Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алғашқы психологиялық эксперименталды лаборатория ашқан кім?

Читайте также:
  1. В настоящее время ГИКК сотрудничает с 7 лабораториями
  2. Глава 3 ЛАБОРАТОРИЯ ЖИЗНИ
  3. Как энергичный окислитель перманганат калия широко приме­няют в химических лабораториях и производствах; он служит также прекрасным дезинфицирующим средством.
  4. Какие покрытия полов в зуботехнических лабораториях в наибольшей степени отвечают
  5. Приматы и лаборатория
  6. Сергей Изриги Творческая лаборатория

а) Эббингауз;

б) +Вундт;

в) Фрейд;

г) Ананьев;

д) Павлов.

118. Мінездің анықтамасының қайсысы дұрысырақ:

а) мінез сипаттары кез келген жағдайларда көрініс береді;

б) мінезде адамның әрекет ету тәсілі мен қатынасы көрінеді;

в) мінез бұл әлеуметтік ортада өмір сүру мен дамуды қамтамасыз ететін тарихи – қоғамдық ерекшелік;

г) мінез - адамның жеке іс - әрекеттер мен қарым – қатынас жасаудағы жетістіктері;

д) +мінез – адамның қоршаған ортаға деген қатынасын көрсететін қасиеттер жиынтығы.

119. Студенттің сөзі жай, эмоциясы кедей, бірақ мазмұнды. Ол аса көп қозғалмайды, тез жанданып, қызбаланбайды. Қызығушылықтары бір жақты :

а) холерик;

б) сангвиник;

в) меланхолик;

г) +флегматик;

д) амбиверт.

120. 2 – курс студенті Ж. Гүлмира, көңілді, ашық, жігерлі және ұстамды қыз. Оның достары көп. Ол бәрін тез және ұқыпты жасайды:

а) +сангвиник;

б) холерик;

в) меланхолик;

г) флегматик;

д) амбиверт.

121. Төмендегі берілген пікірлердің дұрысын табыңыз:

а) тұлға тек қоғамда қалыптасады;

б) адамның биологиялық ерекшеліктері тұлғаның қалыптасуына әсер ете қоймайды;

в) тұлға биологиялық, тұқым қуалаушылық факторлармен сипатталады;

г) +тұлғаның қалыптасуы мен дамуы биологиялық пен әлеуметтіктің бірлігімен сипатталады;

д) адам дүниеге тұлға болып келеді.

122. Қарым – қатынастың перцептивті жағы мына нәрседен көрінеді:

а) жақсы көру мен жек көруден;

б) +қарым – қатынас жасаудағы 1 – адамның 2- адамды қабылдауы;

в) қарым – қатынас деңгейінде;

г) бірлескен іс - әрекетті жүзеге асырудан;

д) ақпарат алмасудан.

123. Әрекетті орындау әдісі:

а) мақсат;

б) міндет;

в) функция;

г) ереже;

д) +амал.

124. Екінші сигналдық жүйеге жатады:

а) түйсік;

б) қажеттілік;

в) ойлау;

г) қабылдау;

д) +сөйлеу.

125. Екі дұрыс жауапты табыңыз:

Тұлғаны мінез - құлқын бейнелейтін ерекшеліктер:

а) талпынушылық;

б) қараңғылыққа бейімділіктің төмендігі;

в) көпшіл болу;

г) екі қолдың координациясы;

д)еңбексүйгіштік;

а) а,б,в;

б) в,г,д;

в) +а,д;

г) а,г,д;

д) а,б.

126. Тұлғаның психикасының қалыптасуы мен дамуының заңдылықтарын зерттейтін ғылым:

а) этика;

б) педагогика;

в) +психология;

г) әлеуметтану;

д) философия.

127. Оперативтік ес - бұл:

а) материалды терең түсінбей қайталауға негізделген ес;

б) арнайы мақсат лайық есте сақтауға негізделген ес;

в) +белгілі бір іс - әрекетті орындауда көрінетін ес;

г) мағыналық байланыстарды орнатуға негізделген естің түрі;д) арнайы мақсатсыз есте сақтау.

