Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

У котрому рядку у всіх словах слід писати апостроф?

Читайте также:
  1. II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
  2. Благородного мужа за одно слово считают умным и за одно слово -- считают невежей, поэтому в своих словах нужно быть -- Осторожным.
  3. Визначення. Розділеними різницями першого порядку називається відношення
  4. Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки и требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
  5. Захист прав судами загальної юрисдикції Вирішення справ у порядку цивільного судочинства.
  6. И] , [І] В ІНШОМОВНИХ СЛОВАХ
  7. Кавычки при словах, употребляемых не в своем обычном значении

а) зів...янути, лл...ється, зап...ястя, моркв...яний;

б) дит...ясла, Лук...янівка, миш...як, ін...єкція;

в) відсв...яткувати, реп...ях, дерев...яний, риб...ячий.

У котрому рядку всі дієслова належать до однієї дієвідміни?

а) віяти, мазати, кидати, ридати;

б) горіти, взяти, починати, пекти;

в) жити, одягатись, дивитись, вчитись;

г) стояти, писати, вантажити, одягатися.

У якому рядку допущено помилки при написанні слів з великої літери?

а) Крим, Пуща водиця, Софійський Собор, Буковина;

б) Поштова площа, Західна Україна, Коран, День хіміка;

в) Лауреат Нобелівської премії, Народний рух України, Слобожанщина.

У якому рядку допущені помилки у правописі?

а) медаллю, півобличчя, Святослав, козаччина;

б) сузір’я, статей, пів’яблука, Вашингтон;

в) епіскоп, арфяр, тоньший, гребіньчик.

У якому рядку неправильно утворені імена по батькові?

а) Миколаївна, Гнатівна, Григорович, Пилипович;

б) Ілльович, Захаріївна, Ігоровна, Русланович;

в) Прокопівна, Кирилівна, Анатолійович, Лукич.

У якому рядку складні прикметники пишуться через дефіс?

а) сніжно/білий, північно/східний, українсько/російський;

б) жовто/гарячий, машинно/тракторний, вічно/зелений;

в) темно/зелений, світло/рожевий, одно/денний.

У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и?

а) мед...ц...на, ч...нара, с...мптон, пласт...к;

б) х...рург, н...кель, с...гнал, т...тан;

в) мед...к, ч...новник, ф...нал, мас...в.

У котрому рядку слова іншомовного походження написані неправильно?

а) гімн, діалог, патріот, революція;

б) династія, цистерна, ширма, тонна;

в) Голандія, Мароко, іміграція, лібретто.

У котрому рядку всі складні слова треба писати разом?

а) радіо/комітет, розрив/трава, пів/аркуша;

б) ліво/бережний, поперечно/шліфувальний густо/густо;

в) високо/авторитетний, швидко/плинний, авіа/десант.

У якому рядку правильно записані відмінкові форми числівників?

а) двомстам сімдесятьом вісьмом, чотирмастами тридцятьома п’ятьома;

б) шістдесятьох дев’ятьох, дев’яностами п’ютьома;

в) трьохстам тридцятьма восьма, шестидесяти восьми.

У котрому рядку всі слова написані правильно?

а) блиснути, жалісний, піаністці, хористці;

б) зловісний, гуснути, прослати, студентство;

в) учасник, ад’ютантський, шістсот, зап’ясток.

У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників ІІ відміни?

а) піску, тролейбусу, діабета, футляру;

б) літра, каналу, універмагу, вольта;

в) Києва, Кривого Рога, четверга, холоду.

У котрому рядку подано правильні форми найвищого ступеня порівняння прикметників?

а) найрусявіший, самий відважний, найбільш кривіший;

б) самий економніший, найрівноправніший, найцікавіший;

в) найчорніший, рідніший від усіх, щонайменший.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 233 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Раздел 1. Опасности среды обитания | Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени | Раздел 3. Производственная санитария и основы техники безопасности | Раздел 4. Защита в ЧС | Виберіть правильний варіант. | У якому випадку іменники вжиті відповідно до норм ОДС? | В якому випадку не порушені правила вживання іменників у ОДС? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Діяльність щодо організації роботи з документами називається...| У котрому рядку всі іменники незмінювані?

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)