Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Центр сприяння працевлаштуванню - менеджер

Читайте также:
  1. Body Jazz — ведение за центры (версия Александра Гиршона)
  2. D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки
  3. I. Концентрация производства и монополии
  4. III. Концентрация производства и монополии в России
  5. IV. Человек — центральное существо среди земных животных
  6. А пока – все же сконцентрируюсь на истории создания половинок, их значении и истории их возникновения..
  7. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов

Обов’язки: створення та розвиток системи сприяння працевлаштуванню і адаптації до ринку праці студентів і випускників, розробка довготривалих та поточних програм розвитку системи сприяння працевлаштуванню, підготовка та працевлаштування випускників та студентів, закріплення іміджу ВУЗа як такого, що використовує інноваційні методи управління та стратегічного розвитку.

3.2. Фінансово-економічна програма

Ми маємо такі основні джерела фінансування:

1) Оплата студентів за навчання;

2) Продаж підручників, методичної літератури та навчальних програм;

3) Послуги додаткових курсів та репетиторства;

4) Комерційні дослідницькі проекти;

5) Гранти на наукові проекти викладачів.

Основними напрямками використання коштів є такі:

- заохочувальні бонуси кращим викладачам;

- спеціальні стипендії для кращих студентів;

- розвиток та просування навчального закладу;

- наукова робота.

 

3.3. Науково-дослідницька програма

Формується студентами та викладачами самостійно та фінансується здебільшого за допомогою підтримки благодійних фондів

 

3.4. Освітня програма

Освітня програма формується за рахунок оперативного впровадження.

Господарська програма

Основні задачі, які потрібно вирішити:

- Розширення приміщення, побудова нових навчальних аудиторій;

- Оновлення та розширення бібліотечного фонду;

- Закупівля нових комп’ютерів, оновлення електронних джерел інформації.

Маркетинговий план

4.1. Цілі

Загальні ринкові цілі:

- Забезпечення такого рівня доходів, щоб було можливим подальше існування, розвиток та просування на ринку;

- Підтримання іміджу навчального закладу.

Приватні цілі:

- Залучення нових студентів, формування позитивного іміджу;

- Залучення слухачів курсів підвищення кваліфікації;

- Залучення організацій та підприємств, розповсюдження інформації серед них;

- Проведення виставок та презентацій.

Цільова аудиторія:

- Випускники шкіл;

- Випускники ВУЗів-бакалаври;

- Робітники організацій та підприємств; що потребують підвищення кваліфікації;

- Благодійні фонди.

План просування навчального закладу.

Послуги освіти планується просувати:

- у загальноосвітніх закладах та освітніх установах професійної освіти за межами, що визначають їхній статус основних освітніх програм;

- в освітніх закладах додаткової освіти;

- в установах підвищення кваліфікації,

- в інститутах удосконалення фахівців,

- в центрах підвищення кваліфікації,

- на курсах різної спрямованості,

- в центрах професійної орієнтації,

- в будинках творчості,

- в інших установах, що мають відповідні ліцензії;

- за допомогою індивідуальної педагогічної діяльності.

 


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 267 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна характеристика навчального закладу| Слабые стороны

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)