Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок навантаження на пучки ЗЛ та визначення кількості ЗЛ для всіх напрямків зовнішнього зв’язку для проектованої оптс-21/22

ВИХІДНІ ДАНІ | РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ МЕРЕЖІ | Прогнозування інтенсивності абонентських навантажень. | Розрахуємо інтенсивність навантаження абонентського модуля SI-2000/V.5 | РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ЦСК ТИПУ SI-2000/V.5 |


Читайте также:
  1. IX . ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
  2. Аналіз кредитоспроможності п – ства . Порядок визначення кредитного рейтингу.
  3. Аналіз::динаміки::та::визначення::передаточної::функції::картоплесховища::по::каналу::регулювання::температури
  4. атегоріально-термінологічне довизначення проблеми, з якою звернулися до психолога.
  5. Вибір та розрахунок буферних пристроїв.
  6. Вибір та розрахунок ходових коліс і котків.
  7. Визначаємо найбільше навантаження на ходове колесо.

Ємність пучків ЗЛ (v), ввімкнених в ЦПК ОПТС-21/22 залежить від навантаження на цей пучок, дисципліни обслуговування та норми втрат −

Проектована ОПТС-21/22 обслуговує найпростіший потік викликів, дисципліна обслуговування з наявними втратами. Якість роботи такої комутаційної системи визначається ймовірністю втрат по викликам. Норма втрат для пучків міжстанційних ЗЛ та ліній ЗЗЛ на МТМ складає p =0,005 для ліній ЗЛМ до ВСС та IPOP - p =0,001.

Для розрахунку кількості ЗЛ необхідно знати: структуру комутаційного поля (КП), навантаження на пучок ЗЛ, норму втрат для конкретного пучка.

1 Розглянемо приклад розрахунку числа ЗЛ від ОПТС 21/22 до ВСС, при умові що норма втрат для даного пучка ЗЛ p =0,001.

Навантаження визначається:

 

Далі знайдемо в таблиці першої формули Ерланга :

 

 

За формулою знайдемо кількість ліній Е1:

 

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розрахуємо значення коефіцієнтів q та інтенсивностей зовнішніх абонентських навантажень абонентського модулю SI-2000/V.5| Приведемо розрахунок числа ЗЛ від ОПТС -21/22 до ОПТС-31/32

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)