128. Естің тиімділігі мына нәрсеге байланысты емес:

а) адамның сол іс - әрекетке қатынасына;

б) есте сақтау әрекетінің аяқталу деңгейіне;

в) эмоциялық көңіл - күйге;

г) адамның қызығушылықтарына;

д) +арнайы мақсатсыз есте сақтау.

129. Қысқа мерзімді ес:

а) 11 элеметті есте сақтаудан аспайды;

б) емтихан материалдарын жақсы есте сақтауға көмектеседі;

в) 2 минутқа созылады;

г) телефон нөмірін ұзақ уақытқа есте сақтауға көмектеседі;

д) +уақытты шектелген.

130. Ұзақ мерзімді ес:

а) тұлғаның жеке ерекшеліктеріне байланысты;

б) көлемі шектеулі;

в) +шексіз ұзақтылығымен ерекшелінеді;

г) қарт адамдарда дамыған;

д) жас балаларда дамыған.

131. Ұғымды қалыптастырудың алғашқы кезеңі:

а) талдауда;

б) жалпылауда;

в) синтездеуде;

г) +абстракциялауда;

д) ой қортындысында.

Загрузка...

132. Балалардың ақыл – ой дамуында төменде берілген сыртқы факторлардың қайсысы ең маңызды рөл атқарады:

а) +психика стимуляция;

б) туған анасының тәрбиесі;

в) толық отбасы;

г) дұрыс күтім;

д) дұрыс тамақтану.

133. Ойлау - бұл:

а) бүтінді бөлшектеу деп көрінетін ойлау операциясы;

б) заттар мен құбылыстарды жалпы және мәнді белгілеріне қарай ойша біріктіру;

в) заттарды тікелей қабылдауға негізделген іс - әрекет түрі;

г) кейбір проблемаларды шешуді арада ұғыну;

д) +танылатын объектілердің арасындағы байланыстар мен айырмашылықтарды неғұрлым жалпы және жанама бейнелейтін психикалық процесс.

134. Объектіге зейіннің шоғырлану деңгейі - бұл:

а) бөліну;

б) тұрақтылық;

в) +концентрация;

г) көлем;

д) ауысу.

135. Адамның бұрынғы өз тәжірибесіне сүйене отырып, жаңа образдар жасауы:

а) зейін;

б) +қиял;

в) ойлау;

г) ес;

д) қабылдау.

136. Контактілі түйсікке жатпайды:

а) тері;

б) кинестетикалық;

в) органикалық;

г) дәм;

д) +иіс сезу.

137. Енжар, ойшыл, сенімді, сабырлы, бірқалыпты, өмірді сүйетін - бұл:

а) меланхолик;

б) сангвиник;

в) холерик;

г) +флегматик;

д) аралас.

138. Көңілшек, тынымсыз, ашуланшақ, импульсивті, белсенді, оптимист - бұл:

а) +холерик;

б) меланхолик;

в) сангвиник;

г) флегматик;

д) аралас.

139. Көңіл – күйі тез бұзылады, мазасыз салмақты, тыныш, көпшіл емес, сезімтал, пессимист -бұл:

а) флегматик;

б) + меланхолик;

в) сангвиник;

г) холерик;

д) аралас.

140. Белсенді, көпшіл, сөзшең, уайым – қайғысыз, ашық, өмір сүйгіш - бұл:

а) флегматик;

б) меланхолик;

в) холерик;

г) +сангвиник;

д) аралас.

141. Қабылдау - дегеніміз:

а)+заттар мен құбылыстардың сезім мүшелеріне тікелей әсер етіп, мида жалпылама бейнеленуі;

б) адамның өмір тәжірибесінің есте қалу, есте сақтау, қайта жаңғырту арқылы бейнеленуі;

в) заттар мен құбылыстардың сезім мүшелеріне тікелей әсер ете отыра мида жеке қасиеттерінің бейнеленуі;

г) сананың бір объектіге ерекше бағытталып, оның айқын бейнеленуін қамтамасыз етуі;

д)заттардың бейнелерінің қайтадан жаңғыртылып, өңделіп бейнеленуі.

