Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів

Читайте также:
  1. IV. Оцінювання мовних знань і вмінь
  2. Амортизація основних засобів
  3. Аудиторська перевірка основних засобів та операцій з ними.
  4. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЇХ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДРУКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
  5. Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів
  6. Ворів страхування транспортних засобів?

Оцінка транспортних засобів є дуже важливим процесом при заключенні страхових договорів, продажу або їхньої оцінці в якості застави при отриманні банківських кредитів.

На перший погляд, оцінка транспортних засобів є достатньо простою процедурою порівняно з оцінкою інших об’єктів у матеріальній формі, оскільки існує багато довідкової літератури та загальнодоступних джерел інформації щодо їхніх цін.

При проведенні загальної процедури оцінки транспортного засобу враховується його технічний стан, пробіг, строк експлуатації, необхідність проведення ремонту та ін. Однак, при оцінці необхідно також враховувати особливості національного авторинку та рекомендації зарубіжних виробників щодо ремонту транспортних засобів. Крім цього, слід зважати й на

цінову політику СТО та проводити відповідні коригування розрахунків при визначенні цін.

Основним підходом до визначення ринкової вартості автотранспортних засобів є порівняльний підхід. Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) автотранспортних засобів, ідентичних або аналогічних оцінюваному на первинному чи вторинному ринках, з відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки. Під первинним мається на увазі ринок нових автотранспорних засобів, під вторинним – ринок автомобілей, які перебували в користуванні.

Для визначення вартості за порівняльним підходом використовуються статистично осереднені цінові дані автомобілей, які були відчужені в Україні, за умов, що відповідають змісту і поняттю “ринкова вартість”, тобто базуються на даних відкритого ринку автотранспортних засобів і зведені у довідниках, до яких висуваються вимоги щодо науковості, об’єктивності й об’ємності інформації.

Найбільш поширеним методом порівняльного підходу до оцінки автотранспортних засобів є метод, заснований на аналізі цін ідентичнихавтомобілей. За цим методом вартість визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного автотранспортного засобу з відповідним строком експлуатації. Подальше коригування враховує різницю між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об’єкта порівняння та об’єкта оцінки.

У разі неможливості визначення вартості автотранспортних засобів за попереднім методом використовується метод, заснований на аналізі цін аналогічних автотранспортних засобів. За цим методом їх вартість визначається відповідно до цінових даних аналогічних, але не ідентичнихавтотранспортних засобів, з належним або скоригованим строком експлуатації.

Методика, що застосовується до оцінки транспортних засобів, тісно пов'язана з методиками визначення вартості таких об'єктів оцінки, як бізнес, нерухомість, а також нематеріальні активи. Одночасно між застосовуваними методами існує ряд відмінностей. Розглянемо їх більш докладно.

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 182 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Грохоти з простим дебалансним вібратором. | Грохоти, що центруються. | Резонансні грохоти з ексцентриковим приводом. | Параметри горизонтальних резонансних грохотів | Резонансні грохоти з електромагнітним приводом. | Грохоти із самобалансовим вібратором. | Розрахунок основних параметрів грохотів. | Монтаж грохотів. | Вибір, кріплення та натягнення сит. | Список використаної літератури |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Машини, обладнання та транспортні засоби як об'єкти оцінки. Чинники та організаційні принципи, що впливають формування вартості| ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАШИННОМУ ДОЕНИЮ КОРОВ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)