Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління витратами

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. III. Керівництво Управлінням
  3. АГРОВИРОБНИЧЕ УГРУПУВАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
  6. Аналіз перспективних напрямків моди в макіяжі
  7. Базові поняття управління проектами

Назвіть основні концепції управління витратами.

Розвиток теорії управління витратами сприяв формуванню основних базових концепцій, які можуть бути покладені в основу створення ефективних систем управління витратами:

1) концепція витратоутворюючих чинників;

2) концепція максимізації доданої економічної вартості;

3) концепція ланцюжка цінностей;

4) концепція альтернативності витрат;

5) концепція трансакційних витрат;

6) концепція АВС (activity-based-costing);

7) концепція функціонального менеджменту;

8) концепція стратегічного позиціонування;

9) концепція життєвого циклу продукції.


62 Характеристика показників ефективності управління витратами.


Обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління витратами

Зниження рівня витрат є джерелом зростання прибутку, який дає можливість розвивати матеріально-технічну базу підприємств торгівлі та поліпшувати рівень обслуговування споживачів .

Головним завданням управління формуванням витрат обігу є визначення їхньої обґрунтованої величини в усіх структурних підрозділах підприємства з метою контролю, а також підвищення ефективності діяльності підприємства (зростання прибутку та рівня рентабельності). Управління витратами є важливим складником управлінського обліку, тому управління витратами повинно означати створення єдиної системи з певними установками та інструментами.

Основними принципами створення системи ефективного управління витратами торговельного підприємства є:

· застосування системного підходу до управління витратами;

· взаємозв’язок окремих елементів підсистем із завданнями системи загалом;

· відповідність системи обліку завданням управління витратами;

· аналіз і виявлення альтернативних шляхів досягнення мети;

· повнота і аналітичність інформації щодо рівня витрат;

· застосування ефективних методів зниження витрат;

· стимулювання і мотивація працівників до зниження витрат;

· забезпечення та реалізація останніх досягнень економіки, математики та практики для подальшого удосконалення.

Побудову та вдосконалення системи управління витратами на підприємствах пропонується здійснювати шляхом:

- виділення основних понять і процедур, системи управління витратами;

- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;

- побудови інформаційної системи;

- адаптації документообороту до обраної інформаційної системи;

- розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.

Отже, ефективне управління витратами передбачає мінімізацію їхньої величини. Саме від цього напряму залежить прибутковість діяльності підприємства. Систему управління витратами потрібно впроваджувати на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених завдань.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: У чому полягає сутність концепції «Ощадливого виробництва»? | У чому полягає сутність системи управління витратами «бенчмаркінг»? | Параметри, форми і механізм адаптації основного устаткування. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Введение.| У чому полягає сутність концепції «Цільової собівартості»?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)