Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Закон Густавсона – Барсиса

Читайте также:
  1. A) законом и судом
  2. A) на основе её положений развивается текущее законодательство, принимаются нормативные акты
  3. I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
  4. II. Права и обязанности Нанимателя, Законного представителя обучающегося
  5. II.2.13. Надзор за исполнением Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
  6. II.2.14. Надзор за исполнением законодательства о правах ветеранов.
  7. II.4.4. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.

Оцінимо максимально досяжне прискорення виходячи з наявної частки послідовних розрахунків у виконуваних паралельних обчисленнях:

де (n) і (n) є часи послідовної і паралельної частин виконуваних обчислень відповідно, тобто

З урахуванням введеної величини g можна отримати

що дозволяє побудувати оцінку для прискорення

Спрощення останньої оцінки для прискорення

Оцінку прискорення, що отримується відповідно до закону Густавсона-барсиса, ще називають прискоренням масштабування (scaled speedup), оскільки дана характеристика може показати, наскільки ефективно можуть бути організовані паралельні обчислення при збільшенні складності вирішуваних завдань

Паралельний алгоритм називають масштабованим (scalable), якщо при зростанні числа процесорів він забезпечує збільшення прискорення при збереженні постійного рівня ефективності використання процесорів

Якщо складність вирішуваного завдання є фіксованою (T1=const), то при зростанні числа процесорів ефективність, як правило, убуватиме за рахунок зростання накладних витрат T0

При фіксації числа процесорів ефективність використання процесорів можна поліпшити шляхом підвищення складності вирішуваного завдання T1

При збільшенні числа процесорів в більшості випадків можна забезпечити певний рівень ефективності за допомогою відповідного підвищення складності вирішуваних завдань.


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Назвати основні сфери застосування високопродуктивних систем опрацювання даних і коротко їх охарактеризувати. | Навести основні архітектури високопродуктивних систем опрацювання даних. | Архітектура МРР | Архітекттура SMP | Охарактеризувати кластерні системи. | Як визначається час виконання паралельного алгоритму? | Охарактеризувати спеціалізований комунікаційний інтерфейс Myrinet | RMI (англ. Remote Method Invocation) - програмний інтерфейс виклику видалених методів в мові Java. | XML-RPC | LOGICAL PERIODS(*), REORDER |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ефективність паралельних обчислень сильно залежить від об'єму обміну у виконуваному застосуванні і від свойст коммуникатора.| Характеристики

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)