Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В періоди економічного росту внаслідок розширення підприємництва і зайнятості доходи бюджету

Читайте также:
  1. Uuml; Правоохранительные органы, расследующие налоговые правонарушения (административные проступки, налоговые преступления) – МВД.
  2. Анализ рекламной активности средств от простуды и гриппа
  3. Аналіз виконання доходної частини загального фонду бюджету
  4. Аналіз виконання сільського бюджету по доходах загального і спеціального фондів та обґрунтованість внесення до них змін.
  5. Аналіз виконання спеціального фонду бюджету за доходами
  6. Аналіз динаміки розподілу видатків державного бюджету.
  7. Бесстыдство ведет к более быстрому и масштабному росту, нежели гордость.

1) Збільшуються, а видатки скорочуються;

2) Зменшуються, а видатки зростають;

3) Зростають разом з видатками;

4) Залишаються незмінними.

Дефіцит державного бюджету може бути виражений у відсотках до

1) ВВП;

2) До доходів бюджету;

3) До видатків бюджету;

4) Усі відповіді вірні.

131. До зовнішніх джерел, за рахунок яких уряд може одержувати кредити не відносяться:

1) Міжнародні фінансові організації;

2) Іноземні держави;

3) Резиденти та нерезиденти;

4) Зарубіжні комерційні банки.

132. Державний кредит це:

1) Кредит, що видається банком, який має статус державного;

2) Залучення державними органами управління грошових коштів на умовах позики;

3) Отримання від державних органів управління грошових коштів на умовах позики;

4) Залучення державними органами управління грошових коштів з відсутністю необхідності повернення.

133. До основних форм державного кредиту не відносяться:

1) Державні позики, які одержують на підставі кредитних угод;

2) Державні гарантії, що надаються урядом підприємствам і установам з метою залучення останніми кредитних ресурсів;

3) Вклади громадян в ощадні банки країни;

4) Немає правильної відповіді.

134. Неповернення гарантованих позик у строки, передбачені кредитними угодами,

1) Не передбачає їх погашення;

2) Передбачає їх погашення за рахунок коштів банківських установ;

3) Передбачає їх погашення за рахунок коштів державного бюджету;

4) Передбачає продовження строку дії кредитної угоди.

135. державні позичкові інструменти, які можуть вільно продаватися на ринку мають назву:

1) Зовнішні;

2) Внутрішні;

3) Неринкові;

4) Ринкові.

Під амортизацією державних позик розуміють

1) Знецінення позики;

2) Погашення суми позики;

3) Виплата доходів за її використання;

4) Отримання доходів за її надання.

Проведення виплат з погашення основного боргу і процентних платежів таким чином, що загальна їх сума в кожному розрахунковому періоді є величиною постійною, а виплати проводяться в кінці кожного періоду, передбачено таким способом амортизації державних позик

1) Амортизація шляхом проведення виплат основного боргу рівними платежами;

2) Погашення позик рівними строковими виплатами;

3) Погашення позик змінними виплатами основного боргу;

4) Немає правильної відповіді.

138. До джерел, за рахунок яких здійснюється амортизація та обслуговування позик, залучених за умов державного кредиту, не відносяться:

1) Доходи державного бюджету;

2) Видатки державного бюджету;

3) Кредити, одержані від центрального банку;

4) Реструктуризація позик.

139. Одностороння зміна доходності позики, коли держава заявляє про зниження для кредиторів доходності по позиках, одержаних державою називається:

1) новацією позики;

2) конверсією позики;

3) консолідацією позики;

4) уніфікацією позики.140. Циклічний дефіцит це:

1) Дефіцит бюджету, який утворюється у зв’язку зі спадом економіки;

2) Дефіцит бюджету, який утворюється у зв’язку з підйомом економіки;

3) Дефіцит бюджету, який виникає внаслідок розривів у формуванні доходів і виконанні видатків бюджету;

4) Дефіцит бюджету, який виникає щорічно.

141. Зобов’язання держави (в особі уряду) повністю або частково виконати платежі на користь кредитора у випадку невиконання позичальником зобов’язань за одержаними позиками це:

1) Державний кредит;

2) Поручительство;

3) Державна гарантія;

4) Державний борг.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 297 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Царство; | Закон повинен бути обнародуваним; | Правом; | Свобода; | Це благополучний стан; | Не сковувати; | Розрахунково-статистичний | Яка функція фінансів проявляється в процесі розподілу ВВП у вигляді утворення фондів грошових коштів та використання їх за цільовим призначенням? | Що являють собою некомерційні установи? | За яким критерієм капітал поділяють на основний та оборотний? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які цінні папери виступають формою реалізації внутрішнього державного боргу| Хто є суб’єктами управління місцевими фінансами?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)