Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інструкція до практичного заняття № 19.2

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. V. Зміст теми заняття.
 3. V. Зміст теми заняття.
 4. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 5. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 6. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 7. ДО ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема: «Лікарські засоби, що впливають на систему крові.»

«Коагулянти, антикоагулянти, фібринолітичні, антиагреганти.»

Предмет: „Фармакологія”

Спеціальність: 5.12020101„Фармація.”

 

Актуальність теми:

Лікарські засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів, згортання крові та фібриноліз посідають важливе місце у лікуванні патологічних процесів, які виникають внаслідок порушень рівноваги між тромбоутворенням і фібринолізом. Засоби, які пригнічують гемокоагуляцію і агрегацію тромбоцитів, а також препарати, що зумовлюють лізис кров’яного згустка (фібринолітики) широко застосовуються для лікування і профілактики тромбозу. Коагулянти і антифібринолітики використовують для зупинки кровотеч різного генезу.

 

2. Навчальні цілі:

 1. Узагальнити та аналізувати фармакологічні властивості лікарських засобів, що впливають на агрегацію тромбоцитів, згортання крові та фібриноліз.
 2. Інтерпретувати показання до застосування лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки.
 3. Оцінити співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів, що впливають на агрегацію тромбоцитів, згортання крові та фібриноліз.
 4. Пояснювати залежність дії лікарських засобів, що впливають на гемостаз від особливостей фармакокінетики у пацієнтів різного віку.
 5. Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання.
 6. Створити алгоритм допомоги пацієнтам при передозуванні засобами, що впливають на згортання крові. Розуміти можливість застосування антидотів у кожному конкретному випадку.
 7. Виписати рецепти на лікарські засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів, згортання крові та фібриноліз та провести їх фармакотерапевтичний аналіз.

 

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навички
1. Латинська мова     Володіти навичками виписування рецептів.
2. Нормальна фізіологія Ідентифікувати специфічні фактори згортання крові. Описувати етапи утворення кров’яного згустка. Класифікувати фізіологічні чинники, які перешкоджають тромбоутворенню.
3. Біологічна хімія   Зобразити схематично каскад послідовних ферментативних реакцій, які забезпечують утворення тромбу і процес фібринолізу.

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.

Перелік препаратів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

 

 

Назва препарату Форма випуску Спосіб використання
Засоби, що впливають на агрегацію тромбоцитів
1. Кислота ацетилсаліцилова Acidum acetylsalicylicum Таблетки по 0,075; 0,1; 0,25; 0,3; 0,325 0,075-0,325 г один раз на день всередину протягом тривалого часу
2. Дипіридамол Dipiridamolum Таблетки (драже) по 0,025; 0,075 0,025-0,05 г всередину 3 рази на день
3. Тиклопідин Ticlopidine Таблетки по 0,25 0,25 г всередину 1-2 рази на день
Засоби, що впливають на згортання крові
1. Гепарин Heparinum Флакони по 5 мл (1 мл-5000, 10 000 і 20 000 ОД) 5000-20 000 ОД під шкіру, у вену кожні 4-6 год.
2. Неодикумарин Neodicumarinum Таблетки по 0,05; 0,1 0,05-0,1 г всередину 2-3 рази на день
3. Варфарин Warfarin Таблетки по 0,001; 0,01 0,005-0,01 г всередину
4. Протаміну сульфат Protamini sulfas Ампули по 2 мл 1% розчину До 5 мл внутрішньовенно
5. Вікасол Vikasolum Таблетки по 0,015; ампули по 1 мл 1% розчину 0,15-0,3 г всередину; 1-1,5 мл внутрішньом’язово
6. Тромбін Thrombinum Ампули і флакони по 125 ОА Місцево у вигляді розчину
7. Етамзилат Etamsylatum Таблетки по 0,25; ампули по 2 мл 12,5% розчину 0,5-0,75 г всередину; 2-4 мл внутрішньовенно або внутрішньом’язово
Засоби, що впливають на фібриноліз
1. Стрептокіназа Streptokinase Ампули по 250 000, 500 000 ОД 250 000-500 000 ОД внутрішньовенно краплинно
2. Альтеплаза Alteplase Флакони по 0,05 г 0,01-0,05 внутрішньовенно краплинно
3. Кислота амінокапронова Acidum aminocapronicum Порошок; флакони по 100 мл 5% розчину 2,0-3,0 г всередину; 5,0 г внутрішньовенно краплинно

  

Загрузка...

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Основні механізми тромбоутворення і фібринолізу.

2. Антиагреганти. Класифікація. Впив препаратів на функцію тромбоксан-простацикпінової системи. Механізм дезагрегантної дії ацетилсаліцилової кислоти, дипіридамолу, тиклопідину, епопростенолу, абциксимабу. Застосування.

3. Антикоагулянти прямої (гепарин, фраксипарин, лепірудин) і непрямої (варфарин, фенілін) дії. Механізми дії, принципи дозування, покази до застосування. Антагоністи антикоагулянтів.

4. Засоби, що впливають на фібриноліз (фібринолітичні та антифібринолітичні засоби). Механізми дії стрептокінази, альтеплази, кислоти амінокапронової, контрикалу. Покази до застосування.

5. Гемостатичні та антигеморагічні засоби. Засоби місцевої (тромбін, губка гемостатична) і резорбтивної (фібриноген, менадіон, етамзилат, кальцію хлорид) дії, що сприяють згортанню крові. Антифібринолітичні засоби. Порівняльна характеристика за механізмами кровоспинної дії та шляхами введення. Застосування.

 

 

4.3. Практичні завдання, які виконуються при підготовці до заняття:

4.3.1. Виписати рецепти:

1. Кислоту ацетилсаліцилову в таблетках

2. Тиклопідин в таблетках

3. Гепарин у флаконах

4. Варфарин в таблетках

5. Протаміну сульфат в ампулах

6. Тромбін у флаконах

7. Етамзилат в таблетках і ампулах

8. Менадіон (вікасол) в таблетках і ампулах

9. Стрептокіназу в ампулах

10. Кислоту амінокапронову у флаконах

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ | ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | Інструкція до практичного заняття № 19.1 | Препарати | Ознайомитися із препаратами учбової колекції по темі, визначити їх приналежність до фармакологічної групи і показання до використання. | Господарський розвиток та економічна думка у Стародавніх Греції та Римі……..48 | Тема 3. Економіка та економічна думка в епоху середньовіччя (V – ХVст.). | Господарство України у першій половині ХІХ ст.. та теоретичне обґрунтування необхідності його реформування………………………………………………………...224 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вирішити тестові завдання| Вирішити тестові завдання

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.008 сек.)