Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література

Читайте также:
 1. Додаткова література
 2. Додаткова література
 3. Допоміжна література
 4. Книгодрукування І література.
 5. Література
 6. Література
 7. ЛІТЕРАТУРА

1. Геллер К. Французская живопись 19 в.- Будапешт.- 1988.

2. Дмитриева К.А. Передвижники и импрессионисты.- М., 1978.

3. Импрессионисты, их современники и соратники.- М., 1974.

4. Калитина Н.Н. Французская пейзажная живопись 1870-1970,- Л., 1976.

5. Рейтсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой.- М., 1974.

6. Костаневич А.Г. Западноевропейская живопись 19-20 вв.-.Л., 1974.

7. Французская живопись конца 19 - начала 20 вв. Вып.- М., 1986.

 

Заняття 10. Міфологічні і релігійні уявлення стародавніх слов'ян

Час: 2 год. (80 хвилин).

Навчальні питання:

1. Род та Рожаниці як етапи розвитку релігійних вірувань стародавніх слов'ян.

2. Пантеон слов'янських богів.

3. Міфи древніх слов'ян.

4. Міфи стародавніх українців.

5. Релігійні ритуали слов'ян-язичників.

ЛІТЕРАТУРА

1. Іларіон. Митрополит. Дохристиянські вірування українського народу.- К„ 1994.

2. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія.- К., 1994.

3. Мифы древних славян.- Саратов.- 1993.

4. Міфи стародавніх українців, греків, римлян./ За ред. О.Буханенка.- Одеса.- 1995.

5. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию.- Минск.- 1989.

6. Рыбаков В.А. Язичество Древней Руси.- М., 1994.

7. Культура і побут населення України.- К., 1991.

Заняття 11. Філософія українського бароко. Г. Сковорода.

Час: 2 год. (80 хвилин).

Навчальні питання:

 1. Образ світу у філософській системі Г. Сковороди.
 2. Теорія символу.
 3. Символіка саду в українському бароко та “Сад божественных песенъ” Г. Сковороди.
 4. Емблематика Г. Сковороди.

Заняття 12. М.Бойчук і його школа

Час: 2 год. (80 хвилин).

Навчальні питання:

1. Процес відродження української національної культури у 90-рр. XIX ст.

Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка, Товариство для розвою руської штуки та діяльність Василя Кричевського як передумови появи Михайла Бойчука.

2. Життєвий шлях М. Бойчука.

3. Паризьке братство українсько-польських художників та його творчі принципи.

4. Синтетизм як новий шлях відродження українського образотворчого мистецтва у творчості бойчукистів.

5. Співзвучність діяльності учня М. Бойчука Івана Падалки пошукам формоутворення у європейському мистецтві 20-30-х рр.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бойчук і бойчукісти, бойчукізм. Каталог виставки. - Львів, 1991.

2. Графічна школа Івана Падалки. Харків. 20-ті роки. - Харків, 1994.

3. Ковальська Л., Присталенко Н. Михайло Бойчук і його школа.// Дух України. 500-ліття малярства.- К., 1992.

4. Шкандрій, д-р Мирослав. Школа Бойчука – Теоретичне підґрунтя./ Дух Украйни

 

 

Питання для контрольних робіт

№ 1.

1. Сучасне розуміння категорії "культура", її сутність та структура.

2. Культура як предмет культурології.

3. Поняття світової і національної культури.

4. Структури культури: норми, цінності, інститути, знання, переконання, віра, почуття, світогляд.

5. Функції культури.

6. Культура та цивілізація в сучасній світовій думці.

7. Особливості первісної культури.

8. Ритуал і його функції у первісному суспільстві.

9. Міфологія, магія і релігія.

10. Походження мистецтва та його функції, періодизація.

11. Типологія розвитку первісної культури.

12. Пам'ятники первісної культури й особливості їх атрибуції.

13. Вірування стародавніх єгиптян та пантеон єгипетських богів.

14. Міфи про сонячних богів: геліопольський, мемфіський, гераклеопольський.

15. Місце Осіріса в єгипетському пантеоні. Міфи про Осіріса та Ісіду.

16. Заупокійний культ та його вплив на розвиток давньоєгипетського мистецтва.

17. Космогонічні уявлення шумерів та їх міфи про створення світу.

18. Пантеон шумеро-аккадських богів.

