Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Morgan–қандай ядро процессорының кодтық атауы:A) Pentium MMX

Noryhwood-0,13 мкм технологиясымен жасалған, Socket 478 разъемдері, КЭШ жадысының көлемі L2 512 Кбайтқа дейін, тактілі жиілігі-2ГГц -бұл… процессорлардың ядросыB) Pentium 4

Palomino – қандай ядро процессорының кодтық атауы:D) Athlon

PCI (Peripheral Component Interconnect): А) жүйелік шина

RDRAM-ның элементтері (дұрыс емес жауапты тап): D) жүйелік таймермен синхрондалған DRAM

SRAM (Static RAM) статикалық жадысының тез әрекеттесетін микросхемасында құрылған жады қалай аталады: С) 2-ші дәрежелі Кэш жады

Thunderbird –бұл процессорлардың ядросыD) Athlon

USB (Universal Serial Bus): Е) әр түрлі сыртқы құрылғыларды қосуға арналған интерфейс

Web-түйін: C) Web – беттердің жиыны

World Wide Web (WWW) -бұл:C) Интернет желісінде құжаттарды қарап шығуға арналған, басқаруға жеңіл графикалық интерфейс

World Wide Web (WWW) –ті көрсетуге болады: B) үлкен кітапхана, оның Web түйіндері –кітаптар, Web “беттері” - осы кітаптың беттері

Xerox фирмасында жасалған Ethernet желісіндегі топология: A) шиналық топология

ZIP-мәліметтер жинақтауыштар:А) ақпаратты cақтауға арналған сыртқы құрылғы

Адрестік жады: A) Ақпараттардың орналасуы және оны іздеу сөздерін сақтаудың адрестік принципіне негізделген

Ақпараттарды уақытша сақтауға арналған жады қалай аталады: С) оперативті жады

Ақпаратты шығару (алу ) құрылғысы:С) плоттер, принтер, дыбыс колонкалары

Ақпаратты шығару құрылғыларына жатады: A) принтер, плоттер, дыбыстық колонкалар

Ақпаратты іздеу және орналастыруына тәуелді жадының ұйымдастыру әдістері: А) адрестік, ассоциативті, стекті

АЛҚ (АЛУ) құрамына кіретін Рг1 регистрінің қызметі: D) есептеу нәтижесі жасалатын АЛҚ (АЛУ)-ның негізгі регистрі

АЛҚ (АЛУ) құрамына кіретін Рг2 регистрінің қызметі: А) қосу, көбейту, бөлуді орындау

АЛҚ (АЛУ) құрамына кіретін Рг4 регистрінің қызметі: В) операндалар адресін және нәтижені есте сақтау (кейде құру) үшін арналған адрестік регистр (немесе адрестік регистрлер)

АЛҚ (АЛУ) құрамына кіретін Рг7 регистрінің қызметі: С) программисттің қалауына қарай жинақтаушы, индекстік регистр бола алатын көмекші регистр

АЛҚ (АЛУ) неше статустық сигналдарды генерациялайды: А) алты

АЛҚ (АЛУ) статустық сигналдарына жатпайды: Е) дәреже көрсеткіші нәтижесі (АЕ)

АЛҚ (АЛУ) сумматорлары бөлінеді: А) қосу үшін негіздік элементтерді пайдалану типі бойынша

АЛҚ (АЛУ) сумматорлары негіздік элементтерді қосу үшін пайдалану типі бойынша ... түйіндеріне бөлінеді: В) комбинациялық және жинақтаушы

АЛҚ (АЛУ) сумматорлары топтасады: В) қосу операцияларын жүзеге асыру тәсілі бойынша

АЛҚ (АЛУ) топтасады: В) символдарды өрнектеу тәсілдеріне қарай және операндалармен әрекет жасау тәсілдеріне қарай

Аналогты-санды түрлендіргіш: Е) шығысында аналогты мөлшерді сегіз разядты екілік кодқа түрлендіруді іске асырадыАналық плата мен желілік карта арасындағы ақпарат алмасу қай мәліметтер шинасымен жүзеге асады: A) ISA

