Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Список літератури. 1.Горемыкин В.А., Богомолов О.А

Читайте также:
  1. VI. Список Основной РЕКОМЕНДУЕМОЙ
  2. Б) список жителей никогда не бывает совершенно точным, так как постоянно происходит пополнение и выезд. В территориальной выборке заложен учет текучести в принципе”.
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  6. Библиографический список
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия: Учебник. – М.: Филинъ, Рилант; 2001. – 506 с.

2.Данилюк М.О. Планування і контроль на підприємстві: Навчальний посібник. Львів: Магнолія-2006, 2009.- 530 с.

3.Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов–Х.: Олант, 2002. – 223 с.

4.Дикань В.Л., Плєтникова І.Л., Мельник В.О., Шраменко О.В., Уткіна Ю.М., Воловельська І.В. Економіка підприємства / Збірник задач і тестів. Х.: УкрДАЗТ, 2007 – 290 с.


5.Дикань В.Л., Шраменко О.В., Якименко Н.В. Экономика предприятия / Навчальний посібник. Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 274 с

6.Зинь Е.А., Турченюк М.О. Планирование деятельности предприятий: Учебник – К.: Профессионал, 2004. – 320 с.

7.Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

8.Тюленев Л.В. Организация и планирование машиностроительного производства: Учеб. пособие. – Спб.: Бизнес – пресса, 2001. – 304 с.

9. Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості № 47 від 2 лютого 2001 р.


 

 

 

 

Таблиця 2 - План виробництва продукції по механічному цеху на 20___ рік
Найменування виробів Кількість випуску, тис. шт Планово-розрахун­кова ціна, грн Обсяг виробниц­тва за рік, тис. грн. В тому числі обсяг виробництва по кварталах
І (кількість роб. днів) ІІ (кількість роб. днів) III (кількість роб. днів) IV (кількість роб. днів)
випуск, тис. шт. сума, тис. грн. випуск, тис. шт. сума, тис. грн. випуск, тис. шт. сума, тис. грн. випуск, тис. шт. сума, тис. грн.
Виріб 1                      
Виріб 2                      
Виріб 3                      
Разом - -   -   -   -   -  

 

Таблиця 3 - Розрахунок потреби в основних матеріалах            
Наймену­вання виробів Наймену­вання матеріалу Програма випуску, тис. шт. Норма витрат, кг/шт. Потреба, т Ціна матеріалу, грн./кг Вартість матеріалу, тис. грн.. Норма відходів, кг/шт. Відходи, т Ціна відходів, грн./кг Вартість відходів, тис. грн. Вартість матеріалів за виключенням відходів, тис. грн. Вартість матеріалів за виключенням відходів на 1 виріб, грн.
Виріб 1                        
Виріб 2                        
Виріб 3                        
Разом - - - - -   -   -     -

  

Таблиця 4 - Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах      
Найменування матеріалу Одиниця виміру Норма витрат на одиницю виміру Кількість розрахункових одиниць Витрати на допоміжні матеріали Ціна (грн. за т) Вартість, тис. грн.
І. На технологічні цілі
Сода кальцинована кг / 100 шт.     Т    
Кислота соляна кг/ 100 шт.     Т    
Папір наждачний м2 100 шт.     м2    
Папір пакувальний м2 100 шт.     м2    
Всього -   - - -  
II. На ремонт і утримання обладнання
Масло машинне г / ст. зміну     Т    
Солідол г / ст. зміну     Т    
Емульсол г / ст. зміну     Т    
Гас кг/ ст.     Т    
Кінці бавовняні кг / ст.     Т    
Всього - - - - -  
Разом - - - - -  

 

Загрузка...

Таблиця 5 – Трудомісткість виробничої програми та нормована заробітна плата по механічному цеху на 20___ рік

Найменування виробів Виробнича програма, тис.шт На одиницю На виробничу програму Нормована заробітна плата з премією
нормований час,н – год нормована заробітна плата, грн.. Нормований час, тис. н–год нормована заробітна плата, тис. грн. на одиницю, грн. на виробничу програму, тис. грн.
Виріб 1                
Виріб 2                
Виріб 3                
Разом - - -        

 

 