19. 100 культурних понять шумерів у міфі про Інанну та закони “ме”.

20. “Епос про Гільгамеша”: ідеї, образи.

21. Пантеон грецьких богів та історія його виникнення.

22. Міфи про створення світу в Стародавній Греції. Старші боги.

23. Герої у грецькій міфології. 12 подвигів Геракла.

24. Місце “Іліади” Гомера у формуванні панеллістичного пантеону та міфології.

25. Склад Нового Заповіту.

26. Зміст 4-х Євангелій.

27. Композиція “Євангелія від Матфея” і місце у ній Нагорної проповіді.

28. Духовні та моральні проблеми Нагорної проповіді.

29. Ідея безсмертя та Страшного суду у християнстві.

30. Історія Риму.

31. Римська міфологія.

32. Історія створення та склад Старого Заповіту.

33. Створення світу у першій книзі Моїсея “Буття”.

34. Едем біблійний та легенда про рай у шумерів.

35. Історія “Обраного роду” – праотець Авраам та його нащадки.

36. Історія Іосифа.

37. Сінайське законодавство: 10 заповідей.

38. Образотворче мистецтво Стародавнього Єгипту.

39. Релігійні уявлення жителів Шумеру.

40. Грецький вазопис архаїчного періоду.

41. Римський скульптурний портрет - "Історія Риму в обличчях"

42. Мистецтво етрусків.

43. Релігійні уявлення стародавніх японців.

44. Художня культура Стародавнього Китаю.

45. Історія винаходів стародавньої китайської культури (порцеляна, папір).

46. Конфуціанство як явище культури.

47. "Книга, мертвих" та уявлення стародавніх єгиптян про смерть та загробний світ.

48. Даосизм в історії культури Китаю.

49. Китайська символологія.

50. Художні ремесла Китаю.

51. Релігійні уявлення жителів Стародавньої Індії.

52. Початок шляху “синто”.

53. Прищеплення буддизму та його вплив на японську культуру.

54. Історія державності та культури Стародавньої Індії: релігійно-міфологічна система уявлень, пантеон богів

55. Образ Будди в образотворчому мистецтві Стародавньої Індії.

56. Своєрідність мистецтва Стародавнього Китаю.

57. Походження давньогрецької трагедії

58. Архітектура грецького театру

59. Творці давньогрецької трагедії: Есхіл, Софокл, Еврипід

60. Театр еллінської епохи та його жанри

61. Театральне мистецтво Стародавнього Риму.

62. Легендарний Еней та його місце в історії Риму.

63. Міфологізація римської історії в “Енеїді” Вергілія

64. “Енеїда” в історії української культури: Вергілій і Котляревський.

65. Як готували тіло до муміфікації і в чому філософський змістцього ритуалу?

66. Де знаходилися піраміди і чому всі фараони прагли їх мати?

67. Версії механізму будівництва пірамід.

68. Яка стела присвячена об'єднанню двох Єгиптів (Нижнього, Верхнього) і що на ній зображено?

69. Який фараон побудував першу піраміду в історії Єгипту?

70. Для чого в гробницю клали статуї робітників?

71. Символом чого був червоний головний убір фараону?

72. Якого фараона завжди зображували разом із жінкою та дітьми і який був першим монотеїстом в історії?

73. До якого періоду належать знахідки з гробниці Тутанхамона?

74. З чого будувалися поховальні камери до часів піраміди Джосера?

75. На якій глибині знеболилася поховальна камера піраміди Джо­сера?

76. Де і коли були побудовані піраміди Гізи?

77. З скількох блоків було побудовано піраміду Хеопса?

78. Які легенди пов'язані з Великим Сфінксом?

79. Де знаходяться сади Едема - загублений Рай?

80. Чи є свідчення достовірності розповіді про Рай?

81. Які факти підтверджують достовірність історичних легенд Біблії?

82. Живопис Ренесансу в Музеї Західного мистецтва (Київ).

83. Архітектура Високого Ренесансу (Італія).

84. Поняття homo universale у відношенні до культури Ренесансу.

85. Соціальна структура середньовічного феодального суспільства та культури. Середньовічні наука та освіта.

86. Художня культура: романський і готичний стилі.

87. Музика і театр середніх віків.

88. Соціальна структура середньовічного феодального суспільства та культури. Середньовічні наука та освіта.