Аналық плата-бұлA) әртүрлі, өзара байланысқан құрылғылар комплексі

Аналық платаның міндетті атрибуттарыВ) процессор, оперативті жады BIOS, клавиатура контроллері, кеңейту разъемдері

Архитектурасы К7, К75, К76 негізінде жасалған, Slot А және Socket А (Socket 462) нұсқалы Thunderbird процессорлары:C) Katmai

Ассоциативті жады: B) керекті ақпарат оның мазмұны бойынша анықталады

Әмбебап жүйелі магистраль: С) USB (Universal Serial Bus) порт

Әмбебап триггерлер: А) өзінде бірнеше қарапайым триггерлердің функционалды мүмкіндіктерін біріктіреді

Басқару логикасының мақсаты: В) әрбір нақтылы мезетте жетекші болатын бір ғана құрылғыны активті етеді

Загрузка...

Басқарушы жады: А) орталық басқару құрылғысы құрамына кіреді және тұрақты жад класына жатады

Басқарушы логика ... білдіру үшін арнайы сигналдарды қоздырады А) қабылдаушыға мәліметтерді қашан қабылдауы қажеттігін

Басқарушы регистр: В) әр түрлі қасиеттерді басқарады: мәліметтерді тасымалдау жылдамдығын, жұптылықты бақылау, BREAK сигналын тасымалдау, тасымалданатын сөздің ұзындығын

Белгілі бір электрондық поштаның адресін қандай каталогты қолдану арқылы табуға болады: C) Microsoft Internet Explorer программасының “People on the Web” каталогын

Бұл модель ақпараттарды жіберудің халықаралық стандарты болып табылады: D) OSI (Open System Interconnection)

Бір модульде орасан көп чипті орнату неге алып келеді: С) оның жанып кетуіне (перегрев)

Дешифраторлық сұлбаларды (схемаларды) тұрғызудың негізгі тәсілдері: Е) Тік бұрышты, қарапайым

Дигитайзер арналған:А) графикалық ақпарат енгізу

Дискіні форматтау – бұл: В) жолдарды нөмірлеу және дискті секторларға бөлу

Домен(Domaine) бұл: E) Бұл интернеттегі компьютердің жалпы ат бөлігі

Егер жаңа сөздердің жазылуы 0 нөмерлі жадының үстіңгі ұяшығында өтсе, және мұнда алдыңғы жазылған сөздер төменгі ұяшыққа түссе, мұндай жады:C) стекті (стековой)

Егер статикалық тригер жадының ұяшығы ретінде қолданылса, онда мұндай жады қалай аталады: D) статикалық

Егер шинаға көп қабылдаушы құрылғылар қосылған болса, басқарушы және және адрестік сигналдар үйлестігі: С) шинадағы мәліметтердің дәл қайсысына бағытталғанын анықтайды

Енгізу құрылғысына жатады:А) пернетақта, сканер, дигитайзер

Жай істейтін құрылғылардың жұмысын келістіруге арналған жады: D) Кэш жады

Жалпы мақсатты регистрлер пайдаланылады: Е) барлық арифметикалық және логикалық компоненттерде

Жедел жад модулдері микропроцессормен қалай байланысқан:D) тікелей

Желілік жаңалықтарды жеткізу хаттамасы, желілік жаңалықтарды алуға және желінің электрондық хабарлама тақтасын оқуға және ол тақтада ақпаратты орналастыруға мүмкіншілік береді: E) NNTP (Net News Transfer Protocol)

Желілік жаңалықтарды жіберу хаттамасы, бұл - Интернет қызметін берушінің қолданушыға көрсететін бір қызметінің түрі: D) NNTP (Network News Transfer Protocol)

Желілік карта сипатталады: E) Разрядтылығымен, мәліметтер шинасымен

Желілік карта-бұл: E) аналық платаға интегралданған адаптер

Жоғары жиілікте жұмыс істейтін, мәліметтерді шина арқылы жіберуге мүмкіндік беретін, микросхемалар арасында мәліметтер алмасудың көпфункционалды протоколы: B) RDRAM

