Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика розрахунку автоколивальних мультивібраторів на базі інтегральних логічних елементів транзисторно-транзисторної логікиЧитайте также:
  1. II. Методика работы со стилями
  2. IV. Психодиагностическая тестовая методика
  3. V. МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛИВШЕГОСЯ ПОСЛЕДА
  4. VI. Психодиагностическая тестовая методика
  5. X. МЕТОДИКА ОБРАБОТКА ПУПОВИНЫ
  6. Алгоритм розрахунку
  7. Алгоритм та інструкція до програми PPSMW розрахунку перехідних процесів у синхронних машинах

До основних достоїнств інтегральних логічних елементів (ІЛЕ) з транзисторно-транзисторною логікою (ТТЛ) відносяться висока швидкодія, порівняльно невелике споживання енергії, високі навантажувальні властивості, що забезпечуються малим вихідним опором складного вихідного інвертора. Ці достоїнства дозволяють будувати на основі ІЛЕ ТТЛ досить швидкодіючі імпульсні схеми (особливо на ІЛЕ з діодами Шотки) з добрими показниками.

Основними параметрами ІЛЕ ТТЛ є: U0п – порогова вхідна напруга, що відповідає переходу елемента з одиничного стану в нульовий; U1п – порогова вхідна напруга, що відповідає переходу елемента з нульового стану в одиничний; – відповідно вхідний струм, диференційний вхідний опір, вихідна напруга навантаженої схеми, вихідна напруга ненавантаженої схеми, диференційний вихідний опір, що відповідає одиничному стану ІЛЕ; – відповідно вхідний струм, диференційний вхідний опір, вихідна напруга навантаженої схеми, вихідна напруга ненавантаженої схеми, диференційний вихідний опір, що відповідає нульовому стану ІЛЕ; К=(duвих / duвх) – коефіцієнт підсилення ІЛЕ в режимі підсилення.

Важливими параметрами ІЛЕ ТТЛ також є: максимально допустиме значення вхідної напруги Uвх max; мінімально допустиме значення вхідної напруги від’ємної полярності Uвх min; максимально допустимий вихідний струм елемента Iвих max; максимальна частота перемикання ¦max; максимальна потужність споживання Pсп (для одного ІЛЕ).

У табл. 3.1 наведені типові значення необхідних для аналізу та розрахунку імпульсних пристроїв параметрів ІЛЕ ТТЛ серій: стандартної (К155), високої швидкодії (130), мікропотужної (134), з діодами Шотки (К531).

Розглянемо методику проектування мультивібратора з перехресними резисторно-ємнісними зворотними зв’язками на ІЛЕ І-НЕ ТТЛ (рис. 3.5, а) [Л-6]. До складу мультивібратора входять: два інвертори на двохвходових ІЛЕ І-НЕ DD1.1, DD1,2, резистори R1, R2 і конденсатори C1, C2 (часозадаючі кола – ЧЗК), захисні (демпфірувальні) діоди VD1 i VD2.При використанні m–вхідних ІЛЕ І-НЕ ТТЛ (m-1) незадіяних входів підключаються до джерела живлячої напруги через резистор з опором 1 кОм або поєднуються всі m–входи (при m 3), оскільки поєднання входів при m>3 призведе до зниження вхідних опорів (в m разів). При заземленні хоча б одного з входів ІЛЕ буде постійно перебувати в одиничному стані. Діоди VD1 і VD2 запобігають ІЛЕ від дії великих вхідних напруг від’ємної полярності. При використанні ІЛЕ серії К155 немає необхідності використовувати діоди VD1 і VD2.

При роботі мультивібратора в автоколивальному режимі інвертори DD1.1 та DD1.2 почергово перебувають в одиничному і нульовому станах. Час перебування інверторів у нульовому або одиничному стані визначається часом заряду одного з конденсаторів C1 або C2. Якщо ІЛЕ DD1.1 перебуває

Таблиця 3.1

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)