Таблиця 6 – Розрахунок балансу робочого часу одного робітника

Найменування показника Одиниця виміру Величина показника
1.Кількість робочих днів дні  
2.неявки на роботу у т.ч.: - основні і додаткові відпустки; - через хворобу; - через навчання; - виконання громадських і державних обов’язків дні  
3.Кількість явок на роботу (1-2) дні  
4.Середня тривалість робочої зміни год.  
5.Дійсний фонд робочого часу (3х4) год.  
6.Трудомісткість виробничої програми тис.н-год.  
7.Плановий коефіцієнт виконання норм -  
8.Чисельність основних робітників (6х1000/(5х7)) Осіб  

Таблиця 7 – Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників

Найменування елементів фонду оплати праці Сума,т. грн.
1.Нормована заробітна плата(по тарифу)  
2.Премія  
3.Нормована заробітна плата з премією  
4.Доплата за роботу у нічний час  
5.Доплата бригадирам  
6.Оплата пільгових годин підліткам  
7.Оплата тарифних відпусток  
8.Оплата відпусток по навчанню  
9.Доплата за виконання держ. і громадських зобов’язань  
10.Інші надбавки 1% від п.1  
11.Разом доплати і надбавки  
12.Доплати і надбавки разом у % до нормованої з\п з премією  

 

Таблиця 8 – Чисельність та фонд заробітної плати допоміжних робітників
Найменування професії Форма оплати праці Чисельність Розряд Годинна тарифна ставка або оклад, грн. Кількість люд.-год. або місяців, що належать відпрацюванню Фонд заробітної плати
По тарифу, грн. Премія Доплати разом, грн. Разом тис. грн.
% Сума, грн.
1.Наладчики погод                
2.Заточники погод                
3.Слюсарі по ремонту обладнання погод                
4.Слюсарі по обслуговуванню обладнання погод                
5.Чергові слюсарі-електрики погод                
6.Контролери погод                
7.Комірники оклад                
8.Електрокарники оклад                
Разом -   - -     -      

 

Таблиця 9 – Штатний розклад керівників, спеціалістів, МОП та іншого персоналу
Посада Чисельність (осіб) Оклад, грн. ФЗП, грн.
1.Керівники      
Начальник цеху      
Заступник начальника цеху      
Начальник технологічного,планово- диспетчерського бюро та бюро праці і заробітної плати      
Разом
2.Спеціалісти      
Інженер-технолог 1 категорії      
Інженер-технолог 2 категорії      
Інженер-технолог 3 категорії      
Механік цеху      
Інженер по нормуванню праці      
Економіст      
Бухгалтер      
Змінний диспетчер      
Старший майстер      
Майстер      
Разом
3.МОП      
Прибиральниці      
Разом
4.Інші      
Табельник      
Нарядчик      
Обліковець      
Разом
Всього

 

Таблиця 10 - Розрахунок вартості обладнання та встановленої потужності двигунів

№ з/п Кількість обладнання Встановлена потужність двигунів, кВт Середня ціна од. обладнання,грн. Сумарна потужність двигунів, кВт Вартість обладнання, тис. грн..
         
         
         
4 (електрокар) -   -  
Разом   - -    

 

 

 

 

Таблиця 11 - Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання
Найменування статей витрат Разом на рік, тис. грн. У тому числі (тис. грн.)
матеріали допоміжні енергія заробітна плата відрахування на ЄСВ амортизація послуги інших цехів інші
1. Амортизація обладнання   - - - -   - -
2. Поточний ремонт і експлуатація обладнання           -   -
3. Внутрішньо­заводські перевезення вантажів   - -       - -
4. Вартість МШП (інструментів)   - -     -   -
5. Інші витрати   - - - - - -  
Разом                

 

Таблиця 12 – Кошторис цехових витрат

Найменування статей витрат Разом план на рік, тис.грн У тому числі (тис. грн.)
енергія Заробітна плата відрахування на ЄСВ амортизація послуги інших цехів інші
1.Утримання апарату управління   -     - - -
2.Утримання іншого персоналу   -     - - -
3.Утримання будівель та споруд     - -   -  
4.Поточний ремонт будівель та споруд   - - - -   -
5.Вартість МШП   - - - - -  
6.Раціоналізація та винахідництво   - - - - -  
7.Охорона праці   - - - -   -
8.Інші витрати   - - - - -  
Разом              

 

 

