Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок результатів списання об'єкта

 

Витрати по списанню Надійшло від списання
Найменування документа статті витрат сума найменування документа вид кількість сума
цінностей    
             
             
             

 

Результати списання: ______________________________________________________________________

У картці N ________ вибуття основних засобів відмічено.

"___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер ___________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

 


 

________________________ (назва установи)   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 9 за _________________ 20 __ р.   Типова форма № 438 (бюджет) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 27.07.2000 р. № 68 Код за ДКУД  

 

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

 

№ з/п Дата Номер доку-мента Назва документа Матеріально відповідальна особа (установа) Дебет субрахунків Кредит субрахунків
          10_ 10_   11_ 11_   12_ 12_   Разом:
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
Усього:                                      

 Виконавець : ____________________ ______________________ ______________________ Сума оборотів за меморіальним ордером _________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Перевірив: ________________ __________________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

 

Головний бухгалтер : ___________________ ________________________ «____» _______________________ 20__ р.

(підпис) (ініціали і прізвище) Додаток на ____________ аркушах

 


______________________________

(назва установи)

Затверджено

Наказ Державного казначейства України

27.05.2005 №98

Ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Типова форма № КО-4 | Накопичувальна відомість за касовими операціями | Накопичувальна відомість позабалансового обліку | Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами | Журнал господарських операцій | Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій | Класифікація необоротних активів | За _________________ 20 __ р. | ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ | ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами| Код відомчої класифікації видатків ____________________________________________________________________________________________________________

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.008 сек.)