Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правові форми використання майна для особистого селянського господарства.

Особливості правового регулювання праці членів сільськогосподарських підприємств | Правове регулювання праці у фермерських господарствах. | Правове регулювання праці у міжгосподарських підприємствах (об'єднаннях). | Особливості регулювання праці у підсобних сільських господарствах промислових підприємств. | Особливості правової охорони життя та здоров'я працівників сільського господарства. | Особливості правового регулювання соціального забезпечення членів сільськогосподарських підприємств. | Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу | Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) в сільському господарстві | Право на ведення особистого селянського господартва та його здійснення | Поняття особистого селянського господарства за законодавтсвом України |


Читайте также:
  1. D) Формирование двух Дельфи – гупп специалистов.
  2. IV. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОИНЫ. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ "ВО-ЕННОГО КОММУНИЗМА".
  3. IX черепной нерв, его ядра, формирование, топография, ветви и области иннервации.
  4. V черепной нерв, его ядра и формирование. II ветвь тройничного нерва, ее топография и области иннервации.
  5. V черепной нерв, его ядра и формирование. III ветвь тройничного нерва, ее формирование, топография и области иннервации.
  6. VII черепной нерв, его ядра, формирование, топография, ветви и области иннервации.
  7. X черепной нерв, его ядра, формирование, топография, ветви и области иннервации.

Особисте селянське господарство — це сімейно-трудове об'єднання. В основу відносин між його членами покладено право приватної власності, майнові відносини, що складаються в ньому між подружжям та іншими членами сім"!, і регулюються ЦК України, Законом «Про власність», Сімейним кодексом України, Земельним кодексом України, шлюбним контрактом, укладеним подружжям, та іншим чинним законодавством. Відповідно до Сімейного кодексу України Майно дружини і чоловіка належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено шлюбним контрактом. Це положення відображає і Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. «Про захист права приватної власності»

Право спільної сумісної власності розповсюджується і на відчини з приводу майна, яке придбане внаслідок суспільної праці членів сім'ї, а також майна, придбаного внаслідок спільної праці громадян, що об'єдналися для спільної діяльності, якщо це закріплено в угоді і не передбачене нею інше, а саме, право спільної часткової власності.

Чинне законодавство визначає коло об'єктів, що можуть бути у приватній власності громадян. Оскільки в основі особистого селянського господарства лежить приватна власність, то згідно зі ст. ІЗ Закону «Про власність» у його власності може бути таке майно: житлові будинки, квартири, господарські будівлі, дачі, садові будинки, предмети домашнього господарства, сільськогосподарська техніка і механізми, продуктивна і робоча худоба, земельні ділянки, насадження на них, вироблена продукція, транспортні засоби, грошові кошти, акції. Інші цінні папери, а також інше майно

Законом України «Про власність» (ст. 13) скасовані обмеження на склад майна, його кількість, вартість, яке може бути у приватній власності громадян, а також правило, шо майно, яке належить на праві приватної власності, носить тільки споживчий характер.

Отже, в сучасних умовах члени особистого селянського господарства можуть мати у власності будь-яке майно, в будь-якій кількості І використовувати його на свій розсуд, крім випадків, передбачених законом.

З урахуванням суб'єктного складу особистого селянського господарства, форми власності, на якій воно базується, правосуб'єктності власників майна, характеру їх відносин у зв'язку із цим майном, можна дійти висновку, що майно господарства належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо угодою між усіма його членами чи контрактом між подружжям ие передбачена спільна часткова власність.

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правові форми використання земельних ділянок для ОСГ| Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)