Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Урок № 5

Тема уроку: Контрольне аудіювання за віршем І. Франка

«Розвивайся ти, високий дубе...».

ОчікуваніУчні повинні:

педагогічні- вміти слухати і розуміти почуте;

результати:- розвивати логічне мислення, слухову пам’ять, вдосконалювати

навички самостійної роботи.

 

Тип уроку:урок перевірки комунікативних умінь і навичок.

 

Методи уроку:слово вчителя, бесіда, пошукова робота, учнівські повідомлення,

аудіювання.

 

Обладнання:текст для аудіювання, портрет І.Франка.

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми, мети перевірки і способів її проведення.

ІІІ. Вступне слово вчителя.

Наш урок стосується аудіювання. Ми ознайомимось з......

Але спочатку поринемо в атмосферу творчості митця. Давайте перевіримо, як ви впоралися з пошуковою роботою з приводу життєвого і творчого шляху письменника.

IV. Виступи учнів.

1-й у ч е н ь

Різноманітне, цікаве, бурхливе життя було в Івана Франка. Зазнав він немало горя, утисків, кайданів і тюрем. Досить згадати, що чотири рази судили його і замикали за грати. Та зазнав наш Каменяр і щастя-радості; втіхи від свідомості, що в поті чола працював для свого народу, який гідно оцінив свого велетня.

2-й у ч е н ь

В Нагуєвичах родився він,

На присілочку Гора,

Де цвіте калина пишно,

В сім’ї Яця-коваля.

 

Часто бігав хлопчик в кузню,

Що стояла край шляху,

Там кував підкови батько,

Йшов аж дзенькіт по селу.

 

Тут завжди збирались люди,

Що своїх шукали прав,

Їх Івась слова журливі

В юне серце карбував.

 

В кузні батька, як скарб щедрий,

Взяв хлопчина в майбуття

Той міцний маленький вогник,

Що грів душу все життя.

3-й у ч е н ь

Любов Івана Франка до рідного краю не була пасивною, споглядальною. Думаючи про спільноту людей, захоплюючись соціалістичними теоріями, він і на мить не забував, що його матір’ю є Україна. Тому він звертається до матінки-землі із синівським проханням:

Земле моя, всеплодющая мати,

Сили, що в твоїй живе глибині,

Краплю, щоб в бою сильніше стояти,

Дай і мені!

4-й у ч е н ь

Ще в дитинстві запала в душу малого Івася пісня народна. Любов до неї проніс він через усе своє життя. Вся поезія І. Франка озвучена внутрішньою пісенністю, і тому стільки пісень на його слова.

Пісне, моя ти сердечна дружино,

Серця відрадо в дні горя і сліз.

З хати вітця, як єдинеє віно,

К тобі любов у життя я приніс.

5-й у ч е н ь

Прозірливим був Каменяр, коли писав:

Пісня і праця – великі дві сили!

Їм я до скону бажаю служить;

Череп розбитий – як ляжу в могилі,

Ними лиш зможу й для правнуків жить.

6-й у ч е н ь

За життя Івана Франка протягом майже сорока років вийшло десять збірок його поезій. Та перш за все великий Каменяр визначився як поет-громадянин. Його політична лірика – оригінальне надбання української культури. У поемі «Мойсей», написаній в розпал революційних подій 1905 року, Франко віщує рідному народові славне майбутнє.

Та прийде час, і ти вогнистим видом

Засяєш у народів вольних колі,

Труснеш Кавказ, впережешся Бескидом,

Покотиш Чорним морем гомін волі,

І глянеш, як хазяїн домовитий,

По своїй хаті і по своїм полі.

7-й у ч е н ь

Наприкінці життя Франко був уже загальновизнаним корифеєм науково-літературного життя Західної України. На смертному ложі, знеможений і приречений, він скаже: «Скрізь і завжди у мене була провідна думка – служити інтересам мого народу і загальнолюдським поступовим ідеям. Тим двом провідним я, здається, не споневірився досі і не споневірюся, доки мого життя».

«Уклін тобі, наш славний Каменяре!» - шепочуть уста. Хочу, як найкращу пісню юності, пронести через усе своє життя твої полум’яні слова:

Люди, люди! Я ваш брат,

Я для вас рад жити.

V. Проведення контрольного аудіювання.

1. Читання тексту для аудіювання вчителем.

2. На кожне із питань вибрати правильну відповідь (перед кожним учнем знаходиться картка з таблицею, де учні позначають правильні відповіді). Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом.

