Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кличний відмінок

Особливiстю iменникiв чоловiчого та жiночого роду є їх здатнiсть утворювати кличний вiдмiнок, яким ми користуємось при звертаннi до когось (рiдше до чогось): Олено, брате, земле тощо.

Звертання бувають простими (складаються з одного слова) i поширеними (складаються з двох i бiльше слiв). Якщо до складу поширеного звертання входять прикметники чи займенники, то вони залишаються незмiнюваними, i тiльки iмtнник набуває специфiчної форми: Рiдна мати моя; Ой, Морозе, Морозенку; Україно моя.

 

Розглянемо звертання, що складаються з двох iменникiв:

 

Звертання Форма кличного відмінка
1-й компонент 2-й компонент
Ім’я + ім’я по батькові: Іван Петрович Іване Петровичу
Загальна назва +ім’я: друг Сергій друже Сергію
Загальна назва + загальна назва: пан професор пане професоре
Загальна назва + прізвище: громаданин Іваненко громадянине Іваненко(Іваненку)

Чоловiчi iмена по батьковi у формi кличного вiдмiнка мають стале закiнчення

, жiночi iмена по батьковi – стале закiнчення : Вiкторовичу, Степановичу, Валентинiвно, Романiвно.

Iменники I вiдмiни

твердої групи у кличному вiдмiнку мають закiнчення -о: дружино, Миколо; м'якої та мiшаної групи - -е: земле, робiтнице;

м'якої групи пiсля голосного та апострофа - -є: Марiє, сiм’є;

деякi пестливi iменники м'якої групи - -ю: Галю, доню, бабусю;


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 255 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Класифікація стилів | Мовні особливості наукового стилю | Основні правила бібліографічного опису | Мовні особливості офіційно-ділового стилю | Мова права | ТИПИ ДОКУМЕНТІВ | М'яким знаком [ь] позначається | Змiни в групах приголосних | М'який знаку словах iншомовного походження пишеться пiсля приголосних д, т, з, с, л, н | ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА №4.| Iменники III вiдмiни

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.02 сек.)