Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття особистого селянського господарства за законодавтсвом України

Господарством. | Поняття, види та загальна характеристика внутрішніх трудових і соціальних відносин у сільськогосподарських підприємствах. | Особливості правового регулювання праці членів сільськогосподарських підприємств | Правове регулювання праці у фермерських господарствах. | Правове регулювання праці у міжгосподарських підприємствах (об'єднаннях). | Особливості регулювання праці у підсобних сільських господарствах промислових підприємств. | Особливості правової охорони життя та здоров'я працівників сільського господарства. | Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. | Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу | Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) в сільському господарстві |


Читайте также:
  1. агальне поняття про красномовство
  2. агальне поняття прокуратури як правоохоронного органу держави.
  3. Аграрна політика України: поняття, сутність, ознаки та основні напрямки.
  4. Аграрне право у сучасній правовій доктрині України
  5. Аграрне право у сучасній правовій доктрині України.
  6. Аграрний сектор України і необхідність його реформування
  7. айвпливовіші політичні партії Західної України у міжвоєнний період, їх програмні цілі та діяльність.

Відповідно до ЗУ «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 – це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробнитва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізаціїї її надлишків та надання послгу з використанням майна особистого селянського господарсьва, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

Члени особистого селянського господарства здійснюють

діяльність на свій розсуд і ризик у межах встановленого правового

господарського порядку.

Таким чином, діяьність особистих селянських господарств має на меті забезпечення власних потреб мешканців сіл та селищ у продуктах харчування та праці на землі без створення бридичної особи.

Особисті селянські господарства не є суб’єктами аграрної підприємницької діяльності, а відповідна форма діяльності є способгом організації праці на селі з обов’язковим використанням земельної ділянки, наданої у власність або передано в оренду. Вони не підлягають державній реєєстрації, але відповідно до ст.4 підлягають обліку в сільських, селищних радах за місцем розташування земельної ділянки.

Необхідно зазначити, що продаж виробленої в ОСГ продукції рослинницва, худоби, кролів, нутрі, птиці, продукції власного бджільництва не декларується та не оподатковується, що є позитивним у розвитку ОСГ.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Право на ведення особистого селянського господартва та його здійснення| Правові форми використання земельних ділянок для ОСГ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)