 

 

Завдання
Відповіді                        

Запитання до тексту.

 1. До якого стилю мовлення належить текст:

а) художнього; б) наукового; в) публіцистичного.

 1. Про який дуб говориться в тексті:

а) широкий; б) високий; в) могутній.

 1. Що зроблять люди, коли розпадуться пута:

а) повстануть; б) підіймуться; в) прокинуться.

 1. Якими ворогами встане непобіджена Україна:

а) лютими; б) запеклими; в) злими.

 1. Від чого встане Україна до Сяни-річки:

а) Кубані; б) Поділля; в) Волині.

 1. Якою рукою згорне мати до себе дітей:

а) доброю; б) щедрою; в) теплою.

 1. На чому годі коротати свій вік дітям-сиротам:

а) на узліссі; б) в наймах; в) попід тином.

 1. Кому мали наслужитись українці:

а) Москві і Полякам; б) Москві і Варшаві; в) Москві і Ляхові.

 1. Ким треба стати перед світом:

а) слугою; б) ґаздою; в) господарем.

 1. Для чиєї хати треба поглядіти добра:

а) власної; б) батькової; в) своєї.

 1. Український люде:

а) уставаймо, єднаймося;

б) підіймемось, єднаймося;

в) уставаймо, борімося.

 1. Якими трудами воскресне Вкраїна:

а) тяжкими; б) чесними; в) щирими.

VI. Перевірка контрольного аудіювання.

Проводимо взаємоперевірку, вчителю допомагають контролери, які оцінюють роботи.

Оголошення результатів.

VII. Домашнє завдання.

1-й рівень (репродуктивний).Визначте тему вірша І. Франка «Розвивайся ти, високий дубе...».

2-й рівень. Вивчити напам’ять вірш І. Франка «Розвивайся ти, високий дубе...».

3-й рівень (творчий). Написати твір-мініатюру «Духовна велич людини і в чому вона виявляється».

 

 

Урок-філософське дослідження

«Світ і людина в поемі І.Я.Франка «Мойсей»

Мета уроку: висвітлити філософські мотиви поеми «Мойсей»; по­казати непересічне місце І.Я Франка у формуванні української світогляд­ної традиції; з'ясувати автобіографічні моменти в поемі; виховувати ша­нобливе ставлення до історії народу; розвивати мовленнєву культуру.

Обладнання уроку: 1. Вибрані твори І.Франка,

2.Біблія,

3. кн. Історія ук­раїнської літератури,

т 2, ст. Уласа Самочука «Чернь чи народ».

Теорія літератури: лірика як різновид літературних творів, особ­ливості філософської лірики та прози, апокриф.

Хід уроку

Вірю в силу духа і в день воскресний твойо­го повстання.

/ Франка, «Мойсей»

1. Організаційний момент.

2. Визначення теми і завдань уроку.

3. Вступне слово вчителя (матеріал для вступного слова вчитель бере з Історії української літератури XX століття, передмов до творів Франка, Біблії).

Образ біблейського Пророка Мойсея цікавив Івана Франка ще в юності Тому не дивно, що могиви пророчої самозреченості присутні в «Каменярах» і у віршах збірників «З вершин та низин», «Мій ізмарагд». Готуючись до написання поеми, Іван Якович зібрав багатющий історико-культурний матеріал з життя стародавніх євреїв, досконально вивчив їх міфологію, релігію, історію, географію. Проте Каменяр не ставив собі за мету віддзеркалити біблійні мотиви. Ним біблейська тема осмислювалась і опрацьовувалась відповідно до національної культу­ри, історії і психологи свого народу.

Сам письменник так визначив основну думку поеми: «Основною темою я зробив смерть Мойсея, як Пророка, непризнаного своїм наро­дом. Ця поема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні»

4. Завдання учням:

Прочитати й осмислити думку М Неврилія про поему «Мойсей». (Запис на дошці" І.Франко створив багатопроблемний філософський

 

 

твір, який сягає корінням історичної долі українського народу, зачерп­нувши при цьому страдницької долі свого геніального творця)

5. Учительські коментарі відповідей учнів на поставлену проблему


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 231 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: I. Организационный момент. (1 мин) | IV. Изучение нового материала. (18 мин) | Тема: Елементи графічної грамоти. Витинанки. | Теоретична частина | Практична частина | Тема: Аплікація з тканини і ґудзиків. | Письменника. | Урок № 2 | Ізомерія аренів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Урок № 3| Звучить музика Бетховена.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)