Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визнання в обліку доходів майбутніх періодів та їх характеристика

Читайте также:
  1. I I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  2. I. Общая характеристика монголоидной расы.
  3. I. Общая характеристика.
  4. I. Психолого-педагогическая характеристика класса
  5. I.Характеристика предприятия.
  6. II. Товарные запасы. Характеристика, классификация, факторы, влияющие на размер товарных запасов
  7. II.7.1. Общая характеристика внимания

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

За кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
"Каса" "Довгострокова дебіторська заборгованість"
"Рахунки в банках"  
"Доходи від реалізації" "Каса"
"Інші доходи" "Рахунки в банках"
    "Розрахунки з різними дебіторами"
    "Цільове фінансування і цільові надходження"

 

Облік витрат майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів - витрати, вироблені у звітному періоді, але які відносяться до майбутніх звітних періодів.

Основну частину витрат майбутніх періодів в організаціях становлять витрати на підготовку і освоєння виробництва. Крім того, до витрат майбутніх періодів відносять витрати з ремонту основних засобів в сезонних галузях промисловості (коли не створюється ремонтний фонд), витрати, що відносяться частково на майбутні періоди, і ін

Облік витрат майбутніх періодів здійснюють по дебету активного рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» з кредиту відповідних матеріальних, розрахункових та інших рахунків (10, 70, 69, 76 та ін.) Щомісяця або в інші терміни враховані на дебет рахунку 97 витрати списують в дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 44 «Витрати на продаж» та ін Терміни списання витрат майбутніх періодів, а також відповідні витрати або інші джерела, на які списуються зазначені витрати, регламентуються законодавчими та іншими нормативними актами або визначаються самими організаціями. Наприклад, витрати з ремонту основних засобів, враховані на початку року на рахунку 97, списують щомісячно або пропорційно обсягу виробництва по місяцях, або пропорційно плановим витратам на ремонт основних засобів, або рівномірно по місяцях.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Документальне оформлення та облік вибуття основних засобів. | Документальне оформлення та облік вибуття інших матеріальних необоротних активів | Облік та документальне оформлення наявності та надходження виробничих запасів | Розкрити суть простого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. | Документальне оформлення та облік короткострокових фінансових інвестицій | Розкрити порядок формування і використання резервного капіталу в системі бухгалтерськогообліку. | Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати. | Документальне оформлення та облік утримання із заробітної платні | Документальне оформлення та облік нарахування зі сплати внесків до пенсійного фонду. | Облік витрат |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Документальне оформлення та облік розрахунків за податками і платежами.| Дати характеристику існуючих форм і систем оплати праці. Відобразити нарахування заробітної праці в системі рахунків бухгалтерського обліку.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)