Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика розрахунку загальмованих мультивібраторів на базі інтегральних схемЧитайте также:
  1. II. Методика работы со стилями
  2. IV. Психодиагностическая тестовая методика
  3. V. МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ПОСЛЕДА
  4. VI. Психодиагностическая тестовая методика
  5. X. МЕТОДИКА ОБРАБОТКА ПУПОВИНЫ
  6. Алгоритм розрахунку
  7. Алгоритм та інструкція до програми PPSMW розрахунку перехідних процесів у синхронних машинах

Загальмований мультивібратор в інтегральному виконанні є мультивібратором з колекторно-базовим додатним зворотним зв’язком з одним часозадаючим конденсатором на базі серії 119 (рис. 3.4, а).

Принцип роботи загальмованого мультивібратора полягає в наступному. В початковому стані в усталеному режимі струми через конденсатори C1 і C2 не течуть, транзистори VT2 відкритий, а VT1 – закритий. Напруга Uк2 на колекторі VT2 мала, тому напруга на базі транзистора VT1, поєднаної з колектором транзистора VT2 з допомогою дільника R2R3, близька до нуля і транзистор VT1 закритий, а конденсатор C заряджений до напруги

 

Uc(0) = EкUD,

 

де UD – напруга на базі. Діод VD1 і резистор тут, як і в автоколивальному мультивібраторі, забезпечують корекцію форми імпульсу на колекторі транзистора VT1.

Запускаючий імпульс Uзап додатної полярності через диференціююче коло C1 R1 і діод VD2 поступає на базу транзистора VT1 і відмикає його (рис. 3.4, в). Напруга на колекторі UR1 падає, конденсатор C починає розряджатися через коректуючий діод VD1, транзистор VT1, який відкривається, джерело живлення Eк і резистор R. При цьому напруга Uб2 починає зменшуватися, транзистор VT2 – замикатися, а напруга UR2 – збільшуватися. Завдяки зворотному зв’язку через прискорюючий конденсатор C2 напруга на базі VT1 (Uб1) також збільшується, що призведе до лавиноподібного перевертання мультивібратора. Напруга UR1 i Uб2 скачкоподібно зменшується (рис. 3.4, в), транзистор VT1 приходить у відкритий, а транзистор VT2 – закритий стан. У цьому стані вони будуть знаходитися доти, доки експоненціальна напруга Uб2, що прагне до напруги +Eк, не досягне близької до нуля напруги відкриття транзистора VT2.

Тривалість вихідного імпульсу на колекторі VT1 може бути визначена за формулою

,

 

де g = UD/ Eк .

Оскільки Eк=3 B, UD=(0,5 – 0,6) B, то tи=0,4 RC.

Для нормальної роботи чекаючого мультивібратора необхідно задовільняти умову відновлення схеми. Для цього конденсатор C повинен встигнути зарядитися через резистор раніше, ніж надійде наступний запускаючий імпульс: 

5 RЗC T– tи,

 

де T – період прямування запускаючих імпульсів.

Функціональна схема чекаючого мультивібратора на мікросхемі 119ГФ3 наведена на рис. 3.4, б.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)