Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Реалізація (Implementation). Розробка вихідного коду, компонент системи, тестування і інтегрування компонент.

Читайте также:
  1. Host BusПредназначена для скоростной передачи данных (64 разряда) и сигналов управления между процессором и остальными компонентами системы.
  2. I.10. Изучение комбинированного действия поликомпонентных лекарственных препаратов
  3. Z-преобразование синусной компоненты выходного сигнала связано с Z-преобразованием входного сигнала следующим соотношением
  4. Альтернативные многокомпонентные хладагенты групп ГХФУ
  5. Альтернативные многокомпонентные хладагенты на основе углеводородов
  6. АФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
  7. Балансовое уравнение тепловых эквивалентов компонентов шихты и топлива.

Тестування (Test). Загальна оцінка дефектів продукту, його якість в цілому; оцінка ступеня відповідності вихідним вимогам.

Підтримучими діяльність є:

Розгортання (Deployment). Цілі - розгорнути систему в її робочому оточенні та оцінити її працездатність.

Управління конфігураціями і змінами (Configuration and Change Management). Визначення елементів, що підлягають зберіганню і правил побудови з них узгоджених конфігурацій, підтримку цілісності поточного стану системи, перевірка узгодженості вносяться.

· Управління проектом (Project Management). Включає планування, управління персоналом, забезпечення зв'язків з іншими зацікавленими особами, управління ризиками, відстеження поточного стану проекту.

Управління середовищем проекту (Environment). Налаштування процесу під конкретний проект, вибір і зміна технологій та інструментів, що використовуються у проекті.

Модель Extreme Programming (XP)

Модель життєвого циклу Extreme Programming є ітераційно-інкрементний моделлю швидкого створення (і модифікації) Протопопов продукту, що задовольняють чергового вимогу (user story).

Основними фазами моделі можна вважати:

Вкидання» архітектури, на якому створюється бачення продукту, приймаються основні рішення з архітектури й застосовуваних технологій. Результатом початкового етапу є метафора системи, яка в досить простому та зрозумілому вигляді повинна описувати основний механізм роботи системи.

· Історії використання (User Story) - етап збору вимог, що записується на спеціальних картках у вигляді сценаріїв виконання окремих функцій. Історії використання є вимогами для планування чергової версії та одночасної розробки приймальних тестів (Acceptance tests) для її перевірки.

· Планування версії. Проводиться на зборах за участю замовника шляхом вибору User Stories, які увійдуть в наступну версію. Одночасно приймаються рішення, пов'язані з реалізацією версії. Мета планування - отримання оцінок того, що і як можна зробити за декілька тижнів створення наступної версії продукту.

· Розробка проводиться відповідно до плану і включає тільки ті функції, які були відібрані на етапі планування.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 143 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Общая характеристика и классификация методов многомерной оптимизации | Вопрос 2. Методы оптимального проектирования. Критерии оптимальности технических объектов. Постановка задач оптималь­ного проектирования. | Поняття моделі та моделювання | Особливості та проблеми проектування складних інформаційних систем | Недостатньо висока кваліфікація розробників, відсутність необхідного досвіду. | Організаційні процеси (управління проектами, створення інфраструктури проекту, визначення, поліпшення самого ЖЦ, навчання). | Спіральна модель. | V-подібна модель | Модель швидкого прототипування | Модель Microsoft Solution Framework |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Модель Rational Unified Process| Тестування проводиться за участю замовника, який бере участь у складанні тестів.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)