унітарне підприємство, засноване на власності релігійної організації для здійснення господарської діяльності з метою виконання її статутних завдань.

4. Державне підприємство - підприємство, що утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

Згідно з ч. 8 ст. 73 ГК України державні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства або казенні підприємства.

Державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах підприємництва, зазначених у ст. 44 ГК України, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном (ст. 74 ГК України).

Казенні підприємства згідно зі ст. 76 ГК України створюються за рішенням Кабінету Міністрів України у галузях народного господарства, в яких:

- законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;

- основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;

- за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів (див. Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-Ш "Про природні монополії");

- переважаючим (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним;

- приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом (див. Перелік державних підприємств, які перетворюються у казенні, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. № 987).

На відміну від державного комерційного, майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства. Воно не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно входить.5. Комунальне підприємство - підприємство, що утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

6. Підприємство споживчої кооперації - унітарне або корпоративне підприємство, утворене споживчим товариством (товариствами) або спілкою (об'єднанням) споживчих товариств з метою здійснення статутних цілей цих товариств, спілок (об'єднань).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 107 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Правовое регулирование биржевой деятельности. | Комерційне право в системі права. | Джерела комерційного права. | Поняття, ознаки та принципи підприємництва як виду господарської комерційної діяльності. | Принципи підприємницької діяльності | Види підприємницької діяльності | Суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб'єкти господарювання | Ознаки суб'єкта підприємницької діяльності (підприємця). | Характеристика правового статусу громадянина-підприємця | Характеристика підприємства |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Класифікація підприємств| Господарські товариства: поняття та види

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.017 сек.)