Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття 6. Культурні міфи, породжені у Середні віки та їх доля у світовій та українській культурах.

Читайте также:
  1. Безпосередні умовиводи
  2. В. Наведіть правила милозвучності, що діють в українській мові. Проілюструйте їх за допомогою цього тексту.
  3. В. Наведіть правила милозвучності, що діють в українській мові. Проілюструйте їх за допомогою цього тексту.
  4. В. Наведіть правила милозвучності, що діють в українській мові. Проілюструйте їх за допомогою цього тексту.
  5. В. Наведіть правила милозвучності, що діють в українській мові. Проілюструйте їх за допомогою цього тексту.
  6. В. Наведіть правила милозвучності, що діють в українській мові. Проілюструйте їх за допомогою цього тексту.
  7. В. Наведіть правила милозвучності, що діють в українській мові. Проілюструйте їх за допомогою цього тексту.

Плани практичних занять

Змістовний модуль 1. Культура Стародавнього Світу

Заняття 1. Основні культурологічні концепції

· Концепція Гегеля.

· Концепція М. Бердяєва.

· Концепція К.Юнга.

· Концепція З.Фрейда.

· Концепція ігрової культури Й.Хейзинга

Заняття 2. Космогонічні уявлення давніх єгиптян та шумерів

Час: 2 год. (80 хвилин).

Навчальні питання:

1. Вірування стародавніх єгиптян та пантеон єгипетських богів.

2. Міфи про сонячних богів: геліопольський, мемфіський, гераклеопольський.

3. Місце Осіріса в єгипетському пантеоні. Міфи про Осіріса та Ісіду.

4. Заупокійний культ та його вплив на розвиток давньоєгипетського мистецтва.

5. Космогонічні уявлення шумерів та їх міфи про створення світу.

6. Пантеон шумеро-аккадських богів.

7. 100 культурних понять шумерів у міфі про Інанну та закони “ме”.

8. “Епос про Гільгамеша”: ідеї, образи.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Древний Восток (Всемирная галерея). – М., 1996.

2. Липинская Я. Марциняк М. Мифология Древнего Египта. – М., 1983 р.

3. Дмитриева Н.А. Искусство Древнего Мира. – М., 1989.

4. Крамер С.Н. История начинается в Шумере.-М., 1991.

5. Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). – М. – Л., 1961.

6. Дьяконов И.М. Эпос о Гильгамеше. – М. – Л., 1961.

Заняття 3. Старий Заповіт – явище світової та давньоєврейської культур.

· Історія створення та склад Старого Заповіту.

· Створення світу у першій книзі Моїсея “Буття”.

· Едем біблійний та легенда про рай у шумерів.

· Історія “Обраного роду” – праотець Авраам та його нащадки.

· Історія Іосифа.

· Сінайське законодавство: 10 заповідей.

Заняття 4. Боги та герої у давньогрецькій міфології.

Час: 2 год. (80 хвилин).

Навчальні питання:

1. Пантеон грецьких богів та історія його виникнення.

2. Міфи про створення світу в Стародавній Греції. Старші боги.

3. Герої у грецькій міфології. 12 подвигів Геракла.

4. Місце “Іліади” Гомера у формуванні панеллістичного пантеону та міфології.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Лосев А.Ф. Греческая мифология // Мифы народов мира. В 2 т. – М., 1987-88.

2. Роберт Грейве. Мифы Древней Греции. – М., 1992.

3. Мифы Древней Греции. – К., 1993.

Заняття 5. Біблія – священна книга трьох релігій.

Час: 2 год. (80 хвилин).

Навчальні питання:

1. Склад Нового Заповіту.

2. Зміст 4-х Євангелій.

3. Композиція “Євангелія від Матфея” і місце у ній Нагорної проповіді.

4. Духовні та моральні проблеми Нагорної проповіді.

5. Ідея безсмертя та Страшного суду у християнстві.

ЛІТЕРАТУРА.

1. Біблія.

2. Аверинцев С.С. Раннехристианская литература // История всемирной литературы: В 9-ти т. Т.1. – М., 1983.

3. Мень А. История религии: В 7 т. Т. 7. Сын человеческий. – М., 1992.

4. Культурология. / Под ред. Радугина А.А. – М., 1996.

Заняття 6. Культурні міфи, породжені у Середні віки та їх доля у світовій та українській культурах.

Час: 2 год. (80 хвилин).

Навчальні питання:

1. Легендарний король Артур – лицар Круглого стола.

2. Головні мотиви та персонажі лицарського роману: артурівський світ.

3. Ідеал лицарського служіння дамі у романі Крет’єна де Труа “Ланселот або лицар воза”.

4. Історія Трістана та Ізольди як архетип непорушного кохання: Готфрід Страсбурзький, прозова французька версія 15 ст.

5. Міф про Трістана та Ізольду у творчості Лесі Українки (“Ізольда Білорука”).

6. Доля середньовічних культурних міфів у сучасній культурі.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 3016 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Архітектура середини XIX ст| ЛІТЕРАТУРА

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)