Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правове регулювання виробництва та реалізації цукру

Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) в сільському господарстві | Право на ведення особистого селянського господартва та його здійснення | Поняття особистого селянського господарства за законодавтсвом України | Правові форми використання земельних ділянок для ОСГ | Правові форми використання майна для особистого селянського господарства. | Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах. | Конституційні та законодавчі основи правового регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Особливості внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. | Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва. |


Читайте также:
  1. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi.
  2. Oslash; Розквіт (30-40). Керівник повинен позитивно змінювати соціальне оточення особистості, змінюватити її статут та сферу реалізації можливостей.
  3. Quot;Підтримка реалізації ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".
  4. а яку величину суспільно необхідні витрати праці більші за витрати виробництва?
  5. акони регулювання
  6. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
  7. Активнi та пасивнi заходи регулювання зайнятостi населення

Дані відносини регулюються ЗУ «Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру»,

ЗУ «Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру – сирцю з тростини», 10.11.2006р.,

Постанова КМУ 2.06.2000р. «Про деякі питання державного регулювання виробництва та реалізації цукру»,

ЗУ «Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру»,

Ст.1 бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, які вирощують цукрові буряки, займаються їх переробкою на цукор і здійснюють його реалізацію.

КМУ визначає заходи щодо регулювання

КМУ щороку визначає обсяги закупівлі цукру для задоволення внутрішніх потреб держави, а також виконань зобов’язань держави за М Дог. Ці обсяги формуються у вигляді квот.

квота поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") -

максимальна кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з

1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року для

задоволення внутрішніх потреб;

для формування квоти беруться до уваги такві питання:

1. Науково обґрунтовані норми формування цукру,

2. Очікувані залишки цукру станом на 1.09. поточного року,

3. Обсяги цукру, що можуть бути реалізовані протягом 1 року з урахуванням попиту внутрішнього ринку,

4. Роздрібна ціна на цукор,

5. Обсяги виробництва цукру в середньому за останніх 5 років,

6. Обсяги імпортування цукру та цукровмісних продуктів, цукрозамінників, підсолоджувачів,

7. Рівень попиту на цукор.

МІнагрополітики виходячи із установлених КМУ граничних розмірів квот проводить не пізніше, ніж до 1.01. наступного року розподіл обсягів виробництва цукру між цукровими заводами на конкурсних засадах.

Наказ 28.06. 2007Наказ МІнагрополітики «Про затвердження порядків обсягів виробництва цукру та вирощування цукрових буряків для виробництва квот на конкурсних засадах між бурякосіючими господарствами та цукровими заводами».

Претендент подає наступні документи до комісії:

1. Завірені копії установчих документів і свідоцтво про державну реєстрацію СПД,

2. Копію довідки з ЄДРПОУ,

3. Довідка про обсяги виробництва цукру за останніх 5 років,

4. Довідка про техніко – економічні показники роботи підприємства за минулий рік,

5. Аналіз виробничого процесу,

6. Розрахунок фінансового забезпечення виробництва та реалізації цукру,

7. Програму розвитку роботи цукрового заводу і сировинної зона за минулий рік,

8. Довідка про план забезпечення претендента цукросировиною,

9. Розміри витрат на переробку цукрових буряків та виробництво цукру,

10. Висновки щодо кадрового забезпечення спеціалістами та їх атестації,

11. пропозиції з охорони праці.

Після конкурсу – комісія видає дозвіл на виробництво цукру на внутрішньому ринку.

Обласними та РДА на корпусних основах на підставі доведених цукровим заводом обсягів виробництва цукру з урахуванням наступних показників:

1. середня урожайність цукрових буряків за останніх 5 років,

2. середня цукристість буряків,

3. вуафір,

Отримання обсягу вирощування цукрових буряків є підставою для укладення договору на доставку та переробку цукрових буряків.

Оптова торгівля цукром на внутрішньому ринку СПД за наявності ліцензій.

Реалізація цукру здійснюється не нижче встановлених мінімальних цін на цукор та цукрові буряки, які щорічно визначаються КМУ.

Постанова КМУ «Порядок визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор», 2.05.2000р.

Мінімальна ціна цукру 2083 грн. без ПДВ,

За недодержання цих лімітів - відповідальність.

Поставки цукру понад квоту або за цінами нижче за мінімальні – штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснюється до місцевого бюджету.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 174 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері зерна.| Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)