Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахуємо інтенсивність навантаження абонентського модуля SI-2000/V.5

ВИХІДНІ ДАНІ | РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ МЕРЕЖІ | РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕННЯ НА ПУЧКИ ЗЛ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗЛ ДЛЯ ВСІХ НАПРЯМКІВ ЗОВНІШНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ПРОЕКТОВАНОЇ ОПТС-21/22 | Приведемо розрахунок числа ЗЛ від ОПТС -21/22 до ОПТС-31/32 | РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ЦСК ТИПУ SI-2000/V.5 |


Читайте также:
  1. Автономная отладка модуля.
  2. асть 3. Связь с сервером. Изучение модуля phpmyadmin и mysql
  3. атериально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
  4. В 2011-2012 учебном году экзамены сдают в конце 3 модуля у Подъяблонской Л.М. группа 4Б1
  5. Визначаємо найбільше навантаження на ходове колесо.
  6. ели и задачи дисциплины (модуля)
  7. ель и задачи освоения дисциплины (модуля)

 

Абонентський модуль БАЛ Квант-Є
            5,8 6,98 1,28 0,76 1,3 0,08 16,2 0,29 5,51
Абонентський модуль SI-2000/V.5
            31,84 28,30 6,47 4,18 7,05 0,42 78,68 1,59 30,25

 

Таблиця 2.3 – Інтенсивність абонентських навантажень АМ

Навантаження групових трактів АМ менше навантаження абонентських ліній через різницю часу заняття АЛ і ліній ГТ. Ця відмінність визначається коефіцієнтом q, значення якого залежить від виду з'єднання (вихідне, вхідне, міжміське вихідне аба вхідне, Internet. SSP).

 

 

Значення коефіцієнта при вихідному зв'язку визначається:

(2.10)

де – середня тривалість заняття абонентської лінії (див. Табл. 2.2);

- середній час слухання сигналу "Відповідь станції", дорівнює 2.

- час встановлення з'єднання, близько до нуля;

- час набору номера, визначається способом передачі номера від телефонного апарату (ТА).

При цифр що набираються абонентом і імпульсному способі передачі -

при частотному способі - в середньому

Для розрахунку можна прийняти, що частка ТА з імпульсним і частотним способами набору однакова, тоді в середньому =0,8 с.Кількість набраних цифр для місцевого вихідного зв'язку, згідно з планом нумерації розглянутої ГТС, дорівнює .

Знайдемо :

При вхідному місцевому та міжміському зв'язку , оскільки прийом номера і встановлення з'єднання займає менше секунди.

Знайдемо і :

(2.11)

При встановленні вихідного міжміського з'єднання кількість набраних цифр становить: , , , .

Усереднені частки викликів дорівнюють: , , , .

Знайдемо , , :

(2.12)

При розрахунку необхідно врахувати, що при зв'язку з УСС середня тривалість заняття АЛ становить , а кількість набраних цифр дорівнює 4, тоді в середньому: , де = частка викликів до чотирьох знакових служб:

(2.13)

Знайдемо , , , :

 

При розрахунку - для зв'язку з пунктом присутності Internet IPOP, кількість набраних цифр до модемного пулу становить = 6, набір номера виконується частотним способом: а середня тривалість заняття АЛ в сеансі зв'язку Internet - 540 с. Час встановлення з’єднання прийняти рівним 0.

Знайдемо: , :

(2.14)

При розрахунку - для зв’зку з пунктом надання інтелектуальних послуг SSP, кількість цифр що набираються становить = 10 (0-800-xxx-xxx, 0-900-xxx-xxx), набір номера виконується частотним способом , а середня тривалість заняття АЛ в сеансі зв'язку – 65 сек. Час встановлення з’єднання прийняти рівним 0.

Знайдемо ,

(2.15)

 

 

Інтенсивність навантаження в ГТ АМ дорівнює:

(2.16)


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Прогнозування інтенсивності абонентських навантажень.| Розрахуємо значення коефіцієнтів q та інтенсивностей зовнішніх абонентських навантажень абонентського модулю SI-2000/V.5

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)