Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Н А К А З. N 436 від 30.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві

Приложение 4 | I. Тестирование торгово-товароведческой документации (накладная, сертификат качества), вторичной и первичной упаковок лекарственных средств и содержимого упаковок. | Приложение 8 | Этап 2. Создание приемной комиссии. | Этап 3. Проверка товаросопроводительных документов. | Этап 5. Приемка товара. | Претензионные ситуации | Документация аптечного склада (базы) | Регламент | Функции аптечного склада |


N 436 від 30.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

05 лютого 2002 р.

за N 107/6395

Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я

N 24 від 19.01.2004)

На виконання Закону України "Про лікарські засоби"

з метою посилення контролю за якістю лікарських засобів

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі (далі − Інструкція), що додається.

2. Першому заступнику Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів Варченку В.Г. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та публікацію у засобах масової інформації.

3. Установити, що Інструкція набирає чинності з 01.03.2002.

4. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України (Варченко В.Г.), державним інспекціям з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити контроль виконання вимог Інструкції суб'єктами господарської діяльності, які мають ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкоммедбіопрому від 28.01.98 N 11 "Про забезпечення якості лікарських засобів".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

 

Державного секретаря А.П.Картиша.

Міністр В.Ф.Москаленко

Погоджено

Т.в.о. Голови Держпідприємництва В.П.ЗагороднійДата добавления: 2015-07-12; просмотров: 145 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
II. Тестирование образцов лекарственных средств относительно которых имеется подозрение, что они фальсифицированные или субстандартные.| Приложение 7 ЗАТВЕРДЖЕНО

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.004 сек.)