Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання до модульного контролю № 3Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  4. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  6. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  7. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання

з дисципліни «Аграрне право» для студентів ІV курсу (ІІ семестр)

 

ВАРІАНТ 1

Завдання 1. Теоретичне питання:

Які договори опосередковують матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників?

Завдання 2. Тестові завдання:

1. Господарська діяльність аграрних товаровиробників регулюється нормами :

а) Закону України «Про підприємства в України».

б) Господарського кодексу України.

в) Закону України «Про підприємництво».

г) Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2. Кошти, одержані державним сільськогосподарським підприємством внаслідок відчуження державного майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України:

а) до державного бюджету

б) на інвестування виробничої діяльності цього суб'єкта господарювання

в) на сплату податків.

 

3. До основних виробничих фондів державних і комунальних сільськогосподарських підприємств відносять:

а) товарну аграрну продукцію

б) транспортні засоби

в) земельні ділянки

г) робочу і продуктивну худобу

д) спецодяг

є) багаторічні насадження.

4. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств земельні ділянки передаються:

а) робітникам цих підприємств

б) робітникам соціальної сфери села

в) усім бажаючим

г) пенсіонерам з числа робітників даного підприємства.

 

5. Рішення про приватизацію державного сільськогосподарського підприємства приймається:

а) органом, уповноваженим управляти державним майном

б) загальними зборами членів трудового колективу

в) керівником підприємства.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 120 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)