89. Художня культура: романський і готичний стилі.

90. Музика і театр середніх віків.

91. Легендарний король Артур – лицар Круглого стола.

92. Головні мотиви та персонажі лицарського роману: артурівський світ.

93. Ідеал лицарського служіння дамі у романі Крет’єна де Труа “Ланселот або лицар воза”.

94. Історія Трістана та Ізольди як архетип непорушного кохання: Готфрід Страсбурзький, прозова французька версія 15 ст.

95. Міф про Трістана та Ізольду у творчості Лесі Українки (“Ізольда Білорука”).

96. Доля середньовічних культурних міфів у сучасній культурі.

97. Історія написання поеми Данте.

98. Композиція "Божественної комедії".

99. Середньовічна картина світу у поемі Данте.

100. Середньовічна та індивідуальна символіка Данте.

101. Пекло та його мешканці: історія Паоло та Франчески де Риміні, епізод з Улісом у поемі Данте.

102. Чистилище у поемі Данте.

103. Рай та апофеоз поеми Данте.

104. Ренесансне та середньовічне у "Божественній комедії".

105. Характер культури Ренесансу. Гуманізм.

106. Періодизація культури Відродження.

107. Філософія, наука, релігія Ренесансу.

108. Відродження і світовий культурний розвиток.

109. Духовна революція Мартина Лютера.

110. Художня культура Реформації і її пам'ятники.

 

№ 2.

1. Трипільська скульптура.

2. Скульптура кіммерійців і скіфів.

3. Культура грецьких міст-колоній Північного Причорномор'я.

4. Софія Київська - зразок візантійського хрестово-купольного храму.

5. Архітектура українського бароко.

6. Українська скульптура періоду бароко (II пол. 17 - 18).

7. Філософська доктрина Григорія Сковороди.

8. Книгодрукування в Україні. Іван Федоров.

9. Українська гравюра 17 - 18 ст.

10. Книжкова графіка в Україні 17-18 ст. (друкарні Києво-Печерської та Почаївської лавр).

11. Фрески Софії Київської.

12. Мозаїка Софії Київської.

13. Українська ікона 14 - 16 ст.

14. Графіка української рукописної книги 11 - 18 ст.

15. Гравюра українських стародруків 16 — 18 ст.

16. Творчість Т.Шевченко - художника.

17. Школа живопису М.Бойчука.

18. Українська культура в еміграції.

19. Колекція ікон в музеях Вашого міста.

20. Сучасний український живопис в музеях Вашого міста.

21. Українське килимарство як вид декоративно-прикладного мистецтва.

22. Скіфське золото в музейних колекціях України і Росії.

23. Творчість академіка живопису Бородая.

24. Стильовий ренесансно-бароковий синтез в українській іконі (перша половина 18 ст.)

25. Києво-Печерська Лавра і її значення для культурного розвитку України.

26. Заслуги гетьмана Мазепи для українського мистецтва.

27. Бароко в Україні.

28. Архітектура Київської Русі.

29. Пантеон слов'янських богів.

30. Декоративно-прикладне мистецтво Вашого краю.

31. Пам'ятки культури в Національному музеї історії України.

32. Волинські ікони в Рівненському краєзнавчому музеї.

33. Найдавніші ікони Покрова ("Родовід").

34. Іконографія Богородиці в гуцульській іконі на склі ("Родовід").

35. Трипільська культура.

36. Культура скіфів.

37. Козацькі літописи як джерело української історії та культури (“Літопис Самовидця”, “Літопис гадяцького полковника Григорія Гробянки”, “Літопис С. Величка”).

38. Життя та побут українського козацтва в “Енеїді” І. Котляревського.

39. Історія українського козацтва в усній народній творчості.

40. Вплив Берестейської унії 1596 р. на культурний та релігійний розкол України. Роль козацтва в цих подіях.

41. Особливості архітектурного оформлення гетьманських столиць (Чигирин, Батурин, Глухів).

42. Братства та козацтво в боротьбі за збереження та розвиток української культури.

43. Богдан Хмельницький та його час в образотворчому мистецтві.

44. Особливості зображення подій Визвольної війни 1648-1657 рр. у вітчизняній та світовій літературі та кінематографії.

45. Характеристика Б. Хмельницького в спогадах сучасників. Порівняти свідчення українців та іноземців.

