Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення товару

Читайте также:
  1. I.За допомогою визначення.
  2. Варикозне розширення вен, визначення, етіопатогенез.
  3. Взаємозв'язок професійного самовизначення та фахової установки студентів
  4. Визначення витрат газу споживачами
  5. Визначення водопоглинання тканини
  6. Визначення геометричних характеристик поперечного перерізу
  7. Визначення глибини закладення підошви фундаменту.

 

У натуральному господарстві вироблялися речі, блага. Благо — це річ або послуга, яка задовольняє тим чи іншим людським потребам. Благо може виступати в формі товару, який виробляється тільки при товарному виробництві. Товар відрізняється від блага тим, що він задовольняє потребу людини за допомогою обміну, тобто через акт купівлі-продажу.

У літературі блага часто ділять на економічні та неекономічні. Економічними визнаються блага, що існують в обмеженій кількості в порівнянні з потребами, які вони задовольняють. Наприклад, повітря існує в необмеженій кількості і не є економічним благом.

Економічне благо, призначене для обміну, визнається товаром. При цьому не обов'язково, як вважають деякі сучасні західні економісти, щоб товар виступав як результат праці. Головне, стверджують вони, що, товар призначений задовольняти потребу допомогою обміну.

Дійсно, блага, на які не затрачена праця, можуть набувати форму товару (наприклад, необроблена земля) і продаватися. Але в основному блага створюються завдяки виробничій діяльності людей. Відповідно до трудової теорії вартості, товар — це продукт праці, призначений для задоволення будь-якої людської потреби за допомогою обміну, тобто шляхом купівлі-продажу. Не всяка річ або благо (наприклад, вода, повітря тощо), здатні задовольняти ту чи іншу потребу, є товаром.

До товарів відноситься не все те, що задовольняє людські потреби, а тільки продукти людської праці. Але й продукти людської праці не завжди були і є товаром. Якщо продукт виробляється для задоволення своїх потреб, то він не є товаром. Продукт людської праці стає товаром, коли він виробляється для задоволення потреб інших, тобто коли він виробляється на продаж. У процесі здійснення акту купівлі-продажу окремі члени суспільства вступають між собою в окремі відносини. Отже, товар — це суспільна форма продукту праці.

Товари можуть відрізнятися в залежності від характеру задоволення потреб. Вони поділяються на такі види:

1. Взаємозамінні продукти.

Якщо зростає споживання одного з них, то знижується використання іншого. Прикладами можуть служити, припустимо, пари речей: вершкове масло і маргарин, кефір і кисле, авто "тойота" і "хонда".

2. Взаємодоповнюючі товари.

Вони супроводжують один одного, і потреба в них одночасно збільшується або знижується. Це, скажімо, фотоапарат і фотоплівка, відеомагнітофон і касети до нього.

3. Незалежні блага, або, інакше кажучи, не пов'язані, "самостійні" товари.

Потреби в цих речах ніяк не пов'язані між собою (наприклад, банани і риба, трикотажні вироби і наручний годинник).

Товар володіє двома властивостями:

— споживчою вартістю

— міновою вартістю

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Участь маркетингу в організації фізичного розподілу | Управління каналом розподілу | Висновок |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Товар у системі маркетинга| Споживча вартість, як основна властивість товару

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)