Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прогнозування інтенсивності абонентських навантажень.

ВИХІДНІ ДАНІ | Розрахуємо значення коефіцієнтів q та інтенсивностей зовнішніх абонентських навантажень абонентського модулю SI-2000/V.5 | РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕННЯ НА ПУЧКИ ЗЛ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗЛ ДЛЯ ВСІХ НАПРЯМКІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ПРОЕКТОВАНОЇ ОПТС-21/22 | Приведемо розрахунок числа ЗЛ від ОПТС -21/22 до ОПТС-31/32 | РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ЦСК ТИПУ SI-2000/V.5 |


Читайте также:
  1. Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 7–26.
  2. ВІДБІР , ПРОГНОЗУВАННЯ І ОЦІНКА СПОСОБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДО швидкісному бігу
  3. Динаміка спортивних результатів найсильніших спринтерів як критерій відбору та прогнозування здібностей
  4. етоди прогнозування банкрутства
  5. наліз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
  6. Прогнозування геологічного розрізу методами електророзвідки.

Абонентська лінія характеризується наступними видами занять:

- вихідне місцеве (вих);

- вхідне місцеве (вх);

- міжміське вихідне (м вих);

- міжміське вхідне (м вх);

- Internet;

- SSР.

Залежно від виду заняття АЛ характеризується питомими інтенсивностями абонентських навантажень, які визначаються статистично вимірами на мережі, залежать від ємності мережі, категорії АЛ і виду ЧНН:

- місцева вихідна ;

- місцева вхідна ;

- міжміська вихідна ;

- міжміська вхідна ;

- вихідна Internet

- вихідна SSР

Таблиця 2.2 − Питомі інтенсивні навантаження та середні тривалості

заняття абонентських ліній

Параметр, Ерл Значення Параметр, с Значення
0,045
0,04
0,007
0,006
0,065
0,058
0,2
0,05
0,002

 

Інтенсивності навантажень, створюваних абонентами одного АМ

опорної станції, опорно-транзитної станції або ВКМ при місцевому і

міжміському вихідному і вхідному зв'язку, зв'язок з IPOP і SSP визначається наступними співвідношеннями:

(2.1)
(2.2)

(2.3)
(2.4)

(2.5)

(2.6)

де - кількість джерел i категорії що розраховується в АМ;

- питомі інтенсивності навантажень в залежності від виду заняття АЛ;

- кількість користувачів Internet по АЛ (dial-up);

- кількість користувачів інтелектуальними послугами (кількість наданих послуг прийняти рівним 10).

Загальна інтенсивність навантаження на всі АЛ одного АМ:

(2.7)

Інтенсивність навантаження до вузла спецслужб:

(2.8)

де = 0,05 частка навантаження, спрямована до ВСС.

Інтенсивність залишеного вихідного навантаження визначимо:

(2.9)


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ МЕРЕЖІ| Розрахуємо інтенсивність навантаження абонентського модуля SI-2000/V.5

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)