142. Еріксіз зейіннің негізгі қызметі:

а) өзгеріп тұратын жағдайда, адамның өміріне қауіп төндіретін заттарды бөліп алу;

б) естен керекті мәліметтерді таңдап алуды басқару;

в) +қоршаған ортаның өзгермелі жағдайында неғұрлым ашық және қызықты объектілерді бөліп алу;

г) қоршаған ортаның өзгермелі жағдайында тез және дұрыс бағдарлай алу;

д) бір мезгілде бірнеше объектіге саналы бағыттай алу.

143. Зейіннің ауысуы - бұл:

а) күшті тітіркендіргішке сананы еріксіз ауыстыру;

б) қабылдау аумағында пайда болған әр жаңа объектіге сананы ауыстыру;

в) белсенді зейінді ұзақ уақыт сақтай алу;

г) +адамның бір әрекеттен екінші әрекетке әдейі ауысуы;

д) ұзақ уақыт сананы бір объектіге бағыттай алу .

144 Қабылдаудың негізгі қасиеті:

а) бөлінуі;

б) абстрактылау;

в) көлем;

г) +тутастық;

д) ауысуы.

145. Үлкен кісінің зейіннің көлемі:

а) 2 - 4;

б) +5 - 7;

в) 8- 10;

г) 11-13;

д) 15-16.

146. Жаңа мәліметті бұрыннан белгілі біліммен байланыстыру арқылы бекітуге бағытталған ес процесі:

а) тану;

б) ұмыту;

в) қайта жаңғырту;

г) есте қалдыру;

д) +есте сақтау.

147. Синестезия дегеніміз:

а) + бір түйсіктің әсерінен екінші түйсіктің пайда болуы;

б) түйсік пайда болатын тітіркендіргіштің ең төменгі қуаты;

в) бір анализаторлық жүйенің әсерінен екіншісінің сезгіштігінің өзгеруі;

г) сезгіштіктің тұрақты әсер ететін тітіркендіргішке үйренуі;

д) түйсіктің интенсивтілігі мен сапасының алдыңғы немесе қазіргі сәттегі тітіркендіргіштің әсерінен өзгеруі.

148. Апперцепция дегеніміз:

а) тұтастық;

б) +өмір тәжірибесі;

в) ойлау мен сөйлеу;

г) бірізділік;

д)таңдамалылық.

149. Мақсатқа жету барысында тутын объективті кедергілер туғызатын адамның қалпы:

а) стресс;

б) эмоция;

в) көңіл - күй;

г) аффект;

д) +фрустрация.

150. Өз басындағы сезім, құштарлық, құмарлықты санасыз түрде басқаға таңудан көрінетін психологиялық қорғаныс құралы:

а) +ауыстыру;

б) рационализация

в) жоққа шығару;

г) ығыстыру;

д) идентификация.

151.Эмоциялардың пайда болуына көмектеспейтін факторлар:

а) мәліметке бағытталған зейін деңгейі;

б) алынған мәліметтің сипаты;

в) ақыл – ойының даму деңгейі;

г) +қажеттіліктің қанағаттану мүмкіншілігі;

д) өткен өмір тәжірибесі.

152. Тұлға құрылымына жатпайды;

а) қабілет;

б) бағыттылық;

в) мінез - құлық;

г) темперамент;

д)+ материалдық жағдай.

153. Сөздік коммуникация қолданылады:

а) көз контактысын;

б) проксемика;

в) +тіл;

г) мимика;

д) қимыл.

154. Бірін – бірі қарым – қатынас бойынша серік деп қабылдау - :

а) интеракция;

б) +перцепция;

в) коммуникация;

г) аддикция;

д) ассоциация.

155.Тиімді коммуникацияның себебі:

а) адамдар арасындағы жаман қарым - қатынас;

б) фактіге немқұрайлы қарау;

в) сөйлеу барысында жіберілген қателер;

г) стереотиптер, басқа адамдар жайлы қарапайым пікірлер;

д) +адамға деген ықылыс, зейін, қызығушылық.

156.Қарапайым еріктік әрекетке тән емес:

а) мотивтер арпалысы және таңдау жасау;

б) мақсатты түсіну және оған жетуге ұмтылу;

в) мақсатқа жетудің бірқатар жолын қарастыру;

г) мүмкіншілікті қоштайтын немесе қарсылайтын мотивтерді анықтау;

д) +мақсаттың анықтылығы.

