Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Айта кездейсоқ іріктеудің орташа қатесі қандай формуламен есептеледі ?

Читайте также:
  1. Morgan–қандай ядро процессорының кодтық атауы:A) Pentium MMX
  2. Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай?
  3. Аттылық қандай тәсілмен анықталады?
  4. Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай?
  5. Дерекқорларды қандай бағдарламалар арқылы жинауға болады?
  6. Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады?

Жалпы жиынтықтан бір рет іріктеліп алынған бірліктер тексеруден кейін қайтадан қосылмайтын болса,іріктеу қалай аталады ?

Айталанбайтын іріктеу

Ішінара жиынтық бірліктері дегеніміз не ? жалпы жиынтықтың ішінен тексеруге іріктеліп алынған бөлігі

Айта іріктеу дегеніміз не ? жиынтықтан іріктеліп алынған бірліктер тексеріліп, зерттеуден кейін қайтадан жиынтыққа қосылып, екінші рет тексеруге қатысатын іріктеу

Жеке дара индекстер дегеніміз не ? - біртектес құбылыстардың екі уақыт аралығындағы нақты көрсеткіш шамаларының қатынасы

Тікелей салыстыруға және қосуға келмейтін элементтерден тұратын,күрделі қоғамдық құбылыстардың уақытқа байланысты өзгерісі қалай аталады ? жалпы индекстер

Жалпы индекстер есептеу әдістемесіне байланысты қандай түрлерге бөлінеді? агрегаттық, орташа

Статистикада бағаның (Пааше) жалпы индексі қандай формуламен өрнектеледі ?

Мына формула негізінде не есептеледі ?

көлемдік жалпы индексі (Лайсперес)

Тауар айналымының агрегаттық индексі қалай есептеледі ?

Бағаның орташа үйлесімдік өлшенген индексін қандай формула арқылы есептеуге болады?


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нақты факті мен зерттеу көрсеткіштерінің арасындағы сәйкессіздік қалай аталады ? қате| Тұрақты құрамның өзіндік құнының индексінің формуласын көрсетіңіз

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)