Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кабель кабель кабель кабель

Лекция №3-4 | Глоссарий | Лекция № 11 | Лекция № 12 | Лекция № - 13 | Глоссарий | Глоссарий | Монтаждау. |


Читайте также:
  1. Вибор сечения кабельных линий
  2. Горизонтальная кабельная система
  3. Запрещается тянуть кабель за муфту удлинителя.
  4. Кабель изоляциясы.
  5. Кабель последовательного интерфейса
  6. Кабельные линии связи

               
       


1. Қала 1. Қалалық 1. Коаксиалдық 1. Коаксиалдық

2. Қалааралық 2.Селолық 2.Симметрия. 2.Симметрия.

3. Өндірістік

Қалааралық коаксиальдық кабель.

Қалааралық байланысында негізінен орта (2,6/9,5) және кішіөлшемді (1,2/4,6) коаксиальдық жұп кабель қолданылады.

Кейбір жағдайларда аралас коаксиальдық орташа 4,6/8 және 4,6 кішіөлщемді жұп кабельдер қолданылады.

Орташа коаксиалдық жұпты кабельдері ОП пен УС көпканалды байланысты құру үшін қолданылады.

КМ-4 коаксиальды магистральды кабель. 4 – төрт жұп коаксиалдық

кабелі бар.

Әрбір коаксиалдық жұп кабель ішкі мыс сымынан диаметрі 2,6 мм және

диаметрі 9,5 мм трубкасы тәріздес сыртқы мыс сымынан тұрады.

Полиэтилен шайба тәріздес изоляциясы болады, оның қалыңдығы 2,2 мм,

ал шайбалардың арақашықтығы 25 мм. Сымның үстінен қалыңдығы 0,15 – 0,2 мм құрыш лентасы оралған. Бұл экран ролін атқарады. Экранның үстінен кабель қағазымен жабылады. Кабель қорғасын қабатынан және брон қабатынан тұрады. 2,6/9,5 кабелі біркабельді жүйеде қолданылады.

4 – коаксиалды кабельде – 1 коаксиалды жұбы көпканалды телефон

байланысында, ал 2 – коаксиалдық жұбы – теледидар үшін жасалынады.

КМА – 4 және КМЭ – 4 кабельдері болады. Бұлардың негізгі айырмашылығы

қорғау қабатының алюминийден немесе аралас қабаттан жасалынуында.

Бұл кабельдердің экран қасиеттері жоғары, бұларды найзағай қатты тиетін

жерлерде, ЛЭП жақын маңындағы кабельдер ретінде қолданады.

Кішіөлшемді коаксиалдық кабель: 1,2/4,6

Негізінен төрткоаксиалдық кішіөлшемді МКТС – 4, МКТА – 4 қолданылады.

М – магистральды

К – коаксиалды.

Т – телефонды.

С – қорғасын қабықшасы (свинцовая оболочка)

А – алюминий қабықшасы

Кішіөлшемді кабель МКТС – 4 мынадай бөліктерден тұрады: ішкі өткізгіш –

мыс сымы диаметрі 1,2 мм.

Изоляциясы – баллон тәрізді полиэтиленнен жасалған. Сыртқы өткізгіш

мыстан жасалады, оның көлденең тігісі болады. Үстінде қалыңдығы 0,1 мм

құрыш лентасы болады – ол экран. Ол белдік изоляциясымен жабылады,

оның сыртынан қорғасын қабаты, одан соң бронь қабаты орнатылады.

 

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай кабельді симметриялық кабель деп атаймыз?

2. Магистралдық байланыс дегеніміз не?

3. Аймақтық байланыс деп қандай байланысты айтамыз?

4. Орташа өлшемді коаксиалды кабельге қандай кабельдерді жатқызуға

болады?

5. Кішіөлшемді коаксиалды кабельге қандай кабельдер жатады?

6. Экран не үшін қолданылады?

 

Тест сұрақтары:

1. Кабельдер таңбалануындағы бірінші орында тұрған әріптер нені білдіреді?

А. Изоляция материалын Д. Өткізгіш материалын

В. Қабақша материалын Е. Төсеу әдісін

С. Қолданылу саласы

2. Қалааралық симметриялық кабельдер өткізгішінің диаметрі.

А. 1,2 Д. 1,8

В. 0,8; 0,9 Е. 2,1

С. 1,4

3. Орташа өлшемді коаксиалды жұп өткізгішінің диаметрі.

А. 1,2 / 4,6 Д. 2,1 / 9,7

В. 2,6 / 9,5 Е. 8/6

С. 5 / 12

4. МКС типті кабельдерде изоляция қандай материалдан жасалады?

А. Полиэтилен Д. Резина

В. Поливинилхлорид Е. Қағаз

С. Полистирол

5. МКСБ 4х 4х1,2 кабелінің қорғау қабаты қандай материалдан жасалған?

А. Алюминий Д. Қорғасын

В. Полиэтилен Е. Құрыш

С. Мыс

6. Кабель таңбалануындағы «Б» әрпі нені білдіреді?

А. Кабельдің бронь қабаты жоқ

В. Кабельдің екі құрыш лентасы бар

С. Кабель дөңгелек құрыш сымдарымен жабылған

 

СӨБЖ:Мына тақырыптарға реферат жазу.

1. Байланыс техникасында сымдық байланыстың дамуы. Н.Ә1 3-10 беттер

2. Қазіргі кездерде қолданылатын қалалық кабельдер, таңбалануы.

Қ.Ә1 120-125 беттер

3. Қалааралық кабельдердің техникалық сипаттамалары, оларды

салыстыру, қорытынды шығару. Н.Ә2 110-120 беттер

 

СОЖ:

1. Бірсымды және екібайланыс. Айырмашылықтары,

жұмыс принципі.

Н.Ә2 50-58 беттер

2. Кабельдердің оралуы, олардың түрлері.

Н.Ә1 65-69 беттер

3. Кабельдің таңбалануы, ерекшелігі.

Қ.Ә1 110-115 беттер


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 636 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кабель изоляциясы.| Глоссарий

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)