Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прискорення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, що...

Читайте также:
  1. PR в маркетинговій та комунікативній політиці підприємства.
  2. Vмп — обсяг (кількість) товарної продукції гірничого підприємства - видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), що видобута за податковий (звітний) період.
  3. Аналіз виконання виробничої програми промисловими підприємствами
  4. Важливо знати, що...
  5. Важливо знати, що...
  6. Важливо знати, що...
  7. Важливо знати, що...

а) підприємство додатково залучає фінансові ресурси;

*б) вивільняються власні фінансові ресурси;

в) зменшується дебіторська заборгованість підприємства;

г) підприємство має потребу в додаткових кредитах банку.

Сповільнення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, що...

*а) залучаються додаткові фінансові ресурси;

б) збільшується заборгованість підприємства перед державою;

в) перевиконано план прибутку;

г) зростає дебіторська заборгованість.

156. Надання позикодавцем коштів у грошовій або іншій формі на встановлений термін за визначених умов є:

а) консигнація;

в) аваль;

*б) кредит;

г) франшиза.

157. Економічні відносини, що виникають між комерційними банками та підприємствами, називаються...

а) товарний кредит;

б) комерційний кредит;

*в) банківський кредит;

г) обліковий кредит.

158. Який з наведених видів кредитів не належить до банківського кредиту:

а) іпотечний;

б) споживчий кредит;

в) кредитна лінія;

*г) консигнація.

Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між...

*а) підприємствами;

б) комерційними банками і підприємствами;

в) державою і комерційними банками;

г) державою і підприємствами.

Згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в обсязі, який не перевищує заздалегідь обумовлений за певний відрізок часу, без проведення додаткових спеціальних переговорів — це...

а) короткострокова позика;

*б) кредитна лінія;

в) ліміт кредитування;

г) контокорент.

161. Основний документ, що регулює кредитні відносини між підприємством та банком:

а) кредитна заява;

б) кредитні умови;

*в) кредитний договір;

г) кредитні зобов’язання.

162. Бланковий кредит — це кредит, виданий…

а)із застосуванням підвищеної відсоткової ставки;

*б) надійним позичальникам;

в) тільки в національній валюті України;

г) тільки під зобовязання повернути кредит.

У товарній формі може надаватись...

а) кредит під облік векселів;

б) іпотечний кредит;

*в) комерційний кредит;

г) банківський кредит.

Іпотечний кредит — це кредит, виданий під заставу...

*а) нерухомості;

б) цінних паперів;

в) виробничих запасів;

г) транспортних засобів.

165. Овердрафт — це...

а) кредит, що надається у вигляді гарантійної послуги;

б) кредит, який надається в товарній формі;

*в) короткостроковий кредит, що надається надійному підприємству понад залишок коштів на його рахунку;

г) кредит, що надається в іноземній валюті.

Позика, що передбачає отримання плати за кредит у момент його надання, називається...

а) аваль;

б) амортизаційною;

*в) дисконтною;

г) звичайною.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Що найбільшим чином впливає на розмір страхового тарифу при страхуванні транспортного засобу від крадіжки? | Які ризики не покриваються Р&І клубами? | Який з видів відповідальності не страхується? | Який із варіантів відповідей не відноситься до функцій страхування? | Якими законодавчими актами регламентується діяльність страховика? | За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові й не фондові? | Г) дефіцитний грошовий потік. | Якого пріоритету у виконанні розрахункових докумен­тів дотримується банк при надходженні кількох розрахункових документів? | Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку. | Мінімальна частина чистого прибутку підприємства, що відраховується до резервного капіталу, становить... |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які джерела формування власних оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них?| Відтворення основних фондів - це ...

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)