157. Есте сақтайтынды бұрыннан белгілімен байланыстыру - :

а) адаптация;

б) агглютинация;

в) классификация;

г) +ассоциация;

д) апперцепция.

158. Бүтінді бөлшектеу :

а) +талдау;

б) топтау;

в) салыстыру;

г) синтез;

д) жүйелеу.

159. Қысқа мерзімде буырқанып тез өтетін эмоция:

а) фрустрация;

б) +аффект;

в) көңіл -күй;

г) депрессия;

д) стресс.

160. Психикалық процеске жатады:

а) ерік;

б) +ес;

в) мінез;

г) темперамент;

д) қабілет.

161.Талдағыштардың өзара әрекеттесуінің нәтижесінде сезгіштіктің артуы:

а) галлюцинация;

б) +сенсибилизация;

в) адаптация;

г) синестезия;

д) иллюзия.

162. Шындықтағы заттарды бұрмалап, теріс қабылдау:

а) галлюцинация;

б) агглютинация;

в) апперцепция;

г) екпін түсіру;

д) +иллюзия.

163. Бір немесе бірнеше пікірден туатын жаңа пікір:

а) индукция;

б) дедукция;

в) пікір;

г) ұғым;

д) +ой қортындысы.

164. Бір – біріне ұқсамайтын заттардың бөлшектерін біріктіру:

а) галлюцинация;

б) екпін түсіру;

в) типтік бейне жасау;

г) қиыстыру;

д) +агглютинация.

Ай концепцияда тұлға биологиялық даралық ретінде қоғамның өзіне әсерін сезініп, мінез – құлқы биологиялық құштарлық пен құмарлықпен анықталады деп қарастырылады?

а) гештальт психологиясы;

б) +психоанализ;

в) гуманистік психология;

г) бихевиоризм;

д) НЛП.

166. Психологияның негізін салушы:

а) Сократ;

б) Платон;

в) +Аристотель;

г) Фрейд;

д) Павлов.

167. Қай ғасырда психология дербес ғылым болды:

а) 18 ғ;

б) 17 ғ;

в) +19 ғ II ж;

г) 19ғ I ж;

д) 20 ғ.

168.Темпераменттің қай типі жүйке жүйесінің әлсіз типіне жатады:

а) флегматик;

б) сангвиник;

в) +меланхолик;

г) холерик;

д) аралас.

169. Заттар арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты табу, бұл - :

а) жалпылау;

б) абстрактылау;

в) анализ;

г) +салыстыру;

д) нақтылау.

170. Заттарды бөлшектеп, оның маңызды белгілерін бөліп алу, бұл - :

а) классификация;

б) +абстрактылау;

в) анализ;

г) жүйелеу;

д) нақтылау.

171. Ұқсас қасиеттеріне қарай заттарды біріктіру:

а) салыстыру;

б) жалпылау;

в) синтез;

г) +топтау;

д) жүйелеу.

172. Абстрактылы – логикалық ойлау, бұл - :

а) заттармен әрекет;

б) нақты бейнелермен ойлау;

в) +ұғым және пікірлермен ойлау;

г) заттар туралы білім;

д) жеке пікірден шыққан қортынды.

173. Естің физиологиялық негізі:

а) жүйке байланыстарының пайда болуы;

б) жүйке байланыстарының қозуы;

в) жүйке байланыстарының бекуі;

г) жүйке байланыстарының тежелуі;

д) +уақытша жүйкелік байланыстар.

174. Адамның өз жолы болмауынан қатты күйзелуі:

а) эйфория;

б) эмпатия;

в) +фрустрация;

г) нысан;

д) үрейлену.

175.Терең эмоциялық күйзелістермен қосарланған адамның басқа адамға немесе затқа елтуі :

а) көңіл - күй;

б) +құштарлық;

в) аффект;

г) ерік;

д) стресс.

176. Танымдық іс-әрекет барысында пайда болатын сезімдер:

а) эстетикалық;

б) +интелекттуалдық;

в) адамгершілік;

г) проксемикалық;

д) фрустрация.

177. Жағымды эмоциялық қалыптар:

а) аффект;

б) апатия;

в) дистресс;

г) депрессия;

д) +қуану.

