Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пряме доведення

Читайте также:
  1. Доведення теореми Піано
  2. Ефірне мовлення і доведення до відома публіки

У прямому доведенні (міркуванні вперед), яке ще на­зивається прямим формуванням ланцюжка (forward chaining), правила досліджуються одне за одним у певному порядку. Цей порядок міг би бути послідовністю, в якій правила були введені в


низку правил, або це могло б бути деякою іншою послідовністю, яка описується користувачем.

Оскільки досліджується кожне правило, то система намагаєть­ся оцінити: істинна умова чи хибна. Коли умова істинна, то від­повідне правило активізується, і далі досліджується наступне. Коли умова хибна, то правило не активізується, але також дослі­джується наступне правило. Може бути, що якесь правило за та­кого процесу не можна оцінити, як істинне або хибне. Умова мо­же містити одну або більше змінних з невідомими значеннями. У такому разі вважають, що умова правила невідома. Коли умова правила невідома, то воно не активізується, і досліджується насту­пне правило. Процес доведення є ітеративним.

Процедура, за якої досліджується правило за правилом, продов­жується до тих пір, поки один прогін не буде завершений через усю низку правил. Зазвичай, потрібно виконати кілька прогонів, щоб присвоїти певне значення змінній мети. Можливо, інформація, по­трібна для оцінювання одного правила, виробляється за допомогою наявного правила, яке досліджуватиметься згодом. Наприклад, піс­ля того, як одинадцяте правило активізоване, п'яте правило може оцінюватися в наступному прогоні. Прогони продовжуються, поки можлива активізація правил. Коли більше правил не може бути ак­тивізовано, процес доведення припиняється.

Таблиця 9.1


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Команда проектувальників СППР | Реінжиніринг бізнес-процесів і його вплив на інформаційне обслуговування | СППР і РБП | ВИМОГИ ДО ДАНИХ І КЕРУВАННЯ НИМИ, ЩО ОБГОВОРЮЮТЬСЯ У РАЗІ ВИБОРУ ГЕНЕРАТОРА СППР | Інші вимоги щодо вибору СППР-генератора | Привабливість і потенційні недоліки (пастки) макетування | Підходи до аналізу вимог | Залучення користувачів | Управління змінами | Загальна характеристика експертних систем |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Компоненти технології експертних систем, які застосовуються в орієнтованих на знання СППР| МАТРИЦЯ ПРАВИЛ ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПРАВИЛА СППР

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)