Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 10.

Читайте также:
  1. Аналіз та обґрунтування варіантів організації виробничих процесів
  2. Варіант - сільськогосподарські будівлі
  3. Варіант 1
  4. ВАРІАНТ 1
  5. Варіант 13
  6. Варіант 13.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Працю у сфері сільського господарства джерелом багатства вважали:

А) кейнсіанці;

Б) маржиналісти;

В) меркантилісти;

Г) монетаристи;

Д) представники кембріджської школи;

Е) представники класичної школи політекономії;

Ж) фізіократи;

З) правильної відповіді немає.

 

2.Загальний рівень цін і безробіття в економічній системі вивчає:

А) мікроекономіка;

Б) макроекономіка;

В) менеджмент;

Г) міжнародні фінанси.

 

3. До економічних ресурсів не можна віднести:

А) інформацію;

Б) гроші;

В) технологію;

Г) підприємницькі здібності;

Д) речовий фактор виробництва;

Е) правильної відповіді немає.

 

4. Який із перерахованих активів володіє найвищою ліквідністю?

А) нерухомість;

Б) цінні папери;

В) депозит;

Г) ювелірні вироби.

 

5. Дайте визначення комерційного банку.

6. Що таке крива виробничих можливостей?

 

 


Варіант 11.

1. Теорія трудової вартості – внесок в економічну науку:

А) кейнсіанців;

Б) маржиналістів;

В) меркантилістів;

Г) монетаристів;

Д) представників кембріджської школи;

Е) представників класичної школи політекономії;

Ж) фізіократів;

З) правильної відповіді немає.

 

2.Якщо економічне узагальнення базується на фактах, то такий метод аналізу є:

А) описовим;

Б) гіпотетичним;

В) дедуктивним;

Г) індуктивним;

Д) правильної відповіді немає.

 

3. Що означає, що всі економічні системи повинні вирішувати проблему обмеженості?

А) у певні періоди деякі продукти можуть бути придбані тільки за високими цінами;

Б) менш розвинені країни повинні вирішувати проблему нестачі, у той час як більш розвинені цю проблему вже розв’язали;

В) в будь-який час існує недостатня кількість виробничих ресурсів, потрібних для задоволення всіх людських потреб;

Г) всі економічні системи переживають періоди депресії, коли існує обмеженість.

 

4. За яких умов гроші будуть виконувати функцію засобу платежу?

А) коли за обміном товару на гроші не наступає обмін грошей на товар і вони залишають сферу обігу;

Б) коли гроші переходять від одного власника до другого, але їхній рух у цей момент не супроводжується зустрічним потоком товарів або наданням послуг;

В) коли підприємства, установи, окремі люди для забезпечення поточних потреб створюють грошові резерви, які зберігають в банках та інших фінансово-кредитних установах;

Г) коли гроші утворюють скарб;

Д) при оплаті придбаних товарів;

Е) правильної відповіді немає.

 

5. Розкрийте зміст виховної функції економічної теорії

6. Що таке реальна відсоткова ставка?

 

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 249 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Создание основного документа | Обслуживание списка получателей писем слияния | Вставка других информационных полей | Варіант 20. | Варіант 26. | Варіант 28. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант 3.| Варіант 18.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)