Таблиця 13 – Зведений кошторис витрат на виробництво продукції

Найменування статей витрат Разом план на рік, тис.грн у тому числі по елементах (тис.грн)
електро- енергія основні матеріали допоміжні матеріали заробітна плата відрахування на ЄСВ амортизація послуги інших цехів інші витрати
1.Матеріали                  
2. Нормована заробітна плата основних робітників з премією                  
3. Доплати і надбавки                  
4. Відрахування на ЄСВ                  
5. Вартість спеціального інструменту та оснастки                  
6. Витрати на ремонт і експлуатацію обладнання                  
7. Цехові витрати                  
Разом                  

 

 

Таблиця 14 – Калькуляція собівартості допоміжних матеріалів

Найменування виробів Програма випуску, тис.шт Вартість осн.матеріалів за виключенням відходів, тис.грн Ставка доп.матеріалів, грн./1000 грн. осн.матеріалів Скдм Вартість доп.матеріалів на виріб, грн./шт
Виріб 1        
Виріб 2        
Виріб 3        
Разом        

 

Таблиця 15 – Калькуляція собівартості виробів

Статті калькуляції Сума по виробах, грн.
Виріб 1 Виріб 2 Виріб 3
1. Матеріали, в тому числі – основні -допоміжні      
2.Нормована заробітна плата основних робітників з премією      
3.Доплати і надбавки      
4.Відрахування на ЄСВ      
5.Вартість спецінструменту      
6.Витрати по ремонту і експлуатації обладнання      
7. Цехові витрати      
Разом цехова собівартість      

 

Таблиця 16- Калькуляція собівартості продукції

Найменування виробу Вироб- нича програма, тис.шт Осн.матер. Доп.матер. Зп норм з премією Доплати і надбавки Відрах.на ЄСВ Знос.спец інструменту Витр.на ремонт обладнання Цехові витрати Цехова собівартість
на один на прогр на один на прогр на один на прогр на один на прогр на один на прогр на один на прогр на один на прогр на один на прогр на один на прогр
Виріб 1                                      
Виріб 2                                      
Виріб 3                                      
Разом - -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Таблиця 17 – Розрахунок внутрішньозаводської планової ціни

Показник Сума по виробах, грн.
Виріб 1 Виріб 2 Виріб 3
1.виробнича собівартість      
2. плановий прибуток      
3. планово-розрахункова ціна      

 

Таблиця 18 – Основні планові показники господарської діяльності цеху на 20___ рік

Найменування показника Одиниці виміру Значення показника
1. Обсяг виробництва т.грн.  
2.Виробнича собівартість продукції т.грн.  
3.Чисельність працюючих: – основних; – допоміжних – апарату управління чол.  
4.Фонд заробітної плати: -основних -допоміжних -апарату управління т.грн.  
5.Цеховий прибуток т.грн.  
Додаток 1 - Характеристика технологічного процесу виготовлення виробів на підприємстві
Найменування виробів Найменування операції Розряд Норма штучного часу, хв. Матеріал Маса заготовки, кг Маса деталі, кг Кількість один. обл. шт.. Середня катег. склади., рем. од. Потужність двигунів на один. обладн., квт Середня ціна за один, обладн., гри.
Шестерня циліндрична Токарна Револьверна Протяжна Фрезерувальна Шліфувальна 25,4 16,0 9,1 16,7 13,8 Чавун 7,6 5,9 7,5 13,0 40,0 10,0 7,5
Шків Токарна Свердлувальна Протяжна 22,5 19,6 12,0 Сталь вуглецева 13,5 11.1 7,5 3,0 40,0
Вал Токарна перша Токарна друга Фрезерувальна Свердлувальна Шліфувальна 24,0 18,0 34,0 12,0 7,0 Сталь легована 2,5 1,8 7,5 7,5 10,0 3,0 7,5
Вісь Токарна Свердлувальна Шліфувальна 11,0 13,5 4,5 Сталь вуглецева 15,4 7,5 3,0 7,5
Черв'як Токарна перша Токарна друга Фрезерувальна Свердлувальна 17,0 7,5 26,4 3,5 Сталь легована 10,8 6,5 7,5 7,5 10,0 3,0
Кришка Токарна Револьверна Свердлувальна 15,0 14,5 6,1 Чавун 1,85 1,1 7,5 13,0 3,0
Шестерня конічна Токарна Фрезерувальна Шліфувальна Протяжна 37,5 36,4 17,5 9,6 Сталь легована 9,0 6,9 7,5 10,0 7,5 40,0
Втулка Револьверна Свердлувальна Шліфувальна 17,5 8,1 9,5 Бронза 2,0 1,6 13,0 3,0 7,5
Вінець Токарна Свердлувальна Фрезерувальна 33,0 22,0 44,0 Сталь вуглецева 12,2 10,3 7,5 3,0 10,0
                             