178. Қабылдаудың физиологиялық негізі:

а) +анализаторлардың бірлескен қызметі;

б) уақытша жүйкелік байланыстар;

в) динамикалық стереотип;

г) шартты рефлекстер;

д) күшті тітіркендіргіштер.

179. Әсер етуі тоқтамаған тітіркендіргішке реакция берудің тоқтауы немесе әлсіреуі:

а) әрекет;

б) инстинкт;

в) +бейімделу;

г) белсенділік;

д) ригидтілік.

180. Адамның басқа адамдарға немесе жануарларға көмекке келуі:

а) эмпатия;

б) +альтруизм;

в) махаббат;

г) достық;

д) симпатия.

181. Заттардың ұқсастығы мен айырмашылығын табуға бағытталған ой операциясы:

а) талдау;

б) біріктіру;

в) жалпылау;

г) топтау;

д) +салыстыру.

182. Заттар мен құбылыстар арасындағы байланысты орнату:

а) ұғым;

б) ой қортындысы;

в) +пікір;

г) индукция;

д) дедукция.

183. Есту түйсігінің сезгіштігінің абсалютті төменгі табалдырығы:

а) +16 гц;

б) 18 гц;

в) 20 гц;

г) 22гц;

д) 24 гц.

184. Ұғым дегеніміз - :

а) заттар мен құбылыстардың байланысы;

б) +заттар мен құбылыстардың маңызды қасиеттері туралы ой;

в) жеке пікірден жалпыға қарай жүру;

г) жеке пікірден жекеге қарай жүру;

д) басқа пікірлерден жаңа пікір шығару.

185. Алдыңғы әсер етуші тітіркендіргіштің әсерінен түйсіктің интенсивтілігі мен сапасының өзгеруі:

а) +контраст;

б) синестезия;

в) сенсибилизация;

г) адаптация;

д) иллюзия.

186. Адамның кеңістікте орналасу қалпын білдіретін түйсік:

а) интроцептивті;

б) экстероцептивтів;

в) +проприоцептивті;

г) контактылы;

д) дистанты.

187. Адамның ішкі ағзаларының қалпын білдіретін түйсіктер:

а) +интроцептивті;

б) экстероцептивті;

в) проприоцептивті;

г) контактылы;

д) дистанты.

188. Түйсіктің негізгі заңдылығы:

а) заттылық;

б) константтылық;

в) +сенсибилизация

г) проблемалық;

д) жалпылық.

189. Сананың белгілі объектіге бағытталуы:

а) ерік;

б) +зейін;

в) түйсік;

г) қабылдау;

д) қиял.

190. Басқа адамға тән қасиеттерді санасыз түрде өзіне таңу :

а) проекция;

б) +идентификация;

в) изоляция;

г) ауыстыру;

д) ығыстыру.

191. З. Фрейдтің ілімі:

а) бихевиоризм;

б) гештальт психологиясы;

в) + психоанализ;

г) өріс теориясы;

д) когнитивті психологиясы.

192. Әрекетті қолы жетпейтін объектіден қолы жететінге ауыстыру :

а) проекция;

б) идентификация;

в) + рационализация;

г) ауыстыру;

д) ығыстыру.

193. Есте сақталған мәліметті еске түсіру:

а) есте сақтау;

б) есте қалдыру;

в) +қайта жаңғырту;

г) ұмыту;

д) тану.

194. Тәжірибеден алынған мәліметтерді есте ұзақ ұстау:

а) есте қалдыру;

б) +есте сақтау;

в) қайта жаңғырту;

г) ұмыту;

д) тану.

195. Естің жартылай бұзылуы:

а) абулия;

б) афазия;

в) астения;

г) +амнезия;

д) ассоциация.

196. Материалды терең түсінбей, қайталауға негізделген ес:

а) оперативті;

б) мағыналық;

в) +механикалық;

г) мимикалық;

д) эйдетикалық.

197. Жаңа бірегей бейне жасау – бұл:

а) қайта жасау қиялы;

б) +шығармашылық қиял;

в) арман;

г) мұң;

д) агглютинация.

