Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приложение 7 ЗАТВЕРДЖЕНО

Приложение 4 | I. Тестирование торгово-товароведческой документации (накладная, сертификат качества), вторичной и первичной упаковок лекарственных средств и содержимого упаковок. | II. Тестирование образцов лекарственных средств относительно которых имеется подозрение, что они фальсифицированные или субстандартные. | Этап 2. Создание приемной комиссии. | Этап 3. Проверка товаросопроводительных документов. | Этап 5. Приемка товара. | Претензионные ситуации | Документация аптечного склада (базы) | Регламент | Функции аптечного склада |


Читайте также:
  1. quot;Guide (Экономика региона)". Приложение №74 от 29.04.2014, стр. 16
  2. Затверджено на засіданні методично-редакційної ради Національного авіаційного університету (протокол № __ від _____________ р.).
  3. Конструкция выключателя (ПРИЛОЖЕНИЕ)
  4. Новое время. Иллюстрированное приложение. 1908. № 11432. 9 янв.
  5. Ой экземпляр - в Посольство Великобритании (приложение 3),
  6. ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК (с приложением на диске). 2013. № 7.
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

30.10.2001 N 436

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2002 р.

за N 107/6395

 

Інструкція

про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі

(По тексту Інструкції визначення "сертификат аналізу" замінено на "висновок щодо якості")

 

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Закону України "Про лікарські засоби" та Указу Президента України від 11.06.98 N 615/98 "Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу".

1.2. Інструкція регламентує порядок проведення вхідного контролю якості лікарських засобів суб'єктами господарської діяльності, які мають ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, та державного контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі.

1.3. Вхідний контроль якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі здійснюється за допомогою візуальних методів уповноваженими особами суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.4. Державний контроль якості лікарських засобів під час їх оптової та роздрібної торгівлі здійснюється Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, державними інспекціями з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні інспекції), підпорядкованими їм лабораторіями (далі - лабораторії), а також лабораторіями, акредитованими Державною інспекцією (далі - уповноважені лабораторії).

1.5. Державний контроль якості лікарських засобів під час їх оптової та роздрібної торгівлі здійснюється шляхом інспектування територіальними інспекціями суб'єктів господарської діяльності всіх форм власності і підпорядкування, які займаються оптовою чи роздрібною торгівлею лікарських засобів, для перевірки додержання ними вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

1.6. Забороняється торгівля неякісними і фальсифікованими лікарськими засобами; без сертифікатів якості, що видаються виробниками; не зареєстрованими в Україні; термін придатності яких минув.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 177 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Н А К А З| Приложение 8

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)