 

 

Додаток 2 - Норми витрат допоміжних матеріалів  
Найменування матеріалу Норма витрат на розрахункову одиницю Ціна (грн. за т)
1. На технологічні цілі  
Сода кальцинована 1,8 кг/ 100 шт.
Кислота соляна 2,0 кг / 100 шт.
Папір наждачний 0,2 м2 100 шт. 49,25
Папір пакувальний 2,0 м2 100 шт. 7,78
2. На ремонт і утримання обладнання  
Масло машинне 300 г / ст. зміну
Солідол 5,0 г/ст. зміну
Емульсол 200 г/ст. зміну
Гас 13,5 кг/ ст.
Кінці бавовняні 25 кг / ст.

 

 

Додаток 3 – Годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства

 

 

Види виробів та робіт Кваліфікаційні тарифні розряди
Годинна тарифна ставка (грн.)
1.Слюсарі, верстатники широкого профілю, зайняті на універсальному устаткуванні. Працівники з виготовлення особливо точних і складних прес-форм, приладів для устаткування            
2.Верстатні роботи по обробці матеріалів різанням, штампові, роботи по виготовленню і ремонту інструменту та оснащення            
3.Робітники, зайняті на інших роботах, не пов’язаних з основним виробництвом            
Між розрядні коефіціенти 1,0 1,08 1,2 1,35 1,54 1,8
 
Додаток 4 – Склад і кількість допоміжних робітників механічних цехів
Посада або професія Розряд або оклад Премії, % Чисельність
1.Наладчики 3% від Чосн
2.Заточники 5% від Чосн
3.Слюсарі по ремонту обладнання Дод.5
4.Слюсарі по обслуговуванню обладнання Дод.5
5.Чергові слюсарі-електрики Дод.5
6.Контролери 8% від Чосн
7.Комірники   1 на зміну
8.Електрокарники   1 на зміну
                     

 

Додаток 5 – Норми обслуговування для розрахунку чисельності допоміжних робітників
Професія Норма обслуговування в зміну, од. ремонтної складності
1.Слюсар по ремонту обладнання
2.Слюсар по міжремонтному обслуговуванню
3.Слюсар-електрик

 

 

Додаток 6 – Нормативи чисельності керівників, спеціалістів та іншого персоналу
Цехи % до чисельності усіх робітників
Керівники Спеціалісти МОП інші
Механічні 2-4 8-12 2-3 1-2

 

 

Додаток 7 – Середні посадові оклади керівників, спеціалістів та іншого персоналу
Найменування посади Посадовий оклад , грн.
А. Керівники
Начальник цеху  
Заступник начальника цеху  
Начальник технологічного,планово- диспетчерського бюро та бюро праці і заробітної плати  
Б. Спеціалісти
Інженер-технолог 1 категорії  
Інженер-технолог 2 категорії  
Інженер-технолог 3 категорії  
Механік цеху  
Інженер по нормуванню праці  
Економіст  
Бухгалтер  
Змінний диспетчер  
Старший майстер  
Майстер  
В. МОП
Прибиральниці  
Г. Інші
Табельник  
Нарядчик  
Обліковець  

 

 

Додаток 8 - Норми витрат інструменту по механічному цеху (умовні)    
№ з/п Найменування виробів Норма витрат на 1000 дет. грн.
Шестерня циліндрична  
Шків  
Вал  
Вісь  
Черв'як  
Кришка  
Шестерня конічна  
Втулка  
Вінець  

 

 


Контрольний аналіз господарської діяльності підприємства за умови виконання планових показників у 20___ р.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 256 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Определяем количество рядов осветительных приборов | Выбирают осветительные приборы с лампами накаливания. | Выбирают тип осветительного прибора в зависимости от категории помещения. | Определяют расчетную мощность освещения |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахунок кошторису цехових витрат.| Приложение Б

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.014 сек.)