Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

І. Створення структурованих документівЧитайте также:
  1. Використання шаблонів для створення текстових документів. Форматування тексту
  2. Договори щодо створення нових форм господарювання
  3. ІІ. Створення змісту
  4. ІІІ. Створення виносок
  5. Наукові і організаційні засади створення ґрунтового моніторингу
  6. Нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах

Microsoft Word

Робота зі структурою документа. Створення змісту

Загальні відомості

І. Створення структурованих документів

Використання режиму структури забезпечує користувачам програми MS Word ефективність роботи з великими та складними за структурою документами.

Послідовність роботи з формування структурованого текстового документа:

Відкрити шаблон №1 із попередньої практичної роботи.

Виконати команди Вид\Структура. Вікно документа набуде вигляду, як на рис. 1.

Рис. 1. Текстовий документ у режими “Структура”

Усі назви розділів, підрозділів, глав, параграфів майбутнього документа тощо виділити та застосувати до них стиль “Заголовок 1”.

Для зниження рівнів заголовків (зміни заголовка першого рівня на заголовок другого рівня) встановити курсор всередині заголовка і натиснути клавішу <Tab> або кнопку Понизить уровень на панелі інструментів Структура (щоб ввімкнути панель Структура, натисніть правою кнопкою миші на вільній області панелі інструментів, у списку, який з’явився, поставте галочку напроти слова Структура). Абзаци відформатуються стилем Заголовок 2.

Для підвищення рівня заголовка треба натиснути комбінацію клавіш <Shift>+<Tab> або кнопку Повысить уровень на панелі інструментів Структура.

Звичайний текст треба залишити без змін, тобто він повинен бути в стилі Обычный. Документ набуде наступного вигляду:

Рис. 2. Остаточний вигляд структурованого документа в режимі “Структура”


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 151 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)