Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Створення комп’ютерних презентацій

Читайте также:
  1. В. Створення тексту
  2. Креативність (схильність до створення нових та ефективних ідей і речей).
  3. МЕТА І ЗАВДАННЯ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН.
  4. Мета створення підприємства та предмет діяльності
  5. Порядок створення віртуальної машини за допомогою New Virtual Machine Wizard згідно варіанту.
  6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СП.
  7. Послідовність дій щодо створення віртуальної мережі у заданій конфігурації.

Гіперпосилання – це виокремлений кольором підкреслений текст або графічний об’єкт, під час активізації якого (при натисканні на кнопку миші на ньому) виконується перехід до файлу, фрагменту файлу або веб-сторінки в мережі Інтернет, який описано в посиланні. Одночасно в тексті може міститися кілька гіперпосилань, кожне з них визначає маршрут до певного об’єкта.

Найменшим елементом презентації, яким можна оперувати під час її відтворення, є слайд, названий так за аналогією з кадром фотографічної плівки, призначеним для використання у звичайному проекторі. Термін слайд використовується для позначення одиниці матеріалів презентації незалежно від того, чи буде ця сторінка демонструватися на екрані дисплея, роздруковуватися на принтері або виводитися на прозору плівку.

Отже, слайдом називають інформаційну структуру, яка містить різні об'єкти, які подаються на екрані монітора, аркуші паперу або прозорої плівки у вигляді єдиної композиції.

До слайду можуть належати такі об'єкти: заголовок і підзаголовок, графічні зображення (малюнки), таблиці, діаграми, організаційні діаграми, тексти, звуки, маркіровані списки, фон, колонтитул, номер слайда, дата, різні зовнішні об'єкти.

Презентація – це набір кадрів (слайдів), які зберігаються, як правило, в загальному файлі, об'єднаних можливістю переходу від одного слайду до іншого.

Комп’ютерна презентація, створена у програмному засобі Microsoft Office PowerPoint 2007, в залежності від її призначення, може зберігатись у файлах із різними розширеннями імені.

Якщо передбачається наступне редагування, результати роботи зберігають у форматі презентації. Так само, як і для документів текстового процесора Microsoft Office Word 2007, передбачено два варіанти зберігання – з підтримкою макросів та без неї.

Зменшення розміру файлів, у яких зберігаються документи, створення можливостей для відновлення пошкоджених файлів забезпечується застосуванням нових форматів Microsoft Office, зокрема формату PowerPoint XML.

Використання програмного засобу Microsoft Office PowerPoint 2007 забезпечує обмін інформацією з користувачами різних програмних платформ[2] і пристроїв. Презентації Microsoft Office PowerPoint 2007 можна перетворити на файли формату *.xps (англ.: XML Paper Specification) і *.pdf (англ.: Portable Document Format) для їх передавання користувачам, що працюють у будь-якій операційній системі.

Бібліотеки слайдів PowerPoint дозволяють зберігати презентації у вигляді окремих слайдів на вузлі мережі, що працює під управлінням системи Microsoft Office SharePoint Server 2007, і повторно використовувати ці слайди безпосередньо в програмі Office PowerPoint 2007. Це не тільки скорочує час на створення презентацій, але й забезпечує постійну актуальність їх вмісту, оскільки вставлені слайди будуть однаковими з їх серверними версіями, які можуть змінюватись незалежно від створення презентації.Можлива інтеграція презентацій, збережених за допомогою технології Microsoft Windows SharePoint Services, з програмою Microsoft Office Outlook 2007. Використовуючи Office Outlook 2007, можна звертатися до презентацій Office PowerPoint 2007, збережених на вузлі Windows SharePoint Services, і редагувати презентацію, при цьому всі зміни в презентації, збереженій в програмі Microsoft Office Outlook 2007, будуть відображені і в серверній версії цієї презентації.

Таблиця 2.1

Призначення файлів та їх розширення

Призначення Розширення файлу
Презентації *.pptx
Презентації з підтримкою макросів *.pptm
Шаблони презентацій *.potx
Шаблон із підтримкою макросів *.potm
Надбудова з підтримкою макросів *.ppam
Демонстрація *.ppsx
Демонстрація з підтримкою макросів *.ppsm
Слайд *.sldx
Слайд із підтримкою макросів *.sldm
Тема Office *.thmx

 

Відтворюються комп’ютерні презентації, зазвичай, з використанням тієї програми, у якій вони були створені, у нашому випадку – програмному засобі Microsoft Office PowerPoint 2007. Разом з тим, в окремих випадках відтворення презентації може виконуватись засобами операційної системи Windows, або з використанням інтернет-браузера.

 


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Дисперсія — це середня величина із квадратів відхилень варіант від середньої величини (σ2 ), а корінь квадратний із дисперсії нази­ваєтьсясереднім квадратичним відхиленням. | Ряди динаміки та їх застосування в процесі аналізу екологічної інформації | Використання кореляційно–регресійного аналізу | Розрахунок коефіцієнта кореляції | Розрахунок параметрів лінії регресії. | Види та моделі баз даних | Система управління базами даних Mіcrosoft Access і її основні можливості | Створення бази даних (таблиць і зв’язків між ними). | Створення структури таблиць | ЛЕКЦІЯ 14. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення| Режими роботи програми PowerPoint

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.009 сек.)