46. Літературна спадщина І. Мазепи.

47. Прояви мазепінського бароко в архітектурі.

48. Іконографія портретів І. Мазепи.

49. Братські школи та розвиток музикальної грамотності.

50. Церковна музика та її реформи.

51. “Граматика музикальна” М. Дилецького.

52. Музика міського побуту. Канти.

53. Розвиток сольної пісні.

54. Українська діаспора в Америці та Канаді.

55. Образотворче мистецтво української еміграції.

56. Музична культура

57. Література.

58. Українська вища школа поза кордонами України.

59. Характерні риси, традиційні види та жанри українського декоративно-прикладного мистецтва

60. Нові види декоративно-прикладного мистецтва.

61. Род та Рожаниці як етапи розвитку релігійних вірувань стародавніх слов'ян.

62. Пантеон слов'янських богів.

63. Міфи древніх слов'ян.

64. Міфи стародавніх українців.

65. Релігійні ритуали слов'ян-язичників.

66. Історичні передумови виникнення слов’янської культури на українських та російських землях

67. Культура дохристиянської Русі

68. Культура Київської Русі

69. Процес відродження української національної культури у 90-рр. XIX ст.

70. Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка, Товариство для розвою руської штуки та діяльність Василя Кричевського як передумови появи Михайла Бойчука.

71. Життєвий шлях М. Бойчука.

72. Паризьке братство українсько-польських художників та його творчі принципи.

73. Синтетизм як новий шлях відродження українського образотворчого мистецтва у творчості бойчукистів.

74. Співзвучність діяльності учня М. Бойчука Івана Падалки пошукам формоутворення у європейському мистецтві 20-30-х рр.

75. Романтизм як головний художній напрямок у розвитку російської культури першої третини ХІХ ст.

76. Новації О. Пушкіна в літературі.

77. М. Лермонтов в історії російської поезії і прози.

78. М. Гоголь – золотий лист, що з’єднав російську та українську культуру.

79. Історія виникнення терміну “сюрреалізм”

80. Головні напрямки у розвитку європейського сюрреалізму.

81. Фрейдизм як філософська основа сюрреалізму Сальвадора Далі.

82. Теми і образи художнього світу С. Далі.

83. Пам'ятники художньої культури Відродження в колекціях України.

84. Реформація та її культурно-історичне значення.

85. Духовні основи нової моралі.

86. Йоган Себаст'ян Бах. Вольфганг Амадей Моцарт

87. Життєвий шлях Й.С.Баха.

88. Веймарський та Лейпцизький періоди творчості.

89. Жанровий діапазон творчості Баха: інвенції, сноїти, прелюдії, фуги, твори для органа.

90. Життєвий шлях Вольфганга Амадея Моцарта.

91. Симфонії та сонати Моцарта.

92. Оперна творчість музиканта

93. Історія виникнення терміна "імпресіонізм".

94. Принцип пленерності як головний у живописі імпресіоністів. Історія пленерності: Леонардо да Вінчі, Є.Делакруа, О.Іванов.

95. Досягнення у кольорознавстві як теоретична та експериментальна основа імпресіоністичного живопису.

96. Едуард Мане - головний вчитель молодих імпресіоністів.

97. Імпресіоністичний пейзаж.(К.Моне, А.Сислей, О.Ренуар, К.Піссарро).

98. Жанровий живопис. (О.Ренуар, К.Моне, Е.Дега).

99. Естетика імпресіонізму.

100. Теорія Кольору В. Кандинського.

101. Художня концепція К.Малевича.

102. Символіка візантійського храму.

103. Новгородська школа живопису (Феофан Грек).

104. Московська школа живопису (Андрій Рубльов).

105. Книжкова мініатюра в Західній Європі Середніх віків.

106. Мікеланджело Буонарроті і розпис Сікстинської капели в Витикані.

107. Гравюри Альбрехта Дюрера.

108. Культура майя.

109. Філософія і художня практика сюрреалістів.

110. Художні відкриття імпресіонізму.

111. Пабло Пікассо і кубізм.

112. Постмодернізм в західному живописі.

113. Скульптура західного постмодернізму.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 415 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Заняття 6. Культурні міфи, породжені у Середні віки та їх доля у світовій та українській культурах.| Опис Навчальної дисципліни

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.028 сек.)