Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Күндізгі бөлімнің жұмыс оқу жоспары

Пәннің оқу-әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі | Тақырып. Кіріспе лекция. Кәсіби дипломатиядағы мәселелер | Тақырып. «Ескі» және «жаңа» дипломатия: конференция дипломатиясы, арнайы миссиялар, сауда және экономикалық дипломатия, дипломатия және барлау | Тақырып. Дипломатиялық байланыстар | Тақырып. Дипломатиялық корпус: дипломатиялық корпуспен байланыс, дипломатиялық корпустың өмірі, дипломаттың қабілеті | Тақырып. Дипломатиялық корпус: американдық және ағылшын дипломаттар | Тақырып. Дипломатиялық құжаттар және дипломатиялық тіл | Тақырып. Қазіргі кездегі дипломатиядағы жаңашылдықтар | Семинарлық (практикалық) сабақтар жоспары | Пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныстар |


Читайте также:
  1. ақылау жұмысы. Кеден ісі. Өткен грамматикалық тақырыптарды қайталау.
  2. ауарлар, орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысулардың есебі.
  3. Басқа жұмысқа ауыстыру болып табылмайды-қызметкерді уақытша басқа жұмыс орнына ауыстыру
  4. В) жұмыс орны мен тұрғын жайы белгілі мұрагерлерді хабарландыруға
  5. Дәрістердің тақырыптық жоспары
  6. Денсаулық жағдайы бойынша басқа жұмысқа уақытша ауыстыру мерзімі -бір ай
  7. ертханалық жұмыс № 2

Азақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Тарих факультеті

Бүкіләлем тарихы және халықаралық қатынастар кафедрасы

«ҚАЗІРГІ ДИПЛОМАТИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ»

пәні бойынша

5В020200 – «Халықаралық қатынастар» мамандығы үшін

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Курс: ІІІ

Семестр: Ү

Қарағанды – 2013


Растырған: Смағұлова Г.М., т.ғ.к., доцент

 

5В020200 – «Халықаралық қатынастар» мамандығының ІІІ курс студенттеріне арналған және оқу жұмыс жоспарына сәйкескурс бағдарламасының, дәрістер тезисінің, семинар жоспарының, студенттердің өзіндік жұмыстарын жүргізу нысандарының және оларға қажетті әдістемелік ұсыныстар мен әдебиеттер тізімінен құралды. Сондай-ақ өзіндік жұмыстардың тақырыптары, тест сұрақтары және емтихан сұрақтарынан тұрады.

 

 

«Қазіргі дипломатия мәселелері» пәні бойынша 5В020200 – «Халықаралық қатынастар» мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешен/ Дайынд. Г.М. Смағұлова.-Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2013.- 59 бет.

 

© Қарағанды мемлекеттік университеті, 2013


1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы (қосымша 1)

Күндізгі бөлімнің жұмыс оқу жоспары

Оқу жоспарының көшірмесі

Оқу мерзімі Курс Семестр Несиелер Лекциялар Семинарлар Лаборатор СОӨЖ СӨЖ Барлығы Бақылау түрі
күндізгі ІІІ Ү - естихан

 


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Банк» аргументов из художественной и публицистической литературы 2 страница| Пәннің оқу бағдарламасы – SYLLABUS

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)