198. Заттардың қандай да бір бөлшегіне ерекше екпін түсіру арқылы жаңа бейне жасау жолы:

а) агглютинация;

б) типтік бейне жасау;

в) +екпін түсіру;

г) қиыстыру;

д) комбинация.

199.Психологияның зерттеу пәні:

а) жан;

б) сана;

в) +психика;

г) мінез - құлық;

д) тұлға.

200. Психиканың барлық құбылыстарының тууы материалдық себептен деп қарайтын қазіргі заманғы психологияның принципі:

а) +детерменизм;

б) сана мен іс - әрекет бірлігі;

в) даму;

г) шарттылық;

д) генетикалық.

201. Дұрыс пікірді таңдаңыз:

а) психология – бұл психикалық күйлер мен күйзелістерді зерттеумен айналысатын ғылым;

б) +психология – бұл адам мен жануар психикасының заңдылықтары, механизімдері мен факторлері туралы ғылым;

в) психология- адамның мінез – құлқын зерттейтін ғылым;

г) психология – жан туралы ғылым;

д) психология – қарым – қатынас пен іс - әрекет туралы ғылым.

202. Дұрыс пікірді таңдаңыз:

а) инстинкт – бұл санадан тыс мінез - құлық;

б) инстинкт – бұл жануарлар сапасы;

в) +инстинкт ішкі және сыртқы әсерлерге шартсыз түрде жауап берудің күрделі формалары;

г) инстинкт – бұл адам психикасындағы хайуандық бастама;

д) инстинкт – бұл белгілі – бір сыртқы әсерлерге шартсыз түрде жауап берудің күрделі формалары.

203. Дұрыс анықтаманы табыңыз:

а) зейін – бұл өзіндік апперцепция, яғни адамның өмірлік тәжірибесінің нәтижесі;

б) жағымды не жағымсыз түйсіктердің немесе ойлардың болуы;

в) зейін – бұл жеке психикалық процесс;

г) +зейін – бұл сананың бір затқа бағытталып оның айқын бейнеленун қамтамасыз ету;

д) заттар мен құбылыстарды салыстыру.

204. Ерік күшін жұмсай отырып, саналы түрде мақсат қойып әрекет етуден туатын, ал кейін ерік күшінің төмендеп, қызығушылық арқасында іс - әрекетті жалғастыруда көрінетін зейіннің түрі:

а) ырықты;

б) +үйреншікті;

в) ырықсыз;

г) тікелей;

д) табиғи.

205. Бір объектіден екінші объектіге әдейі көшуден көрінетін зейіннің қасиеті:

а) шашыраңқылық;

б) көлем;

в) +ауысу;

г) бөліну;

д) тұрақтылық.

206. Түйсік пен қабылдаудың дұрыс сипаттайтының анықтамасың екі жауабын көрсетіңіз:

а) түйсік бұл заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесі;

б) қабылдау – бұл түйсіктердің жиынтығы;

в) қабылдау – бұл заттармен байланысты, бірақ оларға тәуелді емес;

г) қабылдау – тікелей әсер ететін заттар мен құбылыстардың тұтастай бейнесі;

д) қабылдау – бұл әр түрлі түйсіктердің мағыналы синтезі.

а) а,б,в;

б) +а,г;

в) а,г,д;

г) в,д;

д) а,б.

207. Түрлі модальдіктегі түйсіктердің өзара байланысы:

а) +синестезия;

б) сенсибилизация;

в) адаптация;

г) сезгіштік;

д) ассоциация.

208. Заттар мен құбылыстар өзгерсе де бұрынғы қалпында қабылдау :

а) заттылық;

б) тұтастық;

в) +тұрақтылық;

г) құмарлық;

д) жалпылау.

209. Естің физиологиялық негізінің анықтамасын табыңыз:

а) ес дегеніміз психикалық өмірдің бейсаналық деңгейіндегі мәліметін саналылық деңгейіне шығаратын бір бөлігі;

б) оқшауланып, бөлектенген адамда ес процесі болмайды, себебі оған оның қажеті жоқ;

в) +жүйкелік байланыстардың ми қыртысында пайда болып, сақталуы;

г) бұл ақпаратты белгілі – бір мерзімге дейін есте сақтау;

д) бұл ақпаратты шексіз есте сақтай алу.

