Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Використання шаблонів для створення текстових документів. Форматування текстуЧитайте также:
  1. Cочинение на ГИА 2013 года по тексту 4
  2. Cочинение по тексту Куприна
  3. IX. Прочитайте текст, выпишите и переведите незнакомые слова, выполните задания к тексту.
  4. IX. Прочитайте текст, выпишите и переведите незнакомые слова. Выполните задания к тексту.
  5. IX. Прочитайте текст, выпишите и переведите незнакомые слова. Выполните задания к тексту.
  6. V. ЗМІЦНЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НОРМ.
  7. Аналитическая беседа по прочитанному тексту.

Microsoft Word

Загальні відомості

Перевірка орфографії та граматики. Під час створення текстових документів важливе значення має грамотність написання текстів. Програма MS Word підтримує перевірку правопису українською, російською, англійською мовами в основному тексті, колонтитулах та у прихованому тексті.

Перевірка правопису відбувається у двох режимах: автоматично під час введення тексту документа та перевірка відразу в усьому тексті.

Автоматична перевірка правопису може здійснюватись:

• у фоновому режимі. Можливі орфографічні помилки виділяються червоною хвилястою лінією, а граматичні – зеленою. Для їх виправлення можна скористатись контекстним меню (натиснути праву кнопку миші на підкресленому тексті): Word запропонує варіанти виправлень зі словника. Для активізації такого режиму необхідно виконати команди Сервис\Параметры і в опції Правописание (рис. 1) вказати потрібні параметри.

Рис. 1. Опція Правописание діалогового вікна Параметры

• автоматична перевірка правопису без підтвердження кожної правки з використанням автозаміни. Виправлення вносяться з основного словника програми перевірки орфографії і з вбудованого до текстового редактора списку елементів автозаміни. Для активізації цього режиму необхідно виконати такі дії: обрати команди Сервис\ Параметры автозамены з головного меню (рис. 2) і в опції Автозамена вибрати пункт Автоматически исправлять орфографические ошибки.

Рис. 2. Діалогове вікно Автозамена

Перевірка правопису відразу в усьому тексті використовується у випадках, коли перевірка була відключена до завершення виправлення документа.

Для перевірки правопису необхідно в усьому тексті або у текстовому блоці:

• виконати команди Сервис\Правописание...;

• у відповідному діалоговому вікні у разі знаходження помилок вибрати правильний варіант зі списку Варианты або ввести його самостійно за відсутності варіантів.

Word автоматично визначає мову тексту, який вводиться користувачем, і звертається до відповідних засобів перевірки правопису, через це визначати мову тексту “власноручно” більше не потрібно. Але можна й примусово визначити певну мову для виділеного тексту через команди Сервис\Язык\Выбрать язык або обравши її зі списку Язык на панелі форматування. Режим корисний для багатомовного тексту, де автоматична перевірка правопису відразу для всього документа не спрацьовує.

Завдання для виконання

Завдання 1. Скачати реферат з багаторівневою структурою.

Вибрати режим перегляду документа Разметка страницы.

Надати одному з фрагментів тексту вигляд маркірованого списку, змінити вигляд маркерів.

Для цього:

- виділити введений текст і виконати команди Формат\Список;

- у відповідному діалоговому вікні вибрати опцію Маркированный і визначити стиль списку;

- натиснути кнопку Изменить і в діалоговому вікні Изменение маркированого списка натиснути кнопку Знак..., вибрати іншу позначку для маркерів;

- натиснути кнопку Рисунок і вибрати рисунок для маркерів;

- виділити створений список синім кольором.

Надати іншому фрагменту тексту вигляд нумерованого списку. Використати різні типи нумерації (з крапкою після номеру, з дужкою тощо).

Виділити створений список червоним кольором.

Завдання 2. У цьому ж файлі створити на порожньому місці багаторівневий список

“Структура навчального закладу”, у якому ввести назви факультетів і спеціальностей вашого навчального закладу (інформація знаходиться на сайті http://www.nau.edu.ua).

Введіть послідовно усі назви факультетів та спеціальностей.

На початку кожного рядка з назвами спеціальностей натиснути клавішу <Tab> для переходу на нижчий рівень елементів списку. Виділити текст і виконати команди Формат\Список\Многоуровневый, вибрати стиль списку.

Встановити рамку для тексту зі структурою навчального закладу. Для цього виділити багаторівневий список і виконати команди Формат\Границы и заливка й у відповідному діалоговому вікні вибрати опцію Границы, встановити тип рамки, її колір і ширину.

Завдання 3. Створити рисовану рамку для документа.

Для цього:

Виконати команди Формат\Границы и заливка і вибрати опцію Страница.

Вибрати тип, колір і ширину рамки. Для створення рисованої рамки слід вибрати її зразок зі списку Рисунок.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 353 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)