Жұмыс жиілігі 150 Мгц, мәліметтерді жіберу жылдамдығы 1 Гбайт – бұл: D) RDRAM

Жүйеге кіретін жадының бір ұяшығына немесе енгізу/шығару құрылғыларының бір ұяшығына сәйкес келетін нақтылы бір адресті орнату үшін қолданылады: А) адрестер шинасы

Жүйелік магистральда операция басқарушы модуль ... басталады. С) шинада жіберуші модулінің кодты сөзін орнатуы және жіберуші жолын іске қосуынан

Жүйелік тақта (плата) ... жасалған:А) араларында металл фольга орналасқан 8-ден 12-ге дейін текстолиттік пластиналардан

Жүйенің ең «жіңішке» жерлерінде қолданылатын, жоғары тез әрекеттілігі бар жады қалай аталады: D) статикалық SRAM (Static Random Access Memory)

Интегралдау дәрежесі кристаллда 104 элементтен асатын микросхемаларды белгілеу үшін қолданылатын термин: А) «аса үлкен интегралдық сұлбалар (схемалар)» (СБИС)

Кодты оңға немесе солға бір немесе бірнеше разрядқа жылжыту үшін пайдаланады: D) жылжытқыштар

Коллизия деген не:A) мәліметтер соғылысуы

Коммутациялы көп процессорлы есептеу кешендерінде барлық байланыс іске асырылады: Е) коммутациялық матрица көмегімен

Коммутациялық матрица мәліметтерді ... тасымалдауды орындайды D) процессор мен жады арасында

Компакт дисктен ақпаратты оқу қалай жүзеге асырылады:D) түсетін лазер сәулесі жайылып жұтылып кетеді – фотодетектор екілік нөлді бекітеді

Компьютерді қолданушылардың Интернет немесе басқа желі арқылы хабар алмасуы, көбінесе мәтіндік режимде: B) chat

Компьютердің сыртқы жады орналасқан: В) қатқыл дискте, жүйелік блоктың ішінде

Көп процессорлы жүйенің коммутациялық матрицасында мәліметтерді тасымалдау ... іске асырылады D) енгізу-шығару процессорлары мен жады арасында

Көп процессорлы жүйенің коммутациялық элементтерінің атқаратын қызметтері: D) процессор жағындағы шиналар мен жад жағындағы шиналар арасында екіжақты байланысты қамтамасыз ету

Көп процессорлы жүйенің ішкі коммутацияландырушы шиналарының негізгі мақсаты: А) жоғары жылдамдықты мәлімет тасымалдау

Көп процессорлы тақшаларда (платаларда) процессорлар орнатылады:А) тікелей тақшаға (платаға)

Көп процессорлы тақшалардың (платалардың) ерекшелігі неде: Е) процессорлар ортақ жад пен жүйелік шинаны «бөліседі»

КЭШ – жады: А) жиі қолданатын мәліметтер мен программаларды сақтау үшін қызмет етеді

Кэш (Cache - запас) – бұл: D) Негізгі жады мен процессор арасындағы тез әрекеттенетін буферлік жады

Қазіргі күнгі компьютерлерде кеңінен қолданылатын шина: D) PCI

Қандай құрылғы дербес компьютердің перифериялық құрылғысына жатады: А) Дигитайзер

Қандай сұлбалар (схемалар) комбинациялық немесе логикалық деп аталады: А) кіретін сигналдар комбинациясымен бірмәнді нықталатын сұлбалар (схемалар)

Қатты диск беті мыналардан тұрады:А) концентрлік аймақтардан

Қолданбалы программа, файлдарды осы хаттама арқылы жіберуді қамтамасыз етеді: B) FTP (File Transfer Protocol)

Қолданушылардың Интернет арқылы мәтіндік режимде хабар алмасуы: C) IRC (Internet Relay Chat)

Қосу операцияларын жүзеге асыру тәсілі бойынша АЛҚ (АЛУ) сумматорлары ... түйіндеріне бөлінеді: С) тізбекті және параллель

Құрылғы белсенді жағдайға көшкен кезде ол өзінің мәліметтерін шина жүктейді, ал қалған потенциалды жетекші құрылғылар: С) пассивті жағдайға ауысады

Логикалық операцияларды іске асыру, мәліметтерді мультиплексиялау, ақпаратты басқарып тасымалдау, нәтиже белгілерін құру үшін пайдаланады: С) жинақтаушы сұлбалар (схемалар)

Магистральды ұйымдастыру басқару модулінің болуына негізделген, бұл модулдің негізгі мақсаты: В) басқа екі модулдің арасында сөз тасымалдауды ұйымдастыру

Мастер-диск бұл: В) диск-арнайы жасалған матрица

Мәліметтер ОП-ның (ЦП) командалары, сондай-ақ, ОП (ЦП) ... жіберетін ақпарат болуы мүмкін? D) енгізу/шығару порттарына немесе ол жақтан қабылдайтын

Мәліметтер шинасы мәліметтерді ... арасында тасымалдау қызметін атқарады: D) процессор немесе жад және процессор немесе енгізу/шығару құрылғылары

Мәліметтерді жіберудегі модемнің функциясы:B) цифрлық сигналды аналогтық сигналға түрлендiру

Микропроцессор құрамына кірмейді: А) орталық басқару құрылғысы

Микросхема құрылғыларының функциялары мен өлшемдері немен шектеледі: С) электронды компоненттер арасындағы байланыстың күрделілігімен

Микроэлектроникада басты бағытты алатын микросхемалар: D) «аса үлкен интегралдық сұлбалар (схемалар)» (АҮИС)

Модем арқылы ақпаратты беру жылдамдығының өлшем бiрлiгi: A) бод

Модемді қосуға арналған порт: B) СОМ-порт

Модемнің қызметі қандай Е) сандық ақпаратты аналогтық түрге түрлендіру және керісінше

Модульдегі типтер саны анықталады:Е) микросхеманың өлшемімен және барлық модуль сыйымдылығымен

Модульдегі чиптер саны анықталады: A) Жады микросхемалардың өлшемдерімен

Нәтиже шинасы (R) қосады: А) барлық есептеу құрылғыларының шығу регистрлерін

ОЖҚ (ОЗУ) неге арналған: С) ағымдағы мезетте ДК-де орындалып жатқан есептеу процесіне тікелей қатысатын ақпаратты жедел жазу, сақтау, және оқу үшін

Операндалар кодтарын қосу және басқа әрекеттер орындау үшін пайдаланады: С) сумматор

Операциялық блок орындайды:В) регистрлер блогында сөздермен микрооперациялар

Опрерандалар кодтарын олармен әрекет жасау кезінде сақтау үшін пайдаланады: В) регистрлер

Орталық басқару құрылғысы: Е) барлық функционалды түйіндердің үйлесімділігін қамтамасыз етеді

Орталық процессормен түйісу үш шина арқылы жүзеге асырылады: А) мәліметтер шинасы, адрестер шинасы және басқару шинасы

Параллель шина кезінде: В) сөздің әр битіне жеке жол бөлінген

Планшеттік график жасаушы – бұл: В) жазық бетте орналасқан бейнені мәлімет тасушыға енгізетін құрылғы.

Плоттер арналған:А) графиканы қағаз бетіне шығару

Пошталық хабарлармен абоненттің сұранысы бойынша алмасуды іске асыратын хаттама: A) POP (Post Office Protocol)

Поштаныжайжеткізухаттамасы: E) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Принтерді қосуға арналған порт: А) 25 түйісулі ажыратқышты LPT-порт

Принтердің қандай түрі болмайды: А) Интегралды

Протокол- бұл:C) Компьютер желімен байланысу үшін терілетін жолы

Процессор жүйесін басқару функцияларына жатады: Е) негізгі жадқа енуді басқару (виртуалды жадпен жұмыс)

Процессор құрылымына кіреді: Е) oрталық басқару құрылғысы, арифметика-логикалық құрылғы

Процессордың логикалық құрылымына бірқатар функционалды құралдар кіреді: Е) жүйені және программаларды басқару құралдары

Процессордың ОЖҚ-сын (ОЗУ) бір адрес бойынша шақыруы: С) регенерацияның бір циклі аралығында

Регенерация процесі қашан тоқтатылады:Е) контроллер микропроцессор талаптарын орындап жатқан кезде

Регенерацияның бір циклі – бұл: А) процессордың ОЖҚ-сын (ОЗУ) бір адрес бойынша шақыруы

Регистр үзілістерді ... басқарады: D) асинхронды адаптерден үзілістерді басқару үшін қолданылады

Регистрлер блогы (РБ) функцияларын іске асырады: В) сөздермен микрооперацияларды қабылдау, сақтау және теру

Регистрлер бөлінеді: А) қолданбалы және жүйелік мақсатты

Регистрлік жады: D) триггерлік элементтермен жасалған және орталық процессор құрамына кіреді

Сандарды өрнектеу тәсілдеріне қарай АЛҚ (АЛУ) топтасады: D) тұрақтандырылған, қозғалмалы нүктелі сандар және сегіздік сандар үшін

Санның тіке кодын керіге немесе қосымшаға түрлендіру үшін пайдаланады: А) комбинациялық сұлбалар (схемалар)

Сервер http- сұранысын өңдейді және жауап береді: C) клиенттің көмегімен

Сканер бұл:A) текcтiк немеcе графиктiк ақпаратты компьютерге ендiруге арналған қондырғы

Стекті жады бұл: C) LIFO (Last Input-First Output) өту принципіне жүзеге асырады

Стекті жады: C) адресі жоқ және оның адресі бір өлшемді массивтің ұяшығы

Сыртқы құрылғылар микропроцессормен қалай байланысқан?Е) енгізу-шығару контроллерлері арқылы

Технологиясы -0,18 мкм, мыс (медь) жалғану технологиясын қолданған, чипте толық жылдамдықты exclusive КЭШ L2 интегралданған, көлемі 256 Кбайт –бұл ... процессордың ядросыC) Athlon

Тізбекті (последовательная) шинада: С) сөздің барлық биттері бірінен-соң бірі бір жолды пайдаланады

У ену порты екі жерден мәліметтер қабылдай алады: С) АУ регистрлер жиынынан немесе AF кері байланыс регистрінен

Уақыттан озуды қамтамасыздандыратын және баяу оперативті жадымен тез ЦП құрылғыларының арасында байланыс буферінің қызметін атқаратын жады қалай аталады: D) КЭШ-жады

Үзілістерді теңестіру регистрі: В) программа регистрдің мазмұнын оқи отырып үзілістің себебін анықтай алады

Х ену порты екі жерден мәліметтер қабылдай алады:В) АХ регистрлер блогынан немесе нәтиже шинасынан

Цикл соңында барлық арифметикалық статус сигналдары сәйкес биттердің қалып-күйін өзгертеді: С) арифметикалық статус регистрінде ( ASTAT )

Чип (Chip) терминінің мағынасы:А) корпуссыз және сыртқы щығарушысыз интегралдық схема

Шина – бұл: А) жүйенің әр түрлі блоктарымен бірге қолданылатын мәліметтерді тасымалдау арнасы (каналы)

Шина арқылы ақпарат қалай беріледі: А) биттер тобы түрінде

Шина қалып-күйінің үш түрін атаңыз: В) жоғары деңгейлі, төмен деңгейлі және 3-ші қалып-күй

Шиналық ұйымдастыру кең таралды, өйткені бұл жағдайда барлық құрылғылар ... модуль үйлестірудің бір ғана протоколын пайдаланады: D) үш шина көмегімен орталық процессорлар мен енгізу-шығару құрылғылары

Шинаның 3-ші қалып-күйі құрылғыға немесе процессорға мүмкіндік береді: А) шинадан ажырау және шинаға басқа құрылғылар орнатқан деңгейге әсер етпеуге

Шинаның өткізу кабілеттілігі қалай анықталады? D) жұмыстық жиілікті бір тактте берілетін байт санына (өткізу жолағы еніне) көбейту арқылы

Іздеуші сервер-бұл: C) Желілер, іздеумен айналысатын

Ішкі жады: В) бірінші деңгейдің құрамына кіреді және АЛҚ (АЛУ)-мен байланысқан

 

 


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 309 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
An example of an autobiographical essay/personal narrative| Укажите ФИО ваших одногруппников, которые могут получать БДНС ?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.087 сек.)