Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу УкраїниЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. II. Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РФ
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  6. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  7. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання

КРИМIНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

{ Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року,

див. п.1 розділу I "ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI

ПОЛОЖЕННЯ" }

 

 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131)

 

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами

N 2953-III (2953-14) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121

N 3075-III (3075-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.206

N 430-IV (430-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.95

- набуває чинності 11.06.2003

N 485-IV (485-15) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104

- набуває чинності 11.06.2003 року

N 662-IV (662-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

- набуває чинності 01.08.2003 року

N 668-IV (668-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.198

N 669-IV (669-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.199

N 744-IV (744-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234

N 850-IV (850-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271

N 908-IV (908-15) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.320

N 1098-IV (1098-15) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.46

N 1130-IV (1130-15) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.66

N 1626-IV (1626-15) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361

N 1723-IV (1723-15) від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.430 }

 

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 15-рп/2004 (v015p710-04) від 02.11.2004 }

 

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами

N 2252-IV (2252-15) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.119

N 2276-IV (2276-15) від 21.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.134

N 2289-IV (2289-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.139

N 2308-IV (2308-15) від 11.01.2005, ВВР, 2005, N 6, ст.145

N 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187

N 2456-IV (2456-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.260

N 2598-IV (2598-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359

N 2734-IV (2734-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.432

N 2903-IV (2903-15) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.4

N 2984-IV (2984-15) від 18.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.37

N 3108-IV (3108-15) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18

N 3169-IV (3169-15) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.105

N 3316-IV (3316-15) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 17, ст.147

N 3423-IV (3423-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.211

N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268

N 3504-IV (3504-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.280

N 170-V (170-16) від 21.09.2006, ВВР, 2006, N 45, ст.443

N 527-V (527-16) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 11, ст.96

N 534-V (534-16) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.91

N 578-V (578-16) від 11.01.2007

N 698-V (698-16) від 22.02.2007 }

 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)