Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 28.

Читайте также:
  1. Аналіз та обґрунтування варіантів організації виробничих процесів
  2. Варіант - сільськогосподарські будівлі
  3. Варіант 1
  4. ВАРІАНТ 1
  5. Варіант 10.
  6. Варіант 13
  7. Варіант 13.

1. Теорію граничної корисності розробили:

А) кейнсіанці;

Б) маржиналісти;

В) меркантилісти;

Г) монетаристи;

Д) представники кембріджської школи;

Е) представники класичної школи політекономії;

Ж) фізіократи;

З) правильної відповіді немає.

 

2.Стійкі, сутнісні, постійно повторювані зв’язки між економічними явищами – це:

А) поняття;

Б) економічні категорії;

В) економічні закони;

Г) економічна політика.

 

3. Неповне використання ресурсів в графічній інтерпретації кривої виробничих можливостей (КВМ) означає, що виробництво:

А) розміщується зліва від КВМ;

Б) розміщується справа від КВМ;

В) розташоване на самій КВМ;

Г) нічого не означає.

 

4. Теорія, що визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживання це:

А) трудова теорія вартості;

Б) інформаційна теорія вартості;

В) маржиналістська теорія;

Г) альтернативна теорія вартості;

Д) теорія витрат (факторів) виробництва.

 

5. Що відноситься до капіталу як економічного ресурсу?

6. Охарактеризуйте споживчий кредит


Варіант 29.

1. Теорія рівноважної ціни – внесок в економічну науку:

А) кейнсіанців;

Б) маржиналістів;

В) меркантилістів;

Г) монетаристів;

Д) представників кембріджської школи;

Е) представників класичної школи політекономії;

Ж) фізіократів;

З) правильної відповіді немає.

 

2.Практична функція економічної теорії зводиться до:

А) дослідження економічних процесів і явищ, розширення знань у сфері складних економічних процесів, що постійно змінюються;

Б) наукового обґрунтування економічної політики держави, розробки рекомендацій щодо застосування принципів і методів раціонального господарювання;

В) розробки наукових основ передбачення перспектив соціально-економічного розвитку в короткостроковій і довгостроковій перспективі;

Г) розкриття основоположних базових економічних понять і категорій, принципів, які виступають теоретичною базою для всієї системи економічних наук.

 

3. Що призведе до зрушення вправо і вверх КВМ:

А) збільшення державних витрат на виплату допомоги по безробіттю;

Б) зниження рівня цін;

В) запровадження у виробництво більш ефективної технології;

Г) збільшення пропозиції грошей;

Д) правильної відповіді немає.

 

4. Яке з цих положень розкриває сутність вартості товару класичної школи політекономії?

А) матеріальні витрати виробника на його створення;

Б) витрачена праця на його створення;

В) кількість грошей, яку можна одержати за нього на ринку;

Г) правильної відповіді немає.

 

5. Дайте визначення ціни.

6. Охарактеризуйте комерційний кредитДата добавления: 2015-07-20; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Создание основного документа | Обслуживание списка получателей писем слияния | Вставка других информационных полей | Варіант 3. | Варіант 10. | Варіант 18. | Варіант 20. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант 26.| Вычисления промежуточных итогов

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)