210. Қимыл - әрекеттерді есте сақтап, қайта жаңғырту есі:

а) эмоциялық;

б) бейнелі;

в) +қозғалыс;

г) сөз - логикалық;

д) эйдетикалық.

211. Дұрысын табыңыз:

а) ойлау – бұл санада жүретін ассоциациялардың қарапайым тізбегі;

б) ой – бұл ми биотоктары;

в) ойлау – бұл елестер мен түсініктерді белгілі – бір ұғымға айналдыратын процесс;

г) +ойлау – бұл заттар мен құбылыстар арасындағы байланыстар мен айырмашылықтарды білу және шындықты жалпылай, жанама бейнелеу;

д) ойлау - бұл белгілі – бір ішкі және сыртқы әсерлерге шартсыз түрде жауап берудің күрделі формалары.

212. Заттардың мәнді қасиеттерін бейнелейтін ойлау формасы:

а) пікір;

б) +ұғым;

в) ой қортындысы;

г) индукция;

д) дедукция.

213. Дұрысын табыңыз:

а) қиял – бұл адам тәжірибесінде болған нәрсені өзіндік бейнелеу;

б) қиял- бұл адамның ішкі сезімдері мен күйлері, ойлары мен ұмтылыстары көрінетін психикалық іс -әрекет;

в) қиял адамның ішкі жан дүниесінің көрінісі ретінде және бір рухани күш ретінде аяқ асты туатын құбылыс;

г) +қиял – бұл шынайы ақиқатты басқа бір үйлестікте бейнелейтін психика процесс;

д) шығармашылық –бұл болымсыздықтан болмысты тудыратын ерікті акт.

214. Аффект –бұл :

а) неғұрлым әлсіз, бірақ адам бойын біршама уақыт билеп алатын эмоциялық күй;

б) +қысқа мерзімге созылатын, бұрқ етіп басқа шабатын күшті эмоциялық реакция;

в) аса күшті және ұзаққа созылатын психологиялық қысымжағдайы;

г) адамның ішкі рухани және мінез – құлықтық бұзылыстары;

д) адамның сәтсіздіктер қинап, күйзелуі.

215. Өзіндік бағалаудың дұрыс анықтамасын табыңыз:

а) басқа адамдарды бағалау;

б) +адамның өзін - өзі, мүмкіндіктерін, адамдар арасындағы өз орнын бағалауы;

в) басқа адамдарға деген қарым - қатынасы;

г) адамның көңіл - күйі;

д) өзара түсіністік.

216. Талаптану деңгейінің анықтамасын табыңыз:

а) адамның өзін - өзі бағалауы;

б) басқа адамдарды бағалау;

в) +тұлғаның өз алдына қойған мақсатына сай ниеттенуі;

г) қалыпты өзіндік бағалау;

д) жоғарғы өзіндік бағалау.

217. Өз мінез – құлқын басқа адамдарға қарай өзгертіп, топтың ықпалында болу - бұл:

а) фасилитация;

б) экстрализация;

в) +конформділік (тәуелділік);

г) эмпатия;

д) тәуелсіздік.

218. Дұрыс ретін табыңыз:

а) тұлға – даралық – жеке адам;

б) тұлға – жеке адам - даралық;

в) тұлға – даралық – жеке адам;

г) даралық – тұлға – жеке адам;

д) +жеке адам – тұлға - даралық.

219. Психикалық қасиеттің даму деңгейін зерттеуге арналған әдіс:

а) әңгіме;

б) бақылау;

в) эксперимент;

г) интерьвю;

д) +тест.

220. Топ құрылымын зерттеу әдістемесі:

а) проективті;

б) +социометриялық;

в) тұлғалық;

г) Айзенк тесті;

д) сурет әдістемесі.


Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 1014 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Алдыңғы алынған ақпараттармен байланыстыру арқылы ақпаратты бекіту не деп аталады? | Шығармашылық ойлауға төмендегі берілген сипаттамалардың қайсысы жатпайды? | Естің тиімділігі қандай жағдайларға байланысты емес? | Иллюзия дегеніміз не? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Еріктік күштің қарқындылығы неге байланысты емес?| Жетекшіні сипаттайтын екі дұрыс жауапты табыңыз?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.12 сек.)