Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виникнення й періодизація історії Стародавнього Китаю

Читайте также:
  1. Антропосоціогенез. Єдність походження людини та виникнення суспільства.
  2. Видатки Давидові на будову святині 1-5; пожертви князів 6-9; Давидова молитва 10-19; коронування Соломона 20-25; джерела до історії Давида 26-30
  3. Виникнення держав у Індії
  4. Виникнення й державний лад Росії в XIV— XVI століттях
  5. Виникнення й розвиток Арабського Халіфату
  6. Виникнення й розвиток феодальної держави та права в Чехії

Назву країни, котру сьогодні називають Китаєм, запозичено в народів Середньої Азії, що застосовували цю назву щодо одного з народів, який панував у X—XIII століттях у північних районах Китаю. Пізніше вона була поширена на всю країну. Самі китайці цю назву раніше не вживали, а називалися то Чжун Го (Середнє царство), то Чжун Хуа (Середина, що процвітає), то за прізвищем династій. Це позначення з деякими змінами перейшло в західноєвропейську географічну номенклатуру. Звідси походять німецька назва Хіна, французьке Шін, англійське Чайна. Основні періоди в історії Старо­давнього Китаю мають традиційні назви за прізвищем династій і царств: Шан (Інь), Чжоу, Цінь, Хань.

Як свідчать археологічні дані, Китай був заселений ще в кам'яному віці. У період енеоліту та переходу до бронзового віку (II тис. до Р. X.) у Китаї починають виникати союзи племен. Одне з найбільших, що сформувалося в провінціїХенань, отримало назву Шан. З пере­селенням у долину Хуанхе це плем'я стало називатися Інь. Старійшини Шань-Інь із племінних вождів перетворилися на одноособових правителів. Серед підданих утверджувалося про них уявлення як про "синів Неба". Це був ключовий моменту виникненні держави на Центральній рівнині, як здавна називалася долина Хуанхе.

-•> л


Держава Шан-Інь, проіснувавши з 1766 р. до 1122 р. до Р. X.,

міді Іала під владу племені чжау, правителі якого правили з 1122 р. до 247 р. /Іо Р. X. і називали себе втоми - царями. Першим з них був У-ван -''І І.Ір-вош". Він роздавав соратникам землі й титули: "гун" (герцог), "хоу" (к І шь), "бо"(граф), "цзи" (барон), "нань" (баронет). Під натиском сусідніх миемен і власної родової знаті Чжоузьке царство розпалося на уділи. І ІеІЇ період (770-403 рр. до Р. X.) мешканці Серединного царства стали м; пі тати "Порою Весни й осені". Правителі уділів воювали одинз одним І .І і! сусідами - іншоплемінниками, яких вважали дикими.

I Іа зміну "Весні й осені" прийшло лихоліття царств-ворогів,
нкс продовжувалося майже два століття - 403—221 рр. до Р. X.
І Ісреможцем у війні стало царство Цінь. Підкоривши всі шість
11.11 Іств супротивників, правитель Цінь, тринадцятилітній Чжен-ван,
проголосив себе "хуанді"(владикою, імператором) і став іменува-
І мої нладика Цінь Шіхуанді— перший імператор Цінь. На підвладних
и-млях він ліквідував владу удільних правителів. Уся країна була
І >< > Іділена на 36 областей, а ті, своєю чергою, на повіти.

I1 ісля смерті першого хуанді (210р. до Р. X.) розгорілися міжусобиці.
І Ігреможцем у боротьбі за владу став сільський староста Лю Бан.
v '07 р. до Р. X. він скинув з престолу останнього представника
шімастії Цінь і започаткував нову династію, що отримала назву
І її |ІмІої (Ранньої), чи Західної династії Хань (206 р. до Р. X. -25 р.).

V 25 р. до влади приходить Лю Сю, який перебрав титул царя 1. 11 н >ю Іав початок Східної, чи Пізньої, Ханьськоїдинастії(25-220 рр.). (' х іщ Іою вона називалася тому, що столиця була перенесена із заходу (м Чапань) на схід (ум. Лоян).

І Іостійні війни, міжусобиці землевласників і чиновників, селянські


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Житомирський комерційний технікум | Історія держави і права зарубіжних країн як наука | Зв'язок історії держави і права зарубіжних країн з іншими дисциплінами | Виникнення, періодизація та суспільний лад Стародавнього Єгипту | Державний лад Стародавнього Єгипту | Джерела, зміст і основні риси права Стародавнього Єгипту | Державний лад Вавилона | Право власності та зобов'язальне право в Законах Хаммурапі | Виникнення держав у Індії | Державний лад і система управління Стародавньої Індії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна характеристика Законів Ману: історія створення, структура, форма викладу приписів| Організація державної влади в Стародавньому Китаї

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)