Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 1. Визначення термінів

Читайте также:
  1. АБСОЛЮТНА СИЛА ЖУВАЛЬНИХ М'ЯЗІВ, ЖУВАЛЬНИЙ ТИСК ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
  2. Алгоритм визначення рейтингової оцінки
  3. АНАТОМО-ФУНКЦЮНАЛЬНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МІЖКОМІРКОВОЇ ВИСОТИ
  4. Вибiр фiльтрiв i визначення мiсця їхнього установлення в гiдравлiчнiй системi
  5. Визначення величини прибутку на виготовлення виробу (П)
  6. Визначення виробничої санітарії та гігієни праці, умови праці
  7. Визначення висоти соплових та робочих лопаток. Виконання ескізу проточної частини турбіни.

Про соціальну роботу з дітьми та молоддю

Зміст документу

Про соціальну роботу з дітьми та молоддю.. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 2

Стаття 1. Визначення термінів. 2

Стаття 2. Законодавство України про соціальну роботу з дітьми та молоддю.. 2

Стаття 3. Суб’єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 2

Стаття 4. Об’єкти соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 3

Стаття 5. Основні принципи здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 3

Стаття 6. Сфери та рівні здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 3

Розділ II ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ... 4

Стаття 7. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю 4

Стаття 8. Соціальне обслуговування дітей та молоді 4

Стаття 9. Соціальний супровід дітей та молоді 5

Стаття 10. Соціальна профілактика серед дітей та молоді 5

Стаття 11. Соціальна реабілітація дітей та молоді 5

Стаття 12. Соціальне інспектування у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 5

Стаття 13. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 6

Стаття 14. Завдання суб’єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 7

Стаття 15. Права суб’єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 7

Стаття 16. Права та обов’язки фахівця із соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 7

Стаття 17. Підстави щодо зміни або припинення надання соціальних послуг дітям та молоді 8

Розділ III ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ... 8

Стаття 18. Відповідальність за порушення у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 8

Стаття 19. Порядок розгляду спорів, що виникають у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю 8

Розділ IV МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ... 8

Стаття 20. Міжнародне співробітництво у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.. 8

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.. 8

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про соціальну роботу з дітьми та молоддю

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 42, ст.213 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2353-IV ( 2353-15 ) від 18.01.2005 )

 

 

Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з дітьми та молоддю.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

соціальна робота з дітьми та молоддю — діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб;

соціальне обслуговування — робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг;соціальний супровід — робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу;

соціальна профілактика — робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров’я дітей та молоді та запобігання такому впливу;

соціальна реабілітація — робота, спрямована на відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, їх соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами;

соціальне інспектування — система заходів, спрямованих на здійснення нагляду, аналізу, експертизи, контролю за здійсненням соціальних програм, проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психічним та фізичним станом дітей та молоді, забезпечення захисту їх прав, свобод та законних інтересів;

Загрузка...

центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді — спеціальні заклади, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; (Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону N 2353-IV від 18.01.2005)

фахівець із соціальної роботи — особа, яка має спеціальну освіту і здійснює соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді або відповідними соціальними групами на професійних або волонтерських засадах;

волонтерський рух — добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність, яка має суспільно корисний характер;

соціальний менеджмент — управління системою соціальної роботи, спрямоване на реалізацію її завдань та пошук оптимальних шляхів їх вирішення.


Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ| Заступник декана юридичного

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)