Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІ. Створення змістуЧитайте также:
  1. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
  2. Викладення змісту курсової роботи
  3. Використання шаблонів для створення текстових документів. Форматування тексту
  4. Вимоги до змісту курсової роботи.
  5. Вимоги до змісту роботи
  6. Договори щодо створення нових форм господарювання
  7. Загальні вимоги до курсового проекту та змісту пояснювальної записки

Для впорядкування складних структурованих документів користувачам MS Word надається можливість швидкого створення змісту, виносок та інших елементів за допомогою спеціальних інструментів.

Формування змісту документа:

Розташувати курсор на початку структурованого документа (документа, в якому всі заголовки та підзаголовки відформатовані згідно із вищенаведеним прикладом).

Виконати команди Вставка\Ссылка\Оглавление и указатели. Вкладка Оглавление (Рис. 3):

Рис. 3. Діалогове вікно “Оглавление и указатели”

Натиснути кнопку “ОК”. Після цього, в місці де знаходився курсор, з’явиться об’єкт “Зміст” (Рис. 4):

Рис. 4. Об’єкт “Зміст” структурованого документа

Особливості об’єкту “Зміст”:

Зміст є єдиним об’єктом, тому редагувати його як звичайний текст не можна.

Зміст генерується із тексту, який відредагований стилями заголовків (Заголовок1, Заголовок2...). Тому, якщо вам треба виправити текст, який знаходиться в заголовку, вам спочатку необхідно виправити цей текст всередині документа. Потім натиснути праву кнопку миші на будь-якому місці змісту та вибрати пункт Обновить поле целиком.

Номера сторінок ставляться автоматично.

Крапки між назвою заголовку та номером сторінки ставляться автоматично.

Якщо відбулися деякі зміни в документі (наприклад, через додавання нового тексту на другій сторінці заголовок 3.1. Франц Кафка з’їхав на третю сторінку. Щоб зміни відобразилися в змісті достатньо клацнути правою кнопкою миші на будь-якому місці змісту та натиснути кнопку Обновить поле целиком).


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)