Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Подання клопотання про справедливу компенсацію: вимоги стосовно форми

Читайте также:
  1. I. Формирование основных движений органов артикуля­ции, выработка их определённых положений проводится по­средством артикуляционной гимнастики.
  2. II. Порядок формирования контрактной службы
  3. III. При формировании правильного произношения у детей с ринолалией и дизартрией наряду с развитием артикуляционной моторики проводится работа по развитию речевого дыхания. 1 страница
  4. III. При формировании правильного произношения у детей с ринолалией и дизартрией наряду с развитием артикуляционной моторики проводится работа по развитию речевого дыхания. 2 страница
  5. III. При формировании правильного произношения у детей с ринолалией и дизартрией наряду с развитием артикуляционной моторики проводится работа по развитию речевого дыхания. 3 страница
  6. III. При формировании правильного произношения у детей с ринолалией и дизартрией наряду с развитием артикуляционной моторики проводится работа по развитию речевого дыхания. 4 страница

5. Правилом 60 Регламенту встановлено строки та інші умови стосовно форми, яких мають дотримуватись в разі подання клопотання про справедливу компенсацію. Ці умови сформульовано таким чином:

1. Кожен позивач, порушення прав якого було зафіксовано і який сподівається, що Суд задовольнить його клопотання про справедливу компенсацію на підставі статті 41 Конвенції, повинен надати відповідну заяву.

2. Якщо голова палати не вирішить інакше, позивач повинен викласти свої претензії із підрахунками, класифікованими за рубриками, та з необхідними документами на підтвердження своїх претензій, у строк, який йому відведено для надання своїх аргументів по суті.

3. Якщо позивач не виконує вимоги, зазначені у попередніх пунктах, палата має право відхилити його заяву частково або повністю.

(...)".

Таким чином. Суд вимагає надання чітких вимог, підтверджуючих документів, за відсутності яких Суд не призначить жодного відшкодування. Суд відхиляє вимоги, представлені на бланках заяви, але не надані повторно на відповідному етапі розгляду. Суд також відхиляє вимоги, що надійшли з порушенням встановлених строків.

III. Подання клопотання про справедливу компенсацію: матеріально-правові умови

6. Суд може призначити відшкодування на підставі статті 41 Конвенції в наступних випадках:

a) матеріальні збитки;

b) моральні збитки та

c) витрати, зокрема судові.

Загальне положення стосовно збитків

7. Необхідно чітко продемонструвати наявність причинного зв'язку між збитками, які вірогідно були спричинені, та заявленим порушенням. Суд не вдовольниться недостатнім поясненням зв'язку між доведеним порушенням та спричиненою шкодою, та одними лише умовиводами стосовно того, що могло мати місце.

8. Відшкодування збитків може бути призначене у випадку, якщо вони спричинені встановленим порушенням. Жодне відшкодування не може бути призначене, якщо шкода була спричинена подіями чи ситуаціями, які Суд не оцінює як такі, що порушують Конвенцію, та у випадку коли збитки стосуються вимог, виголошених неприйнятними на попередній стадії розгляду.

9. У випадку призначення відшкодування Суд прагне відшкодувати заявникові реальні негативні наслідки порушення. Суд не має наміру карати Договірну сторону, яка несе відповідальність. Саме тому до теперішнього часу Суд не вважав за доцільне приймати вимоги стосовно відшкодування збитків, класифікованих як "штрафні", "за обтяжуючих обставин" чи "показові".


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Глава V Склад Суду | Глава I Загальні правила | Глава II Початок провадження у справі | Індивідуальні заяви | Глава VIII Рішення Суду | Правило 91 | Глава XI Правова допомога | Розділ III ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА | Розділ IV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ | I. Загальні положення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
II. Форма і зміст| Рада Європи: мета та умови членства.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)