Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Змістовий модуль

Читайте также:
 1. Амплитуду А и начальную фазу j0 суммарного колебания нужно находить как модуль и угол поворота суммарного радиус-вектора, пользуясь правилами геометрии.
 2. Блочно-Модульные Котельные
 3. Вопрос 28. Модульные технологии в интегрированных маркетинговых коммуникациях.
 4. Г) модульний контроль
 5. Детектування частотно-модульованих коливань
 6. Завдання до модульного контролю

Тема: “Слов`янські мови та їх походження”

Практичні модулі:

І. Вступ. Сучасні слов`янські народи та їх мови.

 1. Предмет та завдання курсу. Основна проблематика курсу. Славістика та слов`янська філологія.
 2. Сучасні слов`янські народи та їх мови. Генеалогічна класифікація сучасних слов`янських мов.
 3. Мовна та етнічна спорідненість слов`янських народів. Найважливіші ознаки мовного рідства слов`янських мов. Характерні риси слов`янських мов у порівняльному плані.

Завдання:

1. За підрахунками болгарського мовознавця проф. І. Лекова, сучасні слов`янські мови налічують приблизно 1120 спільних слів, більшість з яких означають життєво важливі поняття. Проаналізуйте наведені приклади та дайте відповідь на запитання, як можливо пояснити мовну схожість слов`янських мов.

Рос. Укр. Біл. Бол. Серб. Чеш. Польськ. Словен.
ячмень горох лён ячмінь горох льон ячмень гарох лен ечемик грах лен jечам грах лан jеčmen hrach len jęczmien groch len ječmen grah lan
мать сестра брат мати сестра брат маці сястра брат майка сестра брат маjка сестра брат matka sestra bratr matka siostra brat matka sestra brat
               

2. Наведені слова з різних слов`янських мов розділити на семантичні групи: а) назви рідства, б) назви явищ природи, в) назви пір року та доби, г) назви частин тіла тощо. Зробіть висновок.

 

Рос. Укр. Біл. Польськ. Чешськ. Болгар. Сербськ.
брат вечер вода мать сердце земля река день лес огонь лето осень снег сестра рука озеро море зима рыба ветер нога брат вечір вода мати серце земля ріка день ліс вогонь літо осінь сніг сестра рука озеро море зима риба вітер нога брат вечар вада маци сэрца зямля рака дзень лес агонь лета восень снег сястра рука возера мора зіма рыба вецер нага brat wieczor woda matka serce ziemia rzeka dzien las ogien lato jesien snieg siostra ręka jezioro morze zima ryba wiatr noga bratr večer voda matka srdce zemĕ reka den les ohen leto podzim snih sestra ruka jezero more zima ryba vitr noha брат вечер вода майка сърце земя река ден гора огън лято есен сняг сестра ръка езеро море зима риба вятър крак брäт вечê вода мäти срце земЉа река дâн гора огањ лето jесêн снêг сестра рука jезеро море зима риба ветар нога

3. В таблиці приводяться паралельні ряди деяких лінгвістичних термінів, що зустрічаються в різних слов`янських мовах. Визначьте, яка мова в цьому відношенні найближча до російської та української мов.

 

Рос. Укр. Бол. Серб. Польськ Чешськ.
язык согласный буква фонетика слово глагол частица морфология синтаксис предложение подлежащее сказуемое дополнение мова приголосний буква фонетика слово дієслово частка морфологія синтаксис речення підмет присудок додаток език съгласен буква фонетика дума глагол частица морфология синтаксис изречение подлог сказуемо допълнение jезик сугласник слово фонетика рêч глäгол речца морфологиjа синтакса реченица подмет прирок предмет język społgłoska litera fonetyka wyraz czasownik partykuła morfologia składnia zdanie podmiot orzeczenie dopełnienie jazyk souhlaska pismeno fonetika slovo sloveso častice morfologie skladba vĕta podmĕt přisudek předmĕt

 

 1. Підгототувати доповіді про визначних вітчизняних та зарубіжних славістів-мовознавців.

 

 1. Письмово відповісти на запитання:

 

а) що становить собою порівняльно-історичний метод?

б) якими вченими були закладені основи порівняльно-історичного методу в мовознавстві?

в) прокоментуйте значення порівняльно-історичного методу для дослідження історії слов`янських мов. Наведіть приклади.

 


Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 266 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ІУ. Звукова система старослов`янської мови у порівняльно-історичному освітленні. Голосні. Приголосні. | Ш. Збірники вправ | П. Тема: «Графіка сучасних слов`янських мов у порівнянні зі старослов`янською». |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Терентьева Т. С.| П. Старослов`янське письмо.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)