Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні.

Право на ведення особистого селянського господартва та його здійснення | Поняття особистого селянського господарства за законодавтсвом України | Правові форми використання земельних ділянок для ОСГ | Правові форми використання майна для особистого селянського господарства. | Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах. | Конституційні та законодавчі основи правового регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Особливості внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва. | Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері зерна. |


Читайте также:
  1. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi.
  2. акони регулювання
  3. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
  4. Активнi та пасивнi заходи регулювання зайнятостi населення
  5. Аналіз::динаміки::та::визначення::передаточної::функції::картоплесховища::по::каналу::регулювання::температури
  6. б’єкт регулювання. Властивості об'єктів управління. Закони регулювання. Вимірювальні перетворювачі. Виконавчі механізми.
  7. Вибір та обґрунтування параметрів автоматичного контролю, регулювання та сигналізації

Дані відносини регулюються: ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» (Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, робниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктів і визначає правовий порядок забезпечення безпечності та

якості харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпортуються, експортуються.), ЗУ «Про виноград та виноградне вино»

виноградарсько-виноробна галузь - сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної продукції

виноградарство - сукупність організаційних і технологічних

прийомів розмноження, культивування і збору винограду виноробство - сукупність організаційних і технологічних

прийомів виготовлення виноробної продукції;

виноградники - промислові насадження винограду для

виноробства на площі понад 0,5 гектара;

зона виноградарства - географічна територія України з

придатними агроекологічними умовами для розведення культури

винограду

закон не поширюється на виробників винограду та вина домашнього виробництва для власного споживання.

Виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності підлягають реєстрації в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з сільського господарства.

Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сільського господарства. Не допускаються до посадки сорти винограду, одержані шляхом міжвидового схрещування (гібриди прямі виробники). Нерайоновані сорти та зазначені гібриди, що є в насадженнях, підлягають заміні протягом 15 років.

Державний перепис виноградників здійснюється не менше одного разу на 10 років.

Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності в них ліцензії.Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин

Особливість закону встановлення адмін відповідальності та санкцій: За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування, виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законодавством України. До суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб застосовуються фінансові санкції в разі:закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду нерайонованими сортами за рахунок державного фінансування - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковим розкорчуванням цих виноградників і наступним відновленням площ районованими сортами за рахунок юридичної особи. До виконання цієї вимоги припиняється державне фінансування закладання нових виноградників;зрідженості виноградників, насаджених за рахунок державного фінансування, від 10 до 15 відсотків - штраф у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зрідженості від 15 до 20 відсотків - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з установленням термінів ліквідації зрідженості, зрідженості понад 20 відсотків - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Органами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень за рахунок юридичної особи;порушення правил виробництва виноробної продукції - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;виготовлення з імпортних виноматеріалів вітчизняних марок вин без зазначення їх походження і місця розливу - штраф у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виручка від незаконної реалізації продукції спрямовується до державного бюджету;


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 464 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правове регулювання виробництва та реалізації цукру| Прав регулювання здійснення племінної справи

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)