Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІІ. Рефлексія. Творчі та пошукові завдання.

Читайте также:
  1. Законотворчість доби Гетьманату П. Скоропадського
  2. Індивідуальне навчально - дослідне завдання.
  3. Індивідуальні завдання.
  4. Індивідуально-дослідні завдання.
  5. Індивідуально-дослідні завдання.
  6. Тема 5. Етика ділового спілкування. Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання.
  1. ( Слайд 15.) Слова розбиті на склади та розкидані по колонках. Перший склад знаходиться в першій колонці, другий – у другій, третій – у третій. Необхідно за допомогою стрілок відновити слова та записати їх
ФА ГА РУС
ПА МО ОН
ДЕС ЖА ЦІЯ
ІРІ РА ЖА
ВЕЛЬ ПО ВА
ДЕР ПІ ТІЯ

 

  1. ( Слайд 16.) Об’єднайте представників різних верств населення Єгипту по групах.

Воїни, селяни, раби, жерці, вельможі, ремісники, наглядачі.

Яка із груп найчисельніша. ( Державний апарат управління: жерці, вельможі, наглядачі, воїни; трудовий народ: селяни, ремісники, раби.)

 

  1. ( Слайд 17.). Який із наведених обов’язків фараона , на вашу думку, є головним:

Правитель держави, головний жрець, верховний суддя, командувач військами? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

  1. ( Слайд 18.)Як ви можете пояснити приповідку: « Все боїться часу, а час боїться пірамід» ?

6. ( Слайд 19.). Прочитайте текст. З повчання царя своєму синові ( ХХІІ ст.. до н.е.

Шкідлива людина для міста – це підбурювач.

Пригнічуй натовп, знищуй полум’я, яке йде від нього.

Той, хто бідний, - він ворог. Будь ворожим до бідняка.

Хай скажуть люди: « Нема нічого, чого ти не знаєш».

Ти карай згідно з твоїми законами.

Розкажіть, чого навчає цар свого сина.

Поясніть, кого цар вважає головним ворогом і чому.

 

7. ( Слайд 20.). Прочитай текст на стародавньому папірусі і дай відповідь на питання.

Стань писарем.

Він звільнений від усяких повинностей. Його звільнено від усяких робіт. Він не торкається мотики та кайла. Ти не будеш носити корзини, уникнеш долі весляра на човні. Він не знає, що таке будувати. Над тобою не стоятимуть численні пани та господарі.

Стань писарем! Гладенька його шкіра. І твої руки стануть м’якими! Коли ти з’являєшся, ти гарно вбраний, тебе вшановують. Коли шукають умілого, знаходять тебе. Коли шукають грамотного, знаходять тебе.

 

8. Продовжіть речення:

1. Єгипет складався із кількох десятків областей…, їх було понад… ( номів, 40 )

2. Згодом номи об’єдналися у дві держави… ( Верхній Єгипет і Нижній Єгипет )

3. Цар Верхнього Єгипту Міна завоював Нижній Єгипет і утворив Єдину могутню державу зі столицею… у …р. до н.е. ( Мемфіс, 3000 )

4. Знаками влади фараона були… ( патериця ( пастуша палиця) і нагайка )

5. Така система влади, коли загальний порядок у суспільстві підтримується за допомогою спеціальних організацій і лдей – це… ( держава )

6. Родичі фараона, знатні і багаті люди – це… ( вельможі )

7. Служителі храмів – це… ( жерці )

8. Державні службовці, а саме : писарі, збирачі податків, судді – це … ( чиновники )

9. Рівень розвитку суспільства на час створення держави – це… ( цивілізація )

10. Правителі, які належать до одного й того самого роду й успадковують владу один після одного – це… ( династія )

11. Вшанування фараона це - … ( культ фараона )

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 309 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Варяги. | Волжская Булгария. | Батыево нашествие. (1237-1242 гг.) | Немецко-шведская агрессия. | Хід уроку. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
VІ. Вивчення нового матеріалу.| Послание Президента РК народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем, новые возможности Казахстана» (2010 